• Kırsal Kalkınma
  • Kırsal Kalkınma
  • Kırsal Kalkınma
  • Hayvansal Krediler - HAYVAN İTHALATI YAPILIR
Yazdır

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ UYGULAMA REHBERİ GÜNCELLENDİ

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ 2021-2022 BAŞVURU DÖNEMİ UYGULAMA REHBERİ GÜNCELLENDİ

5.1. YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI

a) 202025 No.lu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında A iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 300.000 TL, B iş planı kapsamında proje sunan yatırımcılar için hibeye esas proje tutarı 600.000 TL üst limitini geçemez.

b) B iş planı kapsamında hibeye esas proje tutarı alt limiti 20.000 TL'dir. Bu limitin alımdaki başvurular kabul edilmez.

e) Başvuruların kabul edilmesi halinde: hibeye esas proje tutarı üst limitinin %50'sine kadar hibe yoluyla destek verilir. Başvuru sahipleri hibeye esas makine ekipman alım tutarının %50'si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı ve toplam makine ekipman alım tutarına ait Katma Değer Vergisi (KDV)'nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

ç) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas makine ekipman alım tutan üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar.

d) Makine ekipman alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamaz.

e) Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.

f) Proje toplam tutarının bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

 

g) Program kapsamında küçük ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır.

 

Yazdır

TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ UYGULAMA REHBERİ GÜNCELLENDİ

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ 2021-2022 BAŞVURU DÖNEMİ UYGULAMA REHBERİ GÜNCELLENDİ

5.1. YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI

a) 2020/24 No.lu Tebliğin 8 inci maddesi birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularında hibeye esas proje tutan; başvuruda bulunanların gerçek kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler veya tüzel kişiler olması halinde, 8 inci maddede belirtilen yatırım konularında; yatırım niteliği yeni tesis olan başvurularda 5.000.000 Türk Lirası, yatırım niteliği tamamlama olan başvurularda 3.500.000 Türk Lirası, yatırım niteliği kapasite artınımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon olan başvurularda 3.000.000 Türk Lirası üst limitini geçemez.

b) Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

c) Hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas makine ve ekipman tutarı üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutan fiili gerçekleşmeler sonucunda ortaya çıkar. Proje toplam tutarının; bu maddede belirlenen hibeye esas proje tutarını aşması durumunda, artan kısma ait işlerin proje sahiplerince ayni katkı olarak finanse edilmesi ve yatırım süresi içerisinde tamamlanması gerekir. Bu durumun hibe başvurusu ile beraber taahhüt edilmesi şarttır.

ç) Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Kalan %50’lik tutarı başvuru sahipleri temin etmekle yükümlüdür. Makine ve ekipman alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için yatırımcılar tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında hiçbir şekilde kamu kaynakları kullanılamaz.

d) Küçük ve orta ölçekli ekonomik faaliyetlere yönelik yatırım tesislerinin desteklenmesi amaçlandığından, başvuruda belirtilen proje toplam tutarı ile yatırım konusunun tam olarak gerçekleşmesi sağlanır.

e) Proje bütçesi KDV (Katma Değer Vergisi) hariç hazırlanır. Yatırımcı, toplam makine ve ekipman alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdür.

f) Program kapsamında, büyük bir projenin kısmi gerçekleştirilmesi veya bölümler/üniteler şeklinde yapılmasına yönelik olarak hazırlanan proje başvuruları kabul edilmez.

Yazdır

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL KALKINMADA UZMAN ELLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

2 Haziran 2021 ÇARŞAMBA           Resmî Gazete     Sayı: 31499

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 4046

Ekli “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Haziran 2021

 

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA KIRSAL

KALKINMADA UZMAN ELLERİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Hayvancılık
HAYVAN İTHALATI YAPILIR

Meyvecilik

Kobiler

Adres

  • Sezenler Sk.Sezen Apt. No20/4
    Sıhhıye / Çankaya / Ankara

Iletisim

  • 0312 232 34 43
  • 0312 232 34 44