Yazdır

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi (TAG) Mali Destek Programı Künyesi

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi (TAG) Mali Destek Programı Künyesi

Programın Adı

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi (TAG) Mali Destek

Programı Programın Referans Numarası

TR82/19/TAG

Programın Genel Amacı

TR82 Bölgesi’nin ekonomik potansiyelinin değere dönüştürülmesi ve sosyal refahın arttırılması.

Programın Özel Amacı

TR82 Bölgesi’nde turizm sektör gelirlerinin arttırılması.

Programın Önceliği

Bölge turizmi açısından önem arz eden ve program kapsamında belirlenen doğal, kültürel ve tarihi unsurların altyapısının iyileştirilmesi

Program Destek Bütçesi

24.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı

Asgari

750.000 TL

Azami

3.000.000 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı

Asgari

%25

Azami

%75

Süre

Azami 24 ay

Uygun Başvuru Sahipleri

TR82 Bölgesinde (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

Faaliyet Gösteren Kamu Kurumları

·         Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler)

·         Bölge Müdürlükleri

·         İl Müdürlükleri

·         Köylere Hizmet Götürme Birlikleri

·         Turizm Altyapı Hizmet Birlikleri

 

 

İnternet (KAYS) Son Başvuru Tarihi

22 Şubat 2019, Cuma Saat: 23:59

KAYS Üzerinden Başvurusu Tamamlanan Projelerin Taahhütname Son Teslim Tarihi

1 Mart 2019, Cuma Saat: 18:00