Yazdır

İTHAL EDİLECEK DAMIZLIK DİŞİ SIĞIR (4-13 Aylık) TEKNİK KRİTERLERİ

Genel Müdürlük Makamının 10.02.2017 tarihli ve E.329080 sayılı Olur’u ile AB, ABD, Avustralya ve Uruguay’dan ithal edilecek damızlık dişi sığırlar için belirlenen Teknik Kriterler

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN İTHAL EDİLECEK DAMIZLIK DİŞİ SIĞIR (4-13 Aylık) TEKNİK KRİTERLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR FEMALE BREEDING CATTLES (4-13 MONTHS) TO BE IMPORTED FROM COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

1-Damızlık dişi sığırlariçin, sadece ilgili Bakanlık veya yetiştirici birliği, tarafındanonaylanan verim kayıtları kabul edilecektir.

For breeding females, only official yield registrations which are approved by the related Ministry and/or the breeders association shall be accepted.

2- (a)Damızlık etçi ırklar hariç diğer dişi sığırlar (4-13 aylık) için seçme işlemi yalnızcayetiştirici birlikleri/ kooperatifleri tarafından hazırlanan ve ana baba ile verim bilgilerini içeren “Pedigree” belgesine sahip olan dişi sığırlar arasından yapılacak olup pedigrilerin aslı veya fotokopisi seçim sırasında Bakanlık heyetine ibraz edilmek zorundadır.

The selection for female cattle other than breeding meat type breeds shall be made only among the female cattles which have “Pedigree” that is prepared by breeders associations/cooperatives, and contains informations of dam, sire and yield. Furthermore, the original or copy of the document has to be submitted to the delegation from the Ministry during the selection.

(b) Damızlık etçi ırk (4-13 aylık) dişi sığır seçimlerinde; pedigri belgesi veya hayvan tanımlama belgesine/sertifikasına/pasaportuna sahip hayvanlar arasında yapılacaktır. Pedigri veya tanımlanma belgesi/sertifikasının/pasaportun aslı veya fotokopisi seçim sırasında Bakanlık heyetine ibraz edilmek zorundadır.

The selection of meat type breeding female cattle (4-13 months); shall be made among animals which have pedigree document or animal identification document/certification/passport. The original or copy of the document pedigree or identification document/certification/passport must be submitted to the delegation from the Ministry during the selection.

3-Seçilecek dişi sığırlar; döl kontrolünden (progeny testing) veya genomikdeğerlendirmeden geçmiş aynı ırktan boğaların kızları olmalıdır.

Boğa pedigrisinin aslı veya fotokopisi, sperma üreten firmanın kataloğu veya internet çıktısı seçim heyetine ibraz edilecektir. Holstein ırkına ait boğalar BLAD, CVM ve brachyspina hastalıklarından ari olacaktır. Angus ırkına ait boğalar ise arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus ve contractural arachnodactyly hastalıklarından ari olacaktır.

The famale cattles must be daughters of the same racial bulls progeny testing or genomic assesment.

Original or copy of the pedigree for the bull, catalogue of semen producing company (a printed one from the internet is also accepted) shall be submitted to the selection committee. The bulls of Holstein breed shall be free from BLAD, CVM and brachyspina diseases. and the bulls of Angus breed shall be free from arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus and contractural arachnodactyly.

4-Analarının süt verim kayıtları, 305 günlük süreye göre aşağıdaki gibi olacaktır.

The milk yield records of the dams for 305 days shall be as follows:

a) Holstein:

Anaların yalnız 1. laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 8000 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 8500 kg; süt yağı ise en az 280 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 8000 kg. If there are milk yield records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 8500 kg. Milkfat shall be minimum 280 kg.

b) Brown Swiss:

Anaların yalnız 1. laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 6000 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6500 kg; süt yağı ise en az 235 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 6000 kg. If there are records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 6500 kg. Milkfat shall be minimum 235 kg.

c) Simental (Fleckvieh):

Anaların yalnız 1. laktasyon kayıtları varsa süt verim en az 6000 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6500 kg; süt yağı ise en az 235 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 6000 kg. If there are records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 6500 kg. Milkfat shall be minimum 235 kg.

d) Jersey:

Anaların yalnız 1.laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 6000 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6500 kg; süt yağı ise en az 300 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 6000 kg.If there are records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 6500 kg. Milkfat shall be minimum 300 kg.

e) Avrupa Kırmızısı (European Red):

Anaların yalnız 1. laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 6000 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6500 kg; süt yağı ise en az 220 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 6000 kg.If there are records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 6500 kg. Milkfat shall be minimum 220 kg.

f) Montbeliard:

Anaların yalnız 1. laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 6500 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 7000 kg; süt yağı ise en az 245 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 6500 kg. If there are milk yield records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 7000 kg. Milkfat shall be minimum 245 kg.

5-Etçi ırklara ait dişi sığırlaraşağıdaki şartları taşıyacaktır.

Female cattles of the beef breeds shall have the following requirements:

a) Limuzin (Limousin)

Açık veya koyu kızıl renkli, ağız ve göz çevresi açık renkli olacaktır.

The heifers must be light or dark red in color and the skin around theirmouths and theireyes must be light-coloured.

b) Şarole (Charolais)

Sarımsı beyaz veya beyaz renkli olacaktır.

