Yazdır

TÜRKİYENİN ET VE SÜT İHTİYACI TABLOSU

TÜRKİYENİN ET VE SÜT İHTİYACI TABLOSU

"...Ülke talebini karşılayacak hayvan varlığı ve hayvan başına verimin tahmin edilmesi için önce hayvan başına verimlerde ne seviyede artış sağlanabileceği kararlaştırılarak hayvan başına verimler tahmin edilmiştir (Tablo 49).

Tablo 49. 2004 -2013 yılları arasında hayvan başına verimler ve sığırda genotiplerin payı (%)

Yıllar

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Sığırda genotiplerin payı, %

Kültür

21,0

21,6

22,2

22,9

23,6

24,3

25,0

25,8

26,5

27,3

Melez

43,7

44,3

45,0

45,6

46,3

47,0

47,7

48,4

49,2

49,9

Yerli

35,4

34,1

32,8

31,5

30,1

28,7

27,3

25,8

24,3

22,8

Sığır karkas ağırlığı

Ortalama

190

191

195

199

203

208

212

217

223

228

Kültür

220

226

231

237

243

249

255

262

268

275

Melez

200

204

208

212

216

221

225

230

234

239

Yerli

160

161

162

162

163

164

165

166

167

167

İnek süt verimi

Ortalama

1946

1971

2051

2136

2224

2318

2417

2520

2630

2745

Kültür

3250

3348

3448

3551

3658

3768

3881

3997

4117

4241

Melez

2250

2318

2387

2459

2532

2608

2687

2767

2850

2936

Yerli

800

808

816

824

832

841

849

858

866

875

Manda karkas ağırlığı

190

192

194

196

198

200

202

204

206

208

Manda süt verimi

960

970

979

989

999

1009

1019

1029

1040

1050

Keçi karkas ağırlığı

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

Keçi süt verimi

84

86

87

89

91

93

95

97

98

100

Koyun karkas ağırlığı

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Koyun süt verimi

60

61

61

62

62

63

64

64

65

66

Yapağı verimi

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Piliç karkas ağırlığı

1,71

1,71

1,71

1,71

1,71

1,71

1,71

1,71

1,71

1,71

Yumurta verimi

13,1

13,2

13,2

13,3

13,4

13,4

13,5

13,6

13,6

13,7

Kovan, Bal verimi

16,8

17

17

18

18

19

19

19

20

20

...Türkiye’de hayvan sayısı artmaz ve hayvan başına verim seviyesi öngörülen değerlerin altında kalırsa, kırmızı et ve süt üretimi talepten daha düşük olacaktır. AB ile mukayese edildiğinde, zaten iyice düşük olan talebin, bir de karşılanamıyor olması ciddi bir sorun oluşturacaktır. Bu nedenle 9. Plan Döneminde hiç olmazsa öngörülen talebin karşılanması hedeflenmelidir...

Tablo 51. Toplam talep ile üretim değerleri arasındaki farklar1, 1000 t

Ürünler ve üretim kaynakları

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ET

Sığır

0,1

-16,8

-24,3

-31,7

-39,1

-45,5

-52,7

-58,9

-65,8

-71,6

Manda

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

-0,1

-0,2

-0,2

-0,3

-0,4

Koyun

0,0

-8,0

-16,2

-24,8

-33,5

-42,3

-51,6

-60,9

-70,9

-80,8

Keçi

0,4

-0,8

-2,0

-3,2

-4,4

-5,6

-6,9

-8,1

-9,4

-10,8

T. Kır. Et

0,7

-25,5

-42,4

-59,6

-77,1

-93,5

-111,4

-128,1

-146,4

-163,5

Tavuk2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hindi2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Kanatlı2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Gen Top.

0,7

-25,5

-42,4

-59,6

-77,1

-93,5

-111,4

-128,1

-146,4

-163,5

SÜT3

Sığır

-0,6

-1639,5

-1707,0

-1771,5

-1832,6

-1874,3

-1926,4

-1957,1

-1997,8

-2014,8

Koyun

0,0

-187,2

-210,4

-234,4

-259,4

-284,1

-311,0

-337,6

-366,4

-395,0

Keçi

-0,6

-13,7

-18,5

-23,5

-28,7

-33,7

-39,4

-44,9

-51,0

-57,0

Manda

-0,1

-9,1

-10,1

-11,1

-12,2

-13,2

-14,4

-15,4

-16,6

-17,8

Toplam

-1,3

-1849,5

-1946,0

-2040,6

-2132,9

-2205,4

-2291,1

-2355,0

-2431,9

-2484,6

Yumurta2

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Bal2

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 2004 yılı üretiminin talebi karşıladığı varsayılmıştır.

2 Hindi ve tavuk eti üretiminin talebi karşılayacağı varsayılmıştır.

3. Sağılanların oranı sığır, koyun, keçi ve manda için sırasıyla % 42, %40, %45 ve %40 alınmıştır.

...Türkiye’nin kırmızı et ve süt talebini karşılamak için hayvan sayısını koruyup, hayvan başına verimlerin tablo 49’daki değerlere yükseltilmesi yeterli olmamaktadır. Bu nedenle bir yandan hayvan başına verimlerde daha hızlı bir artış sağlanırken, diğer yandan da hayvan varlığının artırılması uygun olacaktır... " Kaynak:Dokuzuncu Kalkınma Planı Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu