Yazdır

IPARD II Dönemi SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

IPARD II Dönemi SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Bu Program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 25 Kasım 2019 tarihinde Sekizinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

Bu başvuru çağrı ilanı kapsamında destek almak amacıyla başvuruların yapılacağı ve yatırımın uygulanacağı iller aşağıdadır:

Destek Almak Amacıyla Başvuruların Yapılacağı ve Yatırımın Uygulanacağı İller

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Amasya

Ankara

Ardahan

Aydın

Balıkesir

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Diyarbakır Elazığ

Erzincan

Erzurum

Giresun

Hatay

Isparta

Kahramanmaraş Karaman

Kars

Kastamonu

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mardin

Mersin

Muş

Nevşehir

Ordu

Samsun

Sivas

Şanlıurfa

Tokat

Trabzon

Uşak

Van

Yozgat

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

Bu “Başvuru Çağrı İlanı” kapsamında “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirinden yalnızca makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi şu şekildedir:

TEDBİR ADI

SEKTÖR KODU

SEKTÖR ADI

DESTEK ORANI

TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO)

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

(103)

103-1

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

%40-50

50.000.000

103-2

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-3

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-4

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-5

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

BAŞVURU TARİHLERİ

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen merkez üssü Elazığ ili Sivrice İlçesi olan Elazığ-Malatya depremi sebebiyle bu illerimiz için başvuru kabul tarihleri 14 gün, diğer illerimiz için ise 7 gün uzatılmıştır.

IPARD II Programına ait 8. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “103- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri için son başvuru kabul tarihi; Elazığ ve Malatya illeri için 27 Şubat 2020 Perşembe günü saat 18:00’e kadar uzatılmıştır. Online Başvuru Sistemi ise 24 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 21:00’de kapatılacaktır. Elazığ ve Malatya haricindeki diğer iller için son başvuru kabul tarihi 20 Şubat 2020 Perşembe günü saat 18:00’e kadar uzatılmıştır. Online Başvuru Sistemi ise 17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 21:00’de kapatılacaktır.

Online başvuru sistemindeki tüm işlemlerin (başvuru girişi, evrak yükleme, tamamlama, yazdırma vb.) belirtilen tarih ve saate kadar tamamlanması gerekmektedir.

TEDBİR ADI

SON BAŞVURU KABUL TARİHLERİ

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103)

Elazığ Malatya İlleri için

Online Proje Başvuru Sistemi 24.02.2020 tarihi saat 21:00’ de kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 27.02.2020, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Diğer İller

Online Proje Başvuru Sistemi 17.02.2020 tarihi saat 21:00’de kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 20.02.2020, saat 18:00’dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERİ

Sekizinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır. Taksitlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler Başvuru Çağrı Rehberinde yer almaktadır.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

2014-2020 IPARD Programının güncel hali, Bakanlığımız (www.tarim.gov.tr) ve Kurumumuz internet adreslerinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilebilir. Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 8.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) temin edilmelidir. Ayrıca, bu başvuru çağrı döneminde Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de bu çağrı ilanı kapsamında dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) takip edilmelidir.

4.1 UYGUN HARCAMALAR

Uygun harcamalar dört harcama alanı başlığı altında toplanmaktadır.

1.      Makine-ekipman alımı:

Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan satın

alımı yapılacak malzeme, makine, ekipman gibi alımlar ile uygun harcamalar listesinde belirtilen yazılımlar da dahil bilişim teknolojileri ve özel teknolojik ekipman gibi alımlar bu tedbir için uygun harcamalardır.

2.      Yapım işleri:

Uygun Harcamalar Listesi’nde detaylandırılan taşınmazların inşası/genişletilmesi/modernizasyonu bu tedbir için uygun harcamalardır.

3.    Hizmet alımları (Genel Harcamalar):

Yatırım bütçesi içerisinde yer alan, makine-ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamalar toplamının en fazla %12’sine karşılık gelen mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri (ödeme talep paketi hazırlama bedeli) ile lisans ve patent haklarının devralınmasına yönelik genel maliyetler ile yine söz konusu %12’lik tutara dâhil olmak üzere makine-ekipman alımı ve yapım işleri uygun harcamaları toplamının en fazla % 4’üne karşılık gelen ve 6.000 avroyu aşmayan iş planı hazırlığı (teknik proje ve fizibilite hazırlığı dahil) ile ilgili alımlar bu alt tedbir için uygun harcamalardır.