The cattles must be yellowish-white or white.

c) Belçika mavisi

Kılları; gri -mavi alaca kırçıllı veya beyazdan siyaha kadar farklılık gösteren renklerde dış yapısı çift kat kas görünümlü olacaktır.

The hair of the cattles shall be ranging between gray-blu mealy or in color from white to black; they shall have double layer muscle.

d) Angus:

Doğuştan boynuzsuz ve vücut tamamen siyah veya kırmızı olmalı, beyazlık bulunmamalıdır.

The heifers must be polled from birth, besides, the body must be solid black or red must not be White colors.

e) Hereford:

Yüz, döş, karın altı ve kuyruk ucu beyaz olmalı, soyunda cücelik bulunmamalıdır.

The face, chest, under the abdomen and tail’s must be white and dwarfism must not be in her lineage.

6-Avrupa Kırmızısı tanımı kapsamına giren ırklardan sadece aşağıdabelirtilenler,karşılarında açıklanan ülkelerden seçilebilecektir;

The breeds defined as European Red which mentioned below shall only be selected from the countries provided as follows:

a)  Danish Red -Danimarka, (Denmark)

b)  Estonian Red -Estonya, (Estonia)

c)  Finnish Ayrshire -Finlandiya, (Finland)

d)  Latvian Brown -Letonya, (Latvia)

e)  Lithuanian Red -Litvanya, (Lithuanian)

f)  Norwegian Cattle -Norveç,(Norway)

g)  Swedish Red -İsveç.(Sweeden)

7-Seçilecek dişi sığırlar, seçim gününde 4-13aylık (120-390 gün)yaşta olacaktır. 4 aylık(120 gün) yaştaki bir dişi sığırın asgari canlı ağırlığı ise aşağıdaki gibi olacaktır;

The female cattles to be selected shall be 4-13 months old (120 -390 days old) on the day of selection. The minimum live weight of a 4 months old (120 days old) heifer shall be as follows:

a) Holstein

125 kg,

b) Brown Swiss

125 kg,

c) Simental (Fleckvieh)

140 kg,

d) Jersey

100 kg,

e) Avrupa Kırmızısı (European Red)

135 kg,

f) Montbeliard

140 kg,

g) Limuzin (Limousin)

150 kg,

h) Şarole (Charolais)

150 kg,

ı) Belçika mavisi

150 kg,

j) Angus

150 kg,

k) Hereford

150 kg.

8-Damızlık dişi sığırlar; genel görünüş, vücut gelişmesi, fiziki özellikler ve damızlıknitelikleri yönünden ırkının özelliklerini taşıyacak, vücutta, ayak-bacak ve memede kusur bulunmayacaktır.

The female breeding cattles will be carry the characteristics of the race in terms of general appearances, body development, physical features and breeding qualities, in the body will not be found deficiency food-leg and breast.

9-Vücutta, papillom ve fazla meme başı olmayacaktır.

The body shall be free from papilloma, and the number of teats shall not be more than normal.

10-Seçilecek damızlık hayvanlar ithalatın yapılacağı ülkede doğmuş olmalıdır.

The breeding animals to be selected shall be born in the country of import.

11-Bakanlık Seçim Heyeti tarafından seçilmeyen ve Seçim Heyeti Tutanağında yeralmayan hayvanların ülkeye girişine izin verilmez.

The entry of animals which are not selected by the Ministerial Delegation and those which are not indicated in the report of the Selection Delegation into the country shall not be allowed.

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDEN İTHAL EDİLECEK

DAMIZLIK GEBE DÜVE TEKNİK KRİTERLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR BREEDING PREGNANT HEIFERS TO BE

IMPORTED FROM COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

1-Damızlık gebe düveler için sadece ilgili Bakanlık veya yetiştirici birliği tarafındanonaylanan verim kayıtları kabul edilecektir.

For breeding pregnant heifers, only official yield registrations which are approved by the related Ministry and/or breeders association shall be accepted.

2- (a)Damızlık etçi ırklar hariç diğer gebe düveler için seçme işlemi yalnızcayetiştirici birlikleri/ kooperatifleri tarafından hazırlanan ve ana baba ile verim bilgilerini içeren “Pedigree” belgesine sahip olan gebe düveler arasından yapılacak olup pedigrilerin aslı veya fotokopisi seçim sırasında Bakanlık heyetine ibraz edilmek zorundadır.

The selection for pregnant heifers other than breeding meat type breeds shall be made only among the pregnant heifers which have “Pedigree” that is prepared by breeders associations/cooperatives, and contains informations of dam, sire and yield. Furthermore, the original or copy of the document has to be submitted to the delegation from the Ministry during the selection.

(b) Damızlık etçi ırk gebe düve seçimlerinde; pedigri belgesi veya hayvan tanımlama belgesine/sertifikasına (saflık oranı en az % 87,5 olan) sahip hayvanlar arasında yapılacaktır. Pedigri veya tanımlanma belgesi/sertifikasının aslı veya fotokopisi seçim sırasında Bakanlık heyetine ibraz edilmek zorundadır.

