Yazdır

(KUDAKA) KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TURİZMİN VE ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

(KUDAKA) KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI TURİZMİN VE ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

 

Programın Adı

Turizmin ve Üretimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

(Kâr Amacı Güdenlere Yönelik)

Referans Numarası

TRA1/18/TÜG

Programın İlan Tarihi

29 Aralık 2017 Cuma

Programın Toplam Bütçesi

7.000.000 TL

Programın Genel Amacı

TRA 1 Düzey 2 Bölgesinde üretilen hammaddenin işlenerek katma değerli ürün haline getirilmesi ve bölgenin sunduğu kaliteli ve çeşitli hizmetler ile yakın ve uzak coğrafyası için bir sunum merkezi haline gelmesi

Programın Özel Amacı

TRA1 Düzey 2 Bölgesinde turizm ve imalat sektörlerinde üretkenlik ve rekabet edilebilirliğin artırılması amacıyla hizmet kalitesi ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi.

Programın Öncelikleri

1. Sağlık turizmi, termal turizm, yaşlı bakım hizmetleri ve rehabilitasyon merkezlerini kapsayan hizmet sektöründe, hizmet çeşitliliğinin, kalitesinin ve kapasitesinin artırılması,

2. İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yeni ürün üretmesi, ürün çeşitlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması,

Asgari/Azami Destek Miktarları

• Asgari Destek Tutarı: 20.000 TL

• Azami Destek Tutarı: 500.000 TL

Asgari ve Azami Destek Oranları

Projenin toplam uygun maliyetinin %15’inden az veya %50’sinden fazla olamaz.

Azami Proje Süresi

12 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

• Küçük ve mikro işletmeler, 

• Kooperatifler (Taşıma ve Konut Kooperatifleri hariç), 

• Kâr Amacı Güden Birlikler,

Son Başvuru Tarihi

23 Mart 2018 Cuma Saat: 18.00