4.    Görünürlük:

Görünürlük giderleri, AB finansmanı ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanının rolünü vurgulamak amacıyla yatırımın bütçesine dâhil edilmeli ve iş planında gösterilmelidir. Toplam uygun harcama tutarının en fazla %1 oranında görünürlük gideri ayrılabilir ve yalnızca bir pano alımı uygun harcama bütçesine dâhil edilebilir.

Bu tedbir kapsamında desteklenecek ve IPARD Programında yer alan uygun harcamalar ana başlıklar halinde aşağıda listelenmiştir. Bu başlıklar Kurumumuz web sitesinde (www.tkdk.gov.tr) yayımlanan “Uygun Harcamalar Listesi”nde ayrıntılı bir şekilde belirtilmiştir. Uygun harcamalar listesinde yer almayan harcama kalemleri desteklenmeyecektir.

Tüm sektörler için ortak olan uygun harcamalar,

• AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,

• HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar,

• Çevre korumasının geliştirilmesi, işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların işlenmesi ve elimine edilmesine yönelik yatırımlar,

• İşletmenin kendi tüketimi için yenilenebilir enerji üretimine yönelik makine/ekipman alımı ve inşaat işleri,

Yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında şebekeye bağlı olmayan (off-grid) sistemler desteklenmemektedir.

• Paketleme için ekipman satın alınması,

• Ürün ve işleme yönetimi için bilişim teknolojileri donanım ve yazılımları.

Sektörlere Özel Uygun Harcamalar

Süt sektörü

• Süt toplama merkezlerinin ve süt işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi, (peynir altı suyu işleyen işletmeler hariç)

• Yeni süt toplama merkezlerinin, süt işleyen işletmelerin ve peynir altı suyu işleyen işletmelerin inşası,

• Süt ve süt ürünlerinin homojenizasyonu, pastörizasyonu, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar,

• Düşük kaliteli ve iyi kaliteli süt arasındaki ayrımı yapabilmek için test ekipmanları,

• Peynir altı suyu ve ürünlerinin test edilmesi için laboratuvar ekipmanları,

• Peynir altı suyunun pastörizasyonu, konsantrasyonu, demineralizasyonu, laktozun ayrılması, peynir altı suyu ve ürünlerinin kurutulması, paketlenmesi, soğutulması ve depolanmasına yönelik yatırımlar,

• Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin kurulması için yatırımlar,

• Soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı.

Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Sektörü

• Kırmızı et kesimhaneleri ve parçalama tesislerinin inşası, modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,

• Yeni kırmızı et kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin inşası,

• Kanatlı kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin ve ayrıca et işleyen işletmelerin modernizasyonu,

• Yeni kanatlı kesimhanelerinin ve parçalama tesislerinin inşası,

• Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuvarlar ve ekipman,

• Hayvan refahı ile uyumlu koşullarda büyükbaş ve koyun/keçi kesimi için yatırım,

• Soğuk hava deposu ekipmanı,

• İşleme tesisi içinde karkas ve etin izlenebilirliğinin gerçekleştirilmesi için yazılım ve izleme sistemi,

• İşleme ve/veya parçalama tesisleri için soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı.

Meyve ve Sebze Sektörü

• Temizleme, sınıflandırma, tasnif ve paketleme hatları,

• Markalama ve izlenebilirlik sistemleri,

• Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme hatları,

• Kurutma makine, ekipman ve paketleme hatları,

• Ön soğutma ve soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/veya modernizasyonu, kurutma, temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme üniteleri,

• Modifiye atmosferli soğuk hava tesisleri ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme üniteleri,

• Hammadde ve paketleme için depolar,

• Ürün taşıma ekipmanları,

• Meyve ve sebzelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve ve sebzeler listesi.) dondurulması ve kurutulması için makine ve ekipman satın alınması,

• Sert kabuklu meyvelerin (Konsey Tüzüğü No.1308/2013 Ek I, Bölüm IX: Meyve ve sebzeler listesi.) kurutulması için makine ve ekipman satın alınması,

• Soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı.