The pregnent heifers meat type breeder race; The will be made between animals pedigree document or animal identification document/certification (The purity ratio is at least 87.5%). The original or copy of the document has to be pedigree or identification document/certification submitted to the delegation from the Ministry during the selection.

3-Gebe düveler; dölkontrolünden (progeny testing) veya genomik değerlendirmedengeçmiş aynı ırktan boğa sperması kullanılarak suni tohumlama yöntemi (etçi ırklarda tabii veya suni tohumlama) ile tohumlanmış olacaktır.

Boğa pedigrisinin aslı veya fotokopisi, sperma üreten firmanın kataloğu veya internet çıktısı seçim heyetine ibraz edilecektir. Holstein ırkına ait boğalar BLAD, CVM ve brachyspina hastalıklarından, Angus ırkına ait boğalar ise arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus ve contractural arachnodactyly hastalıklarından ari olacaktır.

The pregnant heifers shall be artificially inseminated (be naturaly or artificially inseminated for beef cattle) by the progeny or genomic tested bull’s semen of the same breed.

Original or copy of the pedigree for the bull, catalogue of semen producing company (a printed one from the internet is also accepted) shall be submitted to the selection committee. The bulls of Holstein breed shall be free from BLAD, CVM and brachyspinadefect, and the bulls of Angus breed shall be free from arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus and contractural arachnodactyly.

4-Analarının süt verim kayıtları, 305 günlük süreye göre aşağıdaki gibi olacaktır.

The milk yield records of the dams for 305 days shall be as follows.

a) Holstein:

Anaların yalnız 1.laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 8000 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 8500 kg; süt yağı ise en az 280kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 8000 kg. If there are milk yield records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 8500 kg. Milkfat shall be minimum 280kg.

b) Brown Swiss:

Anaların yalnız 1. laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 6000 kg süt, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6500 kg; süt yağı ise en az 235 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 6000 kg. If there are records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 6500 kg. Milkfat shall be minimum 235 kg.

c) Simental (Fleckvieh):

Anaların yalnız 1. laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 6000 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6500 kg; süt yağı ise en az 235 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 6000 kg. Ifthere are records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 6500 kg. Milkfat shall be minimum 235 kg.

d) Jersey:

Anaların yalnız 1. laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 6000 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6500 kg; süt yağı ise en az 300 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 6000 kg. If there are records for more than one lactation, their average milk yield shallbe at least 6500 kg. Milkfat shall be minimum 300 kg.

e) Avrupa Kırmızısı (European Red)

Anaların yalnız 1. laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 6000 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6500 kg; süt yağı ise en az 220 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 6000 kg. If there are records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 6500 kg. Milkfat shall be minimum 220 kg.

f) Montbeliard:

Anaların yalnız 1. laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 6500 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 7000 kg; süt yağı ise en az 245 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 6500 kg. If there are milk yield records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 7000 kg. Milkfat shall be minimum 245 kg.

5-Etçi ırklara ait gebe düveler aşağıdaki şartları taşıyacaktır.

Pregnant heifers of the beef breeds shall have the following requirements:

a) Limuzin (Limousin):

Açık veya koyu kızıl renkli, ağız ve göz çevresi açık renkli olacaktır.

The heifers must be light or dark red in color and the skin around theirmouths and theireyes must be light-coloured.

b) Şarole (Charolais):

Sarımsı beyaz veya beyaz renkli olacaktır.

The heifers must be yellowish-white or white.

c) Belçika mavisi:

Kılları; gri-mavi alaca kırçıllı veya beyazdan siyaha kadar farklılık gösteren renklerde dış yapısı çift kat kas görünümlü olacaktır.

The hair of the cattles shall be ranging between gray-blu mealy or in color from white to black; they shall have double layer muscle.

d)Angus:

Doğuştan boynuzsuz ve vücut tamamen siyah veya kırmızı olmalı, beyazlık bulunmamalıdır.

The heifers must be polled from birth, besides, the body must be solid black or red must not be White colors.

e) Hereford:

Yüz, döş, karın altı ve kuyruk ucu beyaz olmalı, soyunda cücelik bulunmamalıdır.

The face, chest, under the abdomen and tail’s must be white and dwarfism must not be in her lineage.

6- Avrupa Kırmızısı tanımı kapsamına giren ırklardan sadece aşağıda belirtilenler,karşılarında açıklanan ülkelerden seçilebilecektir.

The breeds defined as European Red which mentioned below shall only be selected from the countries provided as follows:

a)  Danish Red – Danimarka (Denmark),

b)  Estonian Red –Estonya (Estonia),

c)  Finnish Ayrshire –Finlandiya (Finland),

d)  Latvian Brown -Letonya (Latvia),

e)  Lithuanian Red -Litvanya (Lithuanian),

f)  Norwegian Cattle –Norveç (Norway),

g)  Swedish Red –İsveç (Sweeden).

7-Gebe düveler;Montbeliard ırkında14-25 aylık (420-750 gün), etçi ırklarda13-25aylık (390-750 gün), diğer ırklarda ise 13-22 aylık (390-660 gün)yaşlar arasında tohumlanmışve seçim gününde 3-7 aylık (90-210 gün) gebe olacaktır.

