Yazdır

2019 Yılı GAP İdaresi Başkanlığı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı

2019 Yılı GAP İdaresi Başkanlığı

Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı

  • Başvuru Tarihi:  11 Mart 2019
  • Son Başvuru Tarihi: 9 Nisan 2019 (Saat 17.00'a kadar)

1.    Programın Amacı

Bu programla; kırsal alandaki insan, doğa, fiziki, finansal ve sosyal kaynakların korunmasını ve geliştirilmesini dikkate alarak;

·         Tarımsal üretimin desteklenmesini,

·         Tarımsal altyapının geliştirilmesini,

·         Hayvancılık altyapısının geliştirilmesi,

·         Kırsal altyapının geliştirilmesini,

·         Tarımsal araştırma projelerin geliştirilmesi,

·         Tarım ve tarım dışı gelir getirici faaliyetlerin desteklemesi,

Tarımsal eğitim yayım hizmet kapasitesinin artırılması amaçlanmaktadır

2.    Programın Öncelikleri

Program çerçevesinde sunulacak projeler yukarıda bahsedilen projelerin amaçları ile doğrudan ilgili olmak zorundadır.

Aşağıdaki hususlar proje tekliflerinin değerlendirilmesinde dikkate alınacak ve bu özelliklere sahip projelere öncelik verilecektir:

·         Yenilikçi, Rekabetçi ve katılımcı yaklaşımları kullanan projeler,

·         Çok ortaklı projeler, üretici örgütleri (üretici birlikleri, kooperatifler, Ziraat Odaları vb.)

·         Değer zinciri oluşturma ve kümelenme yaklaşımlarını dikkate alan projeler,

·         Sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve çoğaltılabilir projeler.

3.    Programın Uygulama Bölgesi ve Süresi

Tüm projeler GAP illerinde uygulanacaktır.

Projeler, başvuruları kabul edilen proje sahipleri ile İdare arasında işbirliği protokolü imzalanmasından sonra en fazla 18 (onsekiz) ayda tamamlanmak zorundadır. 

4.    Süreç

Destekleme Programına başvurusu süresi 9 Nisan 2019 Salı günü mesai saati bitiminde sona erecektir. Projelerin bu tarih ve saate kadar İdaremiz evrak kaydına işlenmiş olması gerekmektedir. Postaya veriliş tarihi vb. gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvurular, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğüne yapılacaktır. Diğer süreçler aşağıda belirtildiği gibi planlanmıştır

 

Fonlama Şekli

Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin

ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı

Proje Bütçesi Üst Limiti

max. 1.000.000 TL  (Kurum hissesi ve PTİ hariç)

Çağrı Bütçesi

max. 1.000.000 Avro  (Kurum hissesi ve PTİ hariç)

 Proje Süresi Üst Limiti

max. 36 ay

 

 

ÇAĞRI TAKVİMİ 

 

 

Ortak Başvuru

Ulusal Başvuru

1.aşama

Çağrı Açılışı

15 Mart 2019

15 Mart 2019

Son Başvuru Tarihi

6 Mayıs 2019

9 Mayıs 2019

Başvuru Adresi

https://bfgo.org/

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

2.aşama

Çağrı Açılışı

20 Mayıs 2019

20 Mayıs 2019

Son Başvuru Tarihi

23 Haziran 2019

26 Haziran 2019

Başvuru Adresi

https://bfgo.org/

http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/