Yazdır

2019 YILI KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın Adı

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

(Kâr Amacı Gütmeyenlere Yönelik)

Referans Numarası (Erzurum)

TRA1/19/TAG25

Referans Numarası (Erzincan)

TRA1/19/TAG24

Referans Numarası (Bayburt)

TRA1/19/TAG69

Programın İlan Tarihi

04 Ocak 2019 Cuma

Programın Bütçesi

4.000.000 TL

Erzurum: 1.750.000 TL

Erzincan: 1.250.000 TL

Bayburt: 1.000.000 TL

Programın Genel Amacı

TRA 1 Düzey 2 Bölgesi’nin sunduğu kaliteli ve çeşitli hizmetler ile yakın ve uzak coğrafyası için bir sunum merkezi haline gelmesi ve bölgede yaşanabilirliğin artırılması

Programın Özel Amacı

TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde turizm sektörüne yönelik altyapının geliştirilmesi.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde doğa ve su sporları ile ilgili rotalar belirlenmesi ve bu rotalarda yapılacak olan faaliyetler için gerekli olan altyapı çalışmalarının yapılması.

Öncelik 2: TRA1 Düzey 2 Bölgesi’nde kış ve spor turizmi sektöründe, konaklama kapasitesinin artırılması ve sunulan hizmetlerinin çeşitlendirilmesi için altyapı çalışmaları yapılması.

Asgari/Azami Destek Miktarları

• Asgari Destek Tutarı: 187.500 TL

• Azami Destek Tutarı: İl Program Bütçesi

Asgari ve Azami Destek Oranları

Projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az veya %75’inden fazla olamaz.

Azami Proje Süresi

24 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

• Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait olan araştırma enstitüleri, ,

• İl özel idareleri,

• Belediyeler,

• Üniversiteler (fakülteler, yüksekokullar, üniversitelere bağlı enstitüler),

• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,

• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (odalar, borsalar, vb.),

• Kâr amacı gütmeyen birlikler,

• Kâr amacı gütmeyen kooperatifler.

Son Başvuru Tarihi

19 Şubat 2019 Salı, Saat: 18.00

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir.

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 19 Şubat 2019 Saat: 18.00

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 26 Şubat 2019 Saat: 18.00