3 aylık gebe düvenin asgari canlı ağırlığı ise aşağıdaki gibi olacaktır;

The pregnant heifers of Montbeliarde breed shall have been inseminated between the ages of 14 to 25 months old (420-750 days old); meat breed heifers shall have been inseminated between the ages of 13 to 25 months old (390-750 days old); heifers of other breeds between the ages of 13 to 22 months old (390 -660 days old) and they shall be 3 to 7 months (90-210 days) into their pregnancy on the day of selection.

The minimum live weight of a heifer that is 3 months (90 days) into her pregnancy shall be defined as follows:

a) Holstein

470 kg,

b) Brown Swiss

470 kg,

c) Simental (Fleckvieh)

500 kg,

d) Jersey

360 kg,

e) Avrupa Kırmızısı (European Red)

480 kg,

f) Montbeliard

480 kg,

g) Limuzin (Limousin)

530 kg,

h) Şarole (Charolais)

530 kg,

ı) Belçika Mavisi

530 kg,

j) Angus

490 kg,

k) Hereford

490 kg.

8-Gebe düveler; genel görünüş, vücut gelişmesi, fiziki özellikler ve damızlık nitelikleriyönünden ırkının özelliklerini taşıyacak; vücutta, ayak-bacak ve memede kusur bulunmayacak; ırk, yaş ve gebelik sürelerine uygun canlı ağırlıkta olacaktır.

The pregnant heifers will be carry the characteristics of the race in terms of general appearance, body development, physical features and breeding qualities; in the body will not be found deficiency food-leg and breast; İt will be appropriate live weight race, age and dration of pregnancy.

9-Vücutta, papillom ve fazla meme başı olmayacaktır.

The body shall be free from papilloma, and the number of teats shall not be more than normal.

10-Seçilecek damızlık hayvanlar ithalatın yapılacağı ülkede doğmuş olmalıdır.

The breeding animals to be selected shall be born in the country of import.

11-Bakanlık Seçim Heyeti tarafından seçilmeyen ve Seçim Heyeti Tutanağında yeralmayan hayvanların ülkeye girişine izin verilmez.

The entry of animals which are not selected by the Ministerial Delegation and those which are not indicated in the report of the Selection Delegation into the country shall not be allowed.

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDEN İTHAL EDİLECEK DAMIZLIK DİŞİ SIĞIR (4-13 Aylık) TEKNİK KRİTERLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR FEMALE BREEDING CATTLES (4-13 MONTHS) TO BE IMPORTED FROM THE UNITED STATES OF AMERICA

1-Damızlık dişi sığır için, sadece ilgili Bakanlık veya yetiştirici birliği, tarafındanonaylanan verim kayıtları kabul edilecektir.

For breeding females, only official yield registrations which are approved by the related Ministry and/or the breeders association shall be accepted.

2-Seçme işlemi yalnızca yetiştirici birlikleri/kooperatifleri tarafından hazırlanan ve anababa ile verim bilgilerini içeren “pedigree” belgesine veya yetiştirici birliğinden alınan onaylı tescil belgesi ile birlikte sunulmak koşuluyla yetiştirici birliği veya kooperatif onaylı ana baba bilgilerini ve verimlerini gösterir damızlık sertifikasına sahip damızlık hayvanlar arasından yapılacak olup bu belgelerin aslı veya fotokopisi seçim sırasında Bakanlık heyetine ibraz edilmek zorundadır”

2-The selection shall be made only among the breeding animals which have “Pedigrees” that are drawn up by the breeders’ associations/cooperatives, and contain information on dam, sire and yield or breeding certificates in which the information on dam, sire and yield approved by breeders’ associations or cooperatives is stated on condition that they are submitted together with the approved registration certification taken from the breeders’ associations. Furthermore, the original document or copy of the document required to be submitted to the delegation from the Ministry during the selection.”

3-Seçilecek dişi sığırlar; döl kontrolünden (progeny testing) veya genomik değerlendirmeden geçmiş aynı ırktan boğaların kızları olmalıdır.

Boğa pedigrisinin aslı veya fotokopisi, sperma üreten firmanın kataloğu veya internet çıktısı seçim heyetine ibraz edilecektir. Holstein ırkına ait boğalar BLAD, CVM ve brachyspina hastalıklarından ari olacaktır. Angus ırkına ait boğalar ise arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus ve contractural arachnodactyly hastalıklarından ari olacaktır.

The female cattles to be selected shall be the daughters of the progeny or genomic tested bulls of the same breed.

Original or copy of the pedigree for the bull, catalogue of semen producing company (a printed one from the internet is also accepted) shall be submitted to the selection committee. The bulls of Holstein breed shall be free from BLAD, CVM and brachyspina diseases. and the bulls of Angus breed shall be free from arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus and contractural arachnodactyly.

4-Analarının süt verim kayıtları, 305 günlük süreye göre aşağıdaki gibi olacaktır.

The milk yield records of the dams for 305 days shall be as follows:

a) Holstein:

Anaların yalnız 1.laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 8500 kg (18700 libre), birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 9000 kg (19800 libre); süt yağı ise en az 280 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 8500 kg (18700 pounds).If there are milk yield records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 9000 kg (19800 pounds). Milkfat shallbe minimum 280 kg.

b) Brown Swiss:

Anaların yalnız 1. laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 6000 kg (13200 libre), birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6500 kg (14300 libre); süt yağı ise en az 235 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 6000 kg (13200 pounds). If there are records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 6500 kg (14300 pounds). Milkfat shall be minimum 235 kg.

c) Jersey:

Anaların yalnız 1.laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 6000 kg (13200 libre), birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6500 kg (14300 libre); süt yağı ise en az 300 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 6000 kg (13200 pounds). If thereare records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 6500 kg (14300 pounds). Milkfat shall be minimum 300 kg.

