Yazdır

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (SERADES)

DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI

2021 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı (SERADES) Künyesi

 

Programın Amacı

TR63 Bölgesi'nde seracılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması

Programın Öncelikleri

1.Sera kurulumuna yönelik yeni yatırımların desteklenmesi

2.Mevcut seralarda modernizasyon yatırımlarının desteklenmesi

3.Seralarda elde edilen ürünlerin depolanması ve pazarlanmasına yönelik yatırımların desteklenmesi

Programın Toplam Bütçesi

7.500.000 TL

Kullanılabilecek Kredi Tutarı (Proje Bütçesi)

Asgari 100.000 TL Azami 1.000.000 TL

Kredi Vadesi

36 Ay

Finansman Desteği Oranı

%100 (Tamamı)

Proje Uygulama Süresi

Azami 12 Ay

Başvuru Yapılabilecek Proje Sayısı

1 adet

Destek Alınabilecek Proje Sayısı

1 adet

Proje Uygulama Yeri

Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri (Proje tamamlandığında bütünleşik sera büyüklüğü en az 3 dekar ve üzerinde olmalıdır.)

Uygun Başvuru Sahipleri

Seracılık alanında faaliyet gösteren ya da gösterecek olan. Çiftçi Kayıt veya Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne kayıtlı;

Gerçek Kişiler

KOBİ'ler

İlan Tarihi

12 Nisan 2021

Başvurular İçin Son Başvuru Tarihi ve Saati

4 Haziran 2021 Saat 23.59

Taahhütname için Son E-İmza / Teslim Tarihi ve Saati1

11 Haziran 2021 Saat 17.00

Sonuçların Açıklanması İçin Öngörülen Zaman

Temmuz 2021