Yazdır

BESİLİK SIĞIR İTHALATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BESİLİK SIĞIR İTHALATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

A- BESİLİK SIĞIR İTHALATI YAPILABİLECEK ÜLKELER :

Bakanlığımız internet sitesinde güncel olarak besilik sığır ithal edilebilecek ülkelerin listesi yayınlanmakta olup uygun görülen ülkelerden (Güney Amerika (Uruguay hariç), Kuzey Amerika ve Avustralya)  izin verilecektir.

B- HAYVANLARDA ARANACAK ÖZELLİKLER:

1-İthal edilecek besilik sığırlar etçi ve kombine ırkların saf veya melez erkekleri olacaktır. Sütçü ırklar ile bunların melezleri alınmayacaktır.

2-Ülkeye girişte hayvanların her birinin yaşı en fazla 12 ay (dâhil) ve en fazla 300 kilogram olacaktır.

3-Hayvanlar, kendi ırk özelliklerini taşıyacak ve herhangi bir fiziki kusur (ayak, göz, kulak vb. kısımlarında) bulunmayacaktır.

4-Seçilecek hayvan üzerinde bireysel tanımlamayı sağlayan işaret (küpe ve elektronik kulak küpesi/mikroçip) bulunacaktır. Seçim hayvanların bireysel tanımlama numarası, yaş, cinsiyet ve ırk bilgileri ile uyumlu kimlik belgelerine göre yapılacaktır.

5-Sağlık ve teknik muayenesi yapılmayan ve kontrolden geçirilmeyen, seçim heyetince seçilmeyen ve hazırlanan seçim listesinde kulak küpe numarası yer almayan hiçbir hayvanın ithalatına izin verilmeyecektir.

6-Hayvanlara, herhangi bir stilben veya tirostatik madde ile tedavi veya zooteknik uygulama dışında başka amaçlara yönelik östrojenik, androjenik, gestajenik veya agonist maddelerin uygulaması yapılmamış olmalıdır.

7-İthal edilecek hayvanlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca belirlenen sağlık ve teknik kriterlere uygun olmalıdır.

C- DİĞER HUSUSLAR

1- İthal edilecek besilik sığırlar; ihracatçı ülke topraklarında doğup büyümüş hayvanlardan veya besilik hayvan ithalatı için izinli olan ve sağlık sertifikası koşullarını sağlayan ülkelerden ithalatın gerçekleştirileceği ülkeye tarihi belirtilerek getirilen hayvanlardan olacaktır.

2- İthal edilecek besilik sığırların seçimi, Bakanlıkça görevlendirilecek Seçim Heyeti tarafından ihracatçı ülkede yapılacaktır.

3- Besilik sığırların seçimi, karantinaya alınmış hayvanlardan yapılacak olup, Seçim Heyeti yüklemeye eşlik edecektir.

4-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca besilik sığırların ithalatı için talep edilen Veteriner Sağlık Sertifikası ihracatçı ülke resmi veteriner servisi tarafından onaylanıp ihracatçı ülke resmi veteriner hekimi tarafından imzalanacaktır.

 

5- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından görevlendirilen Seçim Heyetince hazırlanan, Seçim heyeti raporu, veteriner sağlık sertifikası ve ek beyanlarının (aşı, test belgeleri vb.) orijinalleri ile sevkiyat için düzenlenmiş kontrol belgesi, hayvanların ülkeye girişinde ibraz edilecektir.