• Kırsal Kalkınma
  • Kırsal Kalkınma
  • Kırsal Kalkınma
  • Hayvansal Krediler - HAYVAN İTHALATI YAPILIR
Yazdır

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR Karar Sayısı: 2018/11188

10 Şubat 2018 Tarihli ve 30328 Sayılı Resmî Gazete

Karar Sayısı : 2018/11188

Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığının 27/12/2017 tarihli ve 34098 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR

Yazdır

ESNAF VE SANATKÂRLARIN FİNANSMAN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI AMACIYLA 8/1/2018 TARİHLİ VE 2018/11189 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

10 Şubat 2018 Tarihli ve 30328 Sayılı Resmî Gazete

Karar Sayısı 2018/11189

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığının 25/12/2017 tarihli ve 33819 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun i inci maddesine göre. Bakanlar Kurulu’nca 8/1/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Esnaf ve Sanatkârların Finansman İhtiyaçlarının Karşılanması Amacıyla 8/1/2018 TARİHLİ VE 2018/11189 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Hayvancılık
HAYVAN İTHALATI YAPILIR

Meyvecilik

Kobiler

Adres

  • Sezenler Sk.Sezen Apt. No20/4
    Sıhhıye / Çankaya / Ankara

Iletisim

  • 0312 232 34 43
  • 0312 232 34 44