5-Etçi ırklara ait dişi sığırlaraşağıdaki şartları taşıyacaktır.

Female cattles of the beef breeds shall have the following requirements.

a) Angus:

Doğuştan boynuzsuz ve vücut tamamen siyah veya kırmızı olmalı, beyazlık bulunmamalıdır.

The heifers must be polled from birth, besides, the body must be solid black or red must not be White colors.

b) Hereford:

Yüz, döş, karın altı ve kuyruk ucu beyaz olmalı, soyunda cücelik bulunmamalıdır.

The face, chest, under the abdomen and tail’s must be white and dwarfism must not be in her lineage.

c) Simental:

Vücüt sarı beyaz veya kırmızı beyaz alaca olmalı ve başta beyazlık bulunmalıdır.

The body must be yellow-white or red-white multicolored and the head must be involves whiteness.

d) Limuzin (Limousin):

Açık veya koyu kızıl renkli, ağız ve göz çevresi açık renkli olacaktır.

The heifersmust be light or dark red in color and the skin around theirmouths and theireyes must be light-coloured.

e) Şarole (Charolais):

Sarımsı beyaz veya beyaz renkli olacaktır.

The cattles must be yellowish-white or white.

6-Seçilecek sığırlar, seçim gününde 4-13aylık (120-390 gün) yaşta olacaktır.4aylık(120 gün) yaştaki bir dişi sığırın asgari canlı ağırlığı ise aşağıdaki gibi olacaktır;

The female cattles to be selected shall be 4-13 months old (120-390 days old) on the day of selection. The minimum live weight of a 4 months old (120 days old) heifer shall be as follows:

a) Holstein

125 kg,

b) Brown Swiss

125 kg,

c) Jersey

100 kg,

d) Angus

150 kg,

e) Hereford

150 kg,

f)Simmental

150 kg,

g) Limuzin (Limousin)

150 kg,

h) Şarole (Charolais)

150 kg.

7-Damızlık dişi sığırlar; genel görünüş, vücut gelişmesi, fiziki özellikler ve damızlık nitelikleri yönünden ırkının özelliklerini taşıyacak, vücutta, ayak-bacak ve memede kusur bulunmayacaktır.

The female breeding cattles will be carry the characteristics of the race in terms of general appearances, body development, physical features and breeding qualities, in the body will not be found deficiency food-leg and breast.

8-Vücutta, papillom ve fazla meme başı olmayacaktır.

The body shall be free from papilloma, and the number of teats shall not be more than normal.

9-Seçilecek damızlık hayvanlar ithalatın yapılacağı ülkede doğmuş olmalıdır.

The breeding animals to be selected shall be born in the country of import.

10-Bakanlık Seçim Heyeti tarafından seçilmeyen ve Seçim Heyeti Tutanağında yeralmayan hayvanların ülkeye girişine izin verilmez.

The entry of animals which are not selected by the Ministerial Delegation and those which are not indicated in the report of the Selection Delegation into the country shall not be allowed.

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDEN İTHAL EDİLECEK

DAMIZLIK GEBE DÜVE TEKNİK KRİTERLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR BREEDING PREGNANT HEIFERS TO BE

IMPORTED FROM THE UNITED STATES OF AMERICA

1-Damızlık gebe düveler için, sadece ilgili Bakanlık veya yetiştirici birliği, tarafındanonaylanan verim kayıtları kabul edilecektir.

For breeding pregnant heifers, only official yield registrations which are approved by the related Ministry and/or breeders association shall be accepted.

“2. Seçme işlemi yalnızca yetiştirici birlikleri/kooperatifleri tarafından hazırlanan ve ana baba ile verim bilgilerini içeren “pedigree” belgesine veya yetiştirici birliğinden alınan onaylı tescil belgesi ile birlikte sunulmak koşuluyla yetiştirici birliği veya kooperatif onaylı ana baba bilgilerini ve verimlerini gösterir damızlık sertifikasına sahip damızlık hayvanlar arasından yapılacak olup bu belgelerin aslı veya fotokopisi seçim sırasında Bakanlık heyetine ibraz edilmek zorundadır”

“2. The selection shall be made only among the breeding animals which have “Pedigrees” that are drawn up by the breeders’ associations/cooperatives, and contain information on dam, sire and yield or breeding certificates in which the information on dam, sire and yield approved by breeders’ associations or cooperatives is stated on condition that they are submitted together with the approved registration certification taken from the breeders’ associations. Furthermore, the original document or copy of the document required to be submitted to the delegation from the Ministry during the selection.”

3-Gebe düveler; döl kontrolünden (progeny testing) veya genomik değerlendirmedengeçmiş aynı ırktan boğa sperması kullanılarak suni tohumlama yöntemi (etçi ırklarda tabii veya suni tohumlama) ile tohumlanmış olacaktır.

