Yazdır

Biçerdöver Kredileri

Biçerdöver Kredileri

Gerçek ve tüzel kişi üreticilerimiz, Bankamızla anlaşma yapan firmalardan satın alacakları Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan yeni ve kullanılmamış biçerdöverlerin alımına yönelik gerçek ve tüzel kişi üreticilere,

Krediye konu aracın proforma fatura veya satış teklif mektubunun azami %75'ine kadar,

3, 6 veya 12 ayda bir eşit taksit ödemeli olarak,

Sabit faiz kullandırılan

yatırım kredisi sunulmaktadır.

Biçerdöver Kredisi

Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan yeni ve kullanılmamış biçerdöverlerin alımına yönelik gerçek ve tüzel kişi üreticilere yatırım kredisi sunulmaktadır.