Su Ürünleri Sektörü

• Kültür balıkçılığı ve su ürünleri işleyen işletmelerin modernizasyonu ve/veya genişletilmesi,

• Su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünleri işleyen yeni işletmelerin kurulması,

• Su ürünlerinin soğutulması, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması için makine ve ekipman,

• İnsan sağlığı, çalışma koşulları, çevrenin korunması ve atık yönetimi ile ilgili Topluluk standartlarına ulaşmaya yönelik ekipman ve tesisler,

• Soğutuculu araç ve soğutma ekipmanı

Başvuru sahibi yatırımının bütçesini, yapacağı satın alımlara ilişkin alacağı teklifler çerçevesinde şekillendirecek, seçtiği uygun teklif üzerinden projesini uygulayacak ve ödeme talebinde bulunacaktır.

Başvuru sahipleri uygun harcamalar kapsamında yapacakları alımlarda, TKDK web adresinde yer alan (www.tkdk.gov.tr) “Teklif Alma Kuralları Rehberi”nde belirtilen hususlar çerçevesinde hareket etmelidirler.

TKDK, satın alımlarla ilgili tekliflerde yer alan her bir kalem için piyasa araştırmaları yapacaktır. TKDK yapılacak araştırmalar neticesinde piyasa fiyatlarının çok üzerinde olduğu tespit edilen yatırım kalemlerinin fiyatlarında azaltma yapma veya bunları uygun olmayan harcama olarak kabul etme veya projeyi reddetme hakkına sahiptir.

Başvuru sahipleri, faaliyet alanları uygun olsa dahi, başvuru yaptıkları çağrı dönemine ait başka projelerin inşaat, makine ekipman ve/veya hizmet alımlarına teklif veremezler. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda başvuruları reddedilir.

Elektrik İhtiyacını (öztüketimi) Karşılamaya Yönelik Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Başvurulan sektörde kurulu veya kurulacak tüketim tesisin elektrik ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu da Kurumumuz tarafından desteklenmektedir. Başvuru sahiplerinin bu destekten faydalanabilmesi için ilgili elektrik dağıtım şirketinden alınmış bağlantı anlaşmasına sahip olmaları gerekmektedir.

Başvurulan sektörde, işletme kapasitesine göre ihtiyacın üzerinde büyüklükte yenilenebilir enerji sistemleri talepleri olması durumunda; sözleşme öncesi kontrollerde kesinti veya tamamen projeden yenilenebilir enerji kalemlerinin çıkarılması veya projenin reddi vb. işlemler duruma göre uygulanacaktır.

Yenilenebilir Enerji Tesisleri Projelendirilirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

1. Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, başvuru yapılan sektör kapsamında kurulu veya kurulacak elektrik tüketen tesisin kapasitesiyle uyumlu projelendirilmelidir.

2. Tüketim tesisinin faaliyet alanı ile ilişkisi olmayan veya sektörde kullanımı olmayan makine-ekipmanlara projelerde yer verilmemelidir.

3. Teknik projede yer almayan makine-ekipmanlara, elektrik projelerinde yer verilmemelidir.

4. Tüketim tesisinin kurulu gücü hesaplanırken suni artışa sebebiyet verecek makine-ekipmanların (boş prizlere yükleme cetvelinde 1-2 kw güç yazılması vs.) kurulu güç hesabına dâhil edilmemelidir.

5. Projelere dâhil edilecek yenilenebilir enerji sistemlerinin kurulu gücü (kWe), tüketim tesisinin kurulu gücünün yüzde 60‘ını geçmemelidir. Yenilenebilir enerji tesisinin kurulu gücünün (kWe) hesaplanmasında kullanılan 0.6 talep gücü faktörü (eş zamanlılık faktörü) eş zamanlı yoğun kullanım gerektiren sektörler için farklı alınabilir. Bu durumda, sözleşme öncesi kontroller sırasında TKDK tarafından açıklama talep edilebilir.

6. Teknik projede yer alan panellerin toplam gücünden (kWp), eviriciden (invertör) çıkışla (kWe) gerçekleşecek kaybın, oran olarak makul olmasına dikkat edilmelidir.

7. Kurulacak yenilenebilir enerji sistemi işletme ile aynı parselde olmalıdır.

8. Başvuru Çağrı ilanından sonra lisanssız elektrik üretim mevzuatında değişiklik olması durumunda yeni mevzuat hükümleri çerçevesinde bilgilendirme yapılacaktır.