Boğa pedigrisinin aslı veya fotokopisi, sperma üreten firmanın kataloğu veya internet çıktısı seçim heyetine ibraz edilecektir. Holstein ırkına ait boğalar BLAD, CVM ve brachyspina hastalıklarından, Angus ırkına ait boğalar ise arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus ve contractural arachnodactyly hastalıklarından ari olacaktır.

The pregnant heifers shall be artificially inseminated (be naturaly or artificially inseminated for beef cattle) by the progeny or genomic tested bull’s semen of the same breed.

Original or copy of the pedigree for the bull, catalogue of semen producing company (a printed one from the internet is also accepted) shall be submitted to the selection committee. The bulls of Holstein breed shall be free from BLAD, CVM and brachyspinadefect, and the bulls of Angus breed shall be free from arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus and contractural arachnodactyly.

4-Analarının süt verim kayıtları, 305 günlük süreye göre aşağıdaki gibi olacaktır.

The milk yield records of the dams for 305 days shall be as follows.

a) Holstein:

Anaların yalnız 1.laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 8500 kg (18700 libre), birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 9000 kg (19800 libre); süt yağı ise en az 280 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 8500 kg (18700 pounds). If there are milk yield records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 9000 kg (19800 pounds). Milkfat shall be minimum 280 kg.

b) Brown Swiss:

Anaların yalnız 1. laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 6000 kg (13200 libre), birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6500 kg (14300 libre); süt yağı ise en az 235 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 6000 kg (13200 pounds). If there are records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 6500 kg (14300 pounds). Milkfat shall be minimum 235 kg.

c) Jersey:

Anaların yalnız 1.laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 6000 kg (13200 libre), birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6500 kg (14300 libre); süt yağı ise en az 300 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for thefirst lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 6000 kg (13200 pounds). If there are records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 6500 kg (14300 pounds). Milkfat shall be minimum 300 kg.

5-Etçiırklara ait gebe düveler aşağıdaki şartları taşıyacaktır.

The pregnant heifers of beef breeds shall have the following requirements:

a) Angus:

Doğuştan boynuzsuz ve vücut tamamen siyah veya kırmızı olmalı, beyazlık bulunmamalıdır.

The heifers must be polled from birth, besides, the body must be solid black or red must not be White colors.

b) Hereford:

Yüz, döş, karın altı ve kuyruk ucu beyaz olmalı, soyunda cücelik bulunmamalıdır.

The face, chest, under the abdomen and tail’s must be white and dwarfism must not be in her lineage.

c) Simental:

Vücüt sarı beyaz veya kırmızı beyaz alaca olmalı ve başta beyazlık bulunmalıdır.

The body must be yellow-white or red-white multicolored and the head must be involves whiteness.

c) Limuzin (Limousin):

Açık veya koyu kızıl renkli, ağız ve göz çevresi açık renkli olacaktır.

The heifers must be light or dark red in color and the skin around theirmouths and theireyes must be light-coloured.

d) Şarole (Charolais):

Sarımsı beyaz veya beyaz renkli olacaktır.

The heifers must be yellowish-white or white.

6-Gebe düveler, 13-22 aylık (390-660 gün) yaşlar arasında [ etçi ırk gebe düveler13-25aylık (390-750 gün)] tohumlanmış ve seçim gününde 3-6 aylık (90-180 gün) gebe olacaklardır.

The pregnant heifers shall have been inseminated between the ages of 13 to 22 months old (390 -660 days old), [meat breed pregnant heifers 13 to 25 months old (390-750 days old)] and they shall be 3 to 6 months (90-180 days) into their pregnancy on the day of selection.

3 aylık gebe düvenin asgari canlı ağırlığı ise aşağıdaki gibi olacaktır;

The minimum live weight of a heifer that is 3 months into her pregnancy shall be as follows:

a) Holstein

470 kg,

b) Brown Swiss

470 kg,

c) Jersey

360 kg,

d) Angus

490 kg,

e) Hereford

490 kg.

f)Simmental

500 kg,

g) Limuzin (Limousin)

530kg,

h) Şarole (Charolais)

530 kg.

7-Gebe düveler; genel görünüş, vücut gelişmesi, fiziki özellikler ve damızlık nitelikleriyönünden ırkının özelliklerini taşıyacak; vücutta, ayak-bacak ve memede kusur bulunmayacak; ırk, yaş ve gebelik sürelerine uygun canlı ağırlıkta olacaktır.

The pregnant heifers will be carry the characteristics of the race in terms of general appearance, body development, physical features and breeding qualities; in the body will not be found deficiency food-leg and breast; İt will be appropriate live weight race, age and dration of pregnancy.

8-Vücutta, papillom ve fazla meme başı olmayacaktır.

The body shall be free from papilloma, and the number of teats shall not be more than normal.

9-Seçilecek damızlık hayvanlar ithalatın yapılacağı ülkede doğmuş olmalıdır.

The breeding animals to be selected shall be born in the country of import.

10-Bakanlık Seçim Heyeti tarafından seçilmeyen ve Seçim Heyeti Tutanağında yeralmayan hayvanların ülkeye girişine izin verilmez.

