Yazdır

MEVLANA KALKINMA AJANSI ODAK SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin)

MEVLANA KALKINMA AJANSI ODAK SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Güden Kuruluşlar İçin)

PROGRAM KÜNYESİ

 

Program Adı

ODAK SEKTÖRLER MALİ DESTEK PROGRAMI

Referans No

TR52/2018/ODAK

Türü

Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / Kar Amacı Güden

Program Amacı

Gelişme potansiyeli gösteren odak sektörler ve KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılması ile bölgenin sürdürülebilir ekonomik gelişimine katkı sağlanması.

Program

Öncelik(ler)i

Öncelik 1: Gelişme ana odaklarından, Konya il merkezi ve ilçelerinde savunma sanayi, tıbbi alet/cihaz ve raylı sistemler sektörlerine yönelik üretim yapan ya da yapmayı planlayan KOBİ'lerin, rekabet güçlerinin artırılması. Endüstri 4.0 entegrasyonu çerçevesinde bilişim altyapılarının geliştirilmesi ve Ar-Ge çalışmalarına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

 

Öncelik 2: Gelişme ana odaklarından. Karaman il merkezi ve ilçelerinde KOBİ'lerin rekabet güçlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

Program

15.000.000 TL

Bütçesi

Öncelik 1 için 10.000.000 TL — Öncelik 2 için 5.000.000 TL

Asgari-Azami

Asgari 50.000 TL — Azami 750.000 TL

Miktarı/ Oranı

Asgari Destek Oranı %20 — Azami Destek Oranı %50

Süre

Projelerin uygulama süreleri 9 (dokuz) ile 18 (on sekiz) ay arasıdır.

Uygun

Başvuru

Sahipleri

• Gerçek kişiler,

•KOBİ tanımına uyan kurum, kuruluş ve işletmeler,

•Kar amacı güden Birlik ve Kooperatifler.

Proje

Başarı

Kriterleri

Bir projenin başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki 3 (üç) şartın aynı anda sağlanması gerekmektedir:

•   Ön incelemede başarılı olmak.

•   100 (yüz) puan üzerinden en az 65 (altmış beş) puan almak.

•   İlgililik bölümünden 30 (otuz) üzerinden en az 13 (on üç)

puan almak.

Başvuru Süreci

Program İlan Tarihi

Başvuru

Başlangıç

Tarihi

KAYS'a Son Giriş Saat ve Tarihi

Ajansa

Sunulması İçin Son Saat ve Tarih

29 Aralık

2017

Cuma

08 Ocak

2018

Pazartesi

29 Mart 2018

Perşembe

Saat: 23:59

05 Nisan 2018

Perşembe

Saat: 17:00