Yazdır

(IPARD II Dönemi) BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

2014-2020 IPARD Programı

(IPARD II Dönemi) BEŞİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

 

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Şubat 2019 tarihinde Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Hatay

Isparta

Kahramanmaraş

Karaman

Kars

Kastamonu

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muş

Nevşehir

Ordu

Samsun

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Yozgat

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında sadece “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” tedbiri ile “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecektir.

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

TEDBİR ADI

SEKTÖR KODU

SEKTÖR ADI

DESTEK ORANI

TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO)

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

101-1

Süt Üreten Tarımsal İşletmeler

%40-70

170.000.000

101-2

Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler

101-3

Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler

101-4

Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

103-1

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

%40-50

80.000.000

103-2

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-3

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-4

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-5

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

BAŞVURU TARİHLERİ

TEDBİR ADI

BAŞVURU TARİHLERİ

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101)

Başvurular 08.04.2019 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 14.05.2019 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 17.05.2019, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

Başvurular 08.04.2019 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlüklerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 21.05.2019 tarihi saat 21:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 24.05.2019, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERİ

Beşinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 18 (on sekiz) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

IPARD Programı sıralama kriterleri puanının 30’dan az olmaması gerekir.

IPARD Programı Sıralama Kriterleri:

No

Kriter

Kriter Puanı

Maksimum Puan

1

Sektörler

Toplam uygun harcama tutarı;

 

 

Süt, Kırmızı et ve Yumurta tavukçuluğu sektörleri için;

400.000 Avrodan fazla ise;

0

30

300.000 Avro ile 400.000 Avro (dahil) arasında ise;

10

200.000 Avro ile 300.000 Avro (dahil) arasında ise;

20

200.000 Avroya eşit ya da 200.000 Avrodan az ise;

30

Kanatlı eti sektöründe broyler ve hindi için;

200.000 Avrodan fazla ise;

0

150.000 Avro ile 200.000 Avro (dahil) arasında ise;

10

100.000 Avro ile 150.000 Avro (dahil) arasında ise;

20

100.000 Avroya eşit ya da 100.000 Avrodan az ise;

30

Kanatlı eti sektöründe kaz için;

100.000 Avrodan fazla ise;

0

60.000 Avro ile 100.000 Avro (dahil) arasında ise;

10

25.000 Avro ile 60.000 Avro (dahil) arasında ise;

20

25.000 Avroya eşit ya da 25.000 Avrodan az ise;

30

2

Başvuru sahibi veya tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişiler(tüzel kişilikler için) kadın ise

10

10

3

Başvuru mevcut aktif tarımsal işletmelerin modernizasyonunu kapsıyor ise

20

20

4

Başvuru sahibi yatırım uygulama alanının sahibi ise

10

10

5

Başvuru sahibinin IPARD kapsamında imzalanmış bir sözleşmesi yok ise

10

10

6

Başvuru sahibi gerçek kişi veya üretici örgütü veya üretici örgütünün hâkim ortak (ortaklık payının %50’den fazla) olduğu bir tüzel kişilik ise

20

20

 

TOPLAM

100

100

ÖNEMLİ NOT: Beşinci çağrı ilanı çerçevesinde, yukarıda belirtilen alt ve üst limitlerin hesaplanmasında Avro kuru 1 Avro= 6,04 TL olarak kullanılacaktır.