The entry of animals which are not selected by the Ministerial Delegation and those which are not indicated in the report of the Selection Delegation into the country shall not be allowed.

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

AVUSTRALYA’DAN İTHAL EDİLECEK

DAMIZLIK DİŞİ SIĞIR (4-13 Aylık) TEKNİK KRİTERLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR FEMALE BREEDING CATTLES (4-13 MONTHS) TO BE IMPORTED FROM AUSTRALIA

1-Damızlık dişi sığırlar için, sadece ilgili Bakanlık veya yetiştirici birliği, tarafındanonaylanan verim kayıtları kabul edilecektir.

For breeding females, only official yield registrations which are approved by the related Ministry and/or the breeders association shall be accepted.

2-(1)Seçme işlemi yalnızca yetiştirici birlikleri/ kooperatifleri tarafından hazırlanan ve anababa ile verim bilgilerini içeren “Pedigree” belgesine sahip olan dişi danalar arasından yapılacak olup pedigrilerin aslı veya fotokopisi seçim sırasında Bakanlık heyetine ibraz edilmek zorundadır.

The selection shall be made only among the female cattles which have “Pedigree” that is prepared by breeders associations/cooperatives, and contains informations of dam, sire and yield. Furthermore, the original or copy of the document has to be submitted to the delegation from the Ministry during the selection.

(2) Damızlık etçi ırk (4-13 aylık) dişi sığır seçimlerinde; pedigri belgesi veya hayvan tanımlama belgesine/sertifikasına (saflık oranı en az % 87,5 olan) sahip hayvanlar arasında yapılacaktır. Pedigri veya tanımlanma belgesi/sertifikasının aslı veya fotokopisi seçim sırasında Bakanlık heyetine ibraz edilmek zorundadır.

The female cattles meat type breeder race (4-13 months); The will be made between animals pedigree document or animal identification document/certification (The purity ratio is at least 87.5%). The original or copy of the document has to be pedigree or identification document/certification submitted to the delegation from the Ministry during the selection.

3-Seçilecek dişi sığırlar; döl kontrolünden (progeny testing) veya genomikdeğerlendirmeden geçmiş aynı ırktan boğaların kızları olmalıdır.

Boğa pedigrisinin aslı veya fotokopisi, sperma üreten firmanın kataloğu veya internet çıktısı seçim heyetine ibraz edilecektir. Holstein ırkına ait boğalar BLAD, CVM ve brachyspina hastalıklarından ari olacaktır. Angus ırkına ait boğalar ise arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus ve contractural arachnodactyly hastalıklarından ari olacaktır.

The female cattles to be selected shall be the daughters of the progeny or genomic tested bulls of the same breed.

Original or copy of the pedigree for the bull, catalogue of semen producing company (a printed one from the internet is also accepted) shall be submitted to the selection committee. The bulls of Holstein breed shall be free from BLAD, CVM and brachyspina defect. and the bulls of Angus breed shall be free from arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus and contractural arachnodactyly.

4-Analarının süt verim kayıtları, 305 günlük süreye göre aşağıdaki gibi olacaktır.

The milk yield records of the dams for 305 days shall be as follows:

a) Holstein:

Anaların yalnız 1.laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 6500 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 7000 kg; süt yağı ise en az 240 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 6500 kg. If there are milk yield records for more than one lactation, their milk yield shallbe at least 7000 kg. Milkfat shall be minimum 240 kg.

b) Brown Swiss:

Anaların yalnız 1. laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 5500 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6000 kg; süt yağı ise en az 200 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 5500 kg. If there are records for more than one lactation, their milk yield shall be at least 6000 kg. Milkfat shall be minimum 200 kg.

5-Etçiırklara ait dişi sığırlaraşağıdaki şartları taşıyacaktır.

Female cattles of the beef breeds shall have the following requirements:

a) Angus:

Doğuştan boynuzsuz ve vücut tamamen siyah veya kırmızı olmalı, beyazlık bulunmamalıdır.

The heifers must be polled from birth, besides, the body must be solid black or red must not be White colors.

b) Hereford:

Yüz, döş, karın altı ve kuyruk ucu beyaz olmalı, soyunda cücelik bulunmamalıdır.

The face, chest, under the abdomen and tail’s must be white and dwarfism must not be in her lineage.

6-Seçilecek dişi sığırlar, seçim gününde 4-13 aylık (120-390 gün) yaşta olacaktır. 4aylık(120 gün) yaştaki bir dişi sığırın asgari canlı ağırlığı ise aşağıdaki gibi olacaktır;

The female cattles to be selected shall be 4-13 months old (120-390 days old) on the day of selection. The minimum live weight of a 4 months old (120 days old) heifer shall be as follows:

a) Holstein

125 kg,

b) Brown Swiss

125 kg,

c) Angus

150 kg,

d) Hereford

150 kg.

7-Damızlık dişi sığırlar; genel görünüş, vücut gelişmesi, fiziki özellikler ve damızlıknitelikleri yönünden ırkının özelliklerini taşıyacak, vücutta, ayak-bacak ve memede kusur bulunmayacaktır.

The female breeding cattles will be carry the characteristics of the race in terms of general appearances, body development, physical features and breeding qualities, in the body will not be found deficiency food-leg and breast.

8-Vücutta, papillom ve fazla meme başı olmayacaktır.

