Yazdır

YURTDIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

YURTDIŞI PAZAR DESTEK PROGRAMI

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması amacı ile Yurtdışı Destek Programı yürürlüğe girdi ve başvurular alınmaya başlandı.

 

PROGRAMIN AMACI

·         KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,

·         KOBİ’lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,

·         KOBİ’leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,

·         İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,

·         E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak.

DESTEK UNSURLARI VE DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

o    Proje bazlı bu destek programının süresi; en az 6 (altı) ay en fazla 24 (yirmi dört) ay olarak belirlendi.

o    Toplam destek miktarı 300.000 (üç yüz bin) TL.

o    Destek oranı, personel gideri hariç olmak üzere %70 (yetmiş) geri ödemesiz, %30 (otuz) geri ödemeli olarak uygulanıyor.

o    İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez faydalanabiliyorlar.

o    Desteklenecek proje giderleri ve üst limitleri aşağıdaki Tablo 1’de yer alıyor.

Tablo 1. Gider Adı ve Destek Üst Limitleri Tablosu

Gider Adı

Destek Üst Limiti (TL)

Personel Gideri

100.000

Yazılım ve Donanım Giderleri

100.000

Tanıtım Giderleri

100.000

Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri

150.000

Test Analiz ve Belgelendirme Giderleri

100.000

Hizmet Alım Giderleri

100.000