Yazdır

MEVLANA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin)

MEVLANA KALKINMA AJANSI KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar İçin)

PROGRAM KÜNYESİ

 

Program Adı

KUÇUK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

Referans No

TR52/2018/KÖA

Türü

Mali Destek / Doğrudan Finansman Desteği / Kar Amacı Gütmeyen

Program Amacı

Bu program çerçevesinde bölgede turizme yönelik doğal, tarihi ve kültürel potansiyelin geliştirilmesi ile iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik küçük ölçekli altyapı faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Program

Öncelik(ler)i

öncelik 1: Doğal, tarihi ve kültürel turizmin geliştirilmesine yönelik gerekli altyapı çalışmalarının desteklenmesi.

öncelik 2: Bölgede iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine ve girişimcilik altyapısının geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarının desteklenmesi.

Bütçe

10.000.000 TL

Destek

Asgari 50.000 TL — Azami 750.000 TL

Miktarı/ Oranı

Asgari Destek Oranı %25 — Azami Destek Oranı %75

Süre

Projelerin uygulama süreleri 9 (dokuz) İle 18 (on sekiz) ay arasıdır.

Uygun

Başvuru

Sahipleri

      Valilikler.

      Kaymakamlıklar,

      Büyükşehir Belediyesi ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşlar.

      Belediyler

      Özel idareler

      Üniversite Rektörlükleri.

      Bakanlıklara Bağlı idareler. Araştıra Enstitüleri.

      Kamu Kurum ve Kuruluşları.

      Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları.

      Teknoloji Geliştirme Bölgeleri.

      Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri.

      Sanayi Sitesi Yönetimleri ve/veya Kooperatifleri.

      Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler.

·         Üretici ve Yetiştirici Birlikleri.

Başarı Kriterleri

Bir projenin başarılı sayılabilmesi için aşağıdaki 3 (üç) şartın aynı anda sağlanması gerekmektedir.

•    Ön incelenmede başarılı olmak:

•    100 (yüz) puan üzerinden en az 65 (altmış beş) puan almak,

•    ilgililik bölümünden 30 (otuz) üzerinden en az 15 (on beş) puan almak.

Program İlan Tarihi

Başvuru

Başlangıç

Tarihi

Başvuruların KAYS'a Son Giriş Saat ve Tarihi

Başvuruların Ajansa Matbuu Olarak Sunulması İçin Son Tarih

29 Aralık 2017 Cuma

08 Ocak 2018 Pazartesi

29 Mart 2018 Perşembe Saat: 23:59

05 Nisan 2018 Perşembe Saat: 17:00