Yazdır

2019 Yılı Fırat Kalkınma Ajansı Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı

2019 Yılı Fırat Kalkınma Ajansı Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı

 

Adı

Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı

Amacı

Program ile bölgede endüstriyel üretimin güçlenmesi ve katma değerin artırılması için üretim yapacak yeni işletme yatırımlarının hayata geçirilmesi ve mevcut işletmelerin modernizasyonu ile tasarım ve ürün geliştirme yeteneklerinin, üretim kapasitesinin ve istihdamın artırılması amaçlanmaktadır.

Öncelikleri

o    Bingöl ve Tunceli özelinde konfeksiyon, gıda, plastik, ambalaj, yapı malzemeleri sektörlerinde yeni yatırımların ve istihdamın özendirilmesi ile mevcut işletmelerin modernizasyonu ve rekabetçiliğin artırılması,

o     Malatya ve Elazığ özelinde yeni yatırımların özendirilmesi ve mevcut işletmelerin tasarım, ar-ge ve ürün geliştirme yeteneklerinin geliştirilmesi,

olarak belirlenmiştir.

Bütçesi

16.000.000 TL

Başvuru Teslim Yeri

Fırat Kalkınma Ajansı Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli Hizmet Birimleri

Destek Tutarı

Asgari

100.000 TL

Azami

800.000 TL

Destek Oranı

Asgari

% 20

Azami

% 50

Proje Uygulama Süresi

Azami 12 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

Üretim yapan veya yapacak olan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler

İnternetten Son Başvuru Tarihi

22.03.2019 (Saat: 23:59)

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

29.03.2019 (Saat: 18:00)