Yazdır

BESİLİK SIĞIR İTHALATI İÇİN KARANTİNA YERİ VE İŞLETME UYGUNLUK BELGESİ

BESİLİK SIĞIR İTHALATI İÇİN KARANTİNA YERİ VE İŞLETME UYGUNLUK BELGESİ

İthalatçı Kişi / Firma Adı                         

 

İşletmenin Sahibi                     (İşletme kiralık ise kira sözleşmesi bu belgeye eklenecektir)

 

İşletme No

 

İşletmenin Adresi

 

İşletmenin Kapasitesi

 

 

İşletme Hakkında İlave Bilgiler       

 

Yukarıda bilgileri verilen işletme tarafıma ait olup, bu belge isteğim ve bilgim dahilinde düzenlenmiştir.

 

İşletme Sahibi

 

Adı-Soyadı :                                  

 

İmza           :    

İthal edilecek olan besilik sığırlara ilişkin olarak yukarıda bilgileri verilen işletmede .../.../2012 tarihinde yapmış olduğumuz denetim sonucunda; işletmenin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmış olup, işletmede hayvan hastalıkları yönünden herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Yukarıda bilgileri verilen işletme, ………… (…………) baş sığırın en az 21 günlük karantinası ve sonrasında yapılacak besi işlemleri için uygundur.

Denetimi Yapan :                                                                                 Onaylayan :

Veteriner Hekim                                                                          İl/İlçe Müdürü

Adı-Soyadı :                                                                                      Adı-Soyadı :         

Sicil No      :                                                                                          Sicil No      :

İmza           :                                                                                                   İmza           :

Tarih          :                                                                                         Tarih           :

* Bu form iki nüsha olarak düzenlenecek, bir nüshası İl/İlçe Müdürlüklerince muhafaza edilecektir.