The body shall be free from papilloma, and the number of teats shall not be more than normal.

9-Seçilecek damızlık hayvanlar ithalatın yapılacağı ülkede doğmuş olmalıdır.

The breeding animals to be selected shall be born in the country of import.

10-Bakanlık Seçim Heyeti tarafından seçilmeyen ve Seçim Heyeti Tutanağında yeralmayan hayvanların ülkeye girişine izin verilmez.

The entry of animals which are not selected by the Ministerial Delegation and those which are not indicated in the report of the Selection Delegation into the country shall not be allowed.

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

AVUSTRALYA’DAN İTHAL EDİLECEK

DAMIZLIK GEBE DÜVE TEKNİK KRİTERLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR BREEDING PREGNANT HEIFERS TO BE

IMPORTED FROM AUSTRALIA

1- Damızlık gebe düveler için, sadece ilgili Bakanlık veya yetiştirici birliği, tarafındanonaylanan verim kayıtları kabul edilecektir.

For breeding pregnant heifers, only official yield registrations which are approved by the related Ministry and/or breeders association shall be accepted.

2-(1)Seçme işlemi yalnızca yetiştirici birlikleri/ kooperatifleri tarafından hazırlananve ana baba ile verim bilgilerini içeren “Pedigree” belgesine sahip olan gebe düveler arasından yapılacak olup pedigrilerin aslı veya fotokopisi seçim sırasında Bakanlık heyetine ibraz edilmek zorundadır.

The selection shall be made only among the pregnant heifers which have “Pedigree” that is prepared by breeders associations/cooperatives, and contains informations of dam, sire and yield. Furthermore, the original or copy of the document has to be submitted to the delegation from the Ministry during the selection.

(2) Damızlık etçi ırk gebe düve seçimlerinde; pedigri belgesi veya hayvan tanımlama belgesine/sertifikasına (saflık oranı en az % 87,5 olan) sahip hayvanlar arasında yapılacaktır. Pedigri veya tanımlanma belgesi/sertifikasının aslı veya fotokopisi seçim sırasında Bakanlık heyetine ibraz edilmek zorundadır.

The pregnent heifers meat type breeder race; The will be made between animals pedigree document or animal identification document/certification (The purity ratio is at least 87.5%). The original or copy of the document has to be pedigree or identification document/certification submitted to the delegation from the Ministry during the selection.

3-Gebe düveler; döl kontrolünden (progeny testing) veya genomik değerlendirmedengeçmiş aynı ırktan boğa sperması kullanılarak suni tohumlama yöntemi (etçi ırklarda tabii veya suni tohumlama) ile tohumlanmış olacaktır.

Boğa pedigrisinin aslı veya fotokopisi, sperma üreten firmanın kataloğu veya internet çıktısı seçim heyetine ibraz edilecektir. Holstein ırkına ait boğalar BLAD, CVM ve brachyspina hastalıklarından, Angus ırkına ait boğalar ise arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus ve contractural arachnodactyly hastalıklarından ari olacaktır.

The pregnant heifers shall be artificially inseminated (be naturaly or artificially inseminated for beef cattle) by the progeny or genomic tested bull’s semen of the same breed.

Original or copy of the pedigree for the bull, catalogue of semen producing company (a printed one from the internet is also accepted) shall be submitted to the selection committee. The bulls of Holstein breed shall be free from BLAD, CVM and brachyspina defect, and the bulls of Angus breed shall be free from arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus and contractural arachnodactyly

4-Analarının süt verim kayıtları, 305 günlük süreye göre aşağıdaki gibi olacaktır.

The milk yield records of the dams for 305 days shall be as follows:

a) Holstein:

Anaların yalnız 1.laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 6500 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 7000 kg; süt yağı ise en az 240 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 6500 kg. If there are milk yield records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 7000 kg. Milkfat shall be minimum 240 kg.

b) Brown Swiss:

Anaların yalnız 1. laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 5500 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6000 kg; süt yağı ise en az 200 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 5500 kg. If there are records for more than one lactation, their milk average yield shallbe at least 6000 kg. Milkfat shall be minimum 200 kg.

5-Etçi ırklara ait gebe düveler aşağıdaki şartları taşıyacaktır.

The pregnant heifers of beef breeds shall have the following requirements:

a) Angus:

Doğuştan boynuzsuz ve vücut tamamen siyah veya kırmızı olmalı, beyazlık bulunmamalıdır.

The heifers must be polled from birth, besides, the body must be solid black or red must not be White colors.

b) Hereford:

Yüz, döş, karın altı ve kuyruk ucu beyaz olmalı, soyunda cücelik bulunmamalıdır.

The face, chest, under the abdomen and tail’s must be white and dwarfism must not be in her lineage.

6-Gebe düveler, 13-22 aylık (390-660 gün) yaşlar arasında [ etçi ırk gebe düveler 13-25 aylık (390-750 gün)]tohumlanmış ve seçim gününde 3-6 aylık (90-180 gün) gebe olacaklardır.

3 aylık gebe düvenin asgari canlı ağırlığı ise aşağıdaki gibi olacaktır;

The pregnant heifers shall have been inseminated between the ages of 13 to 22 months old (390-660 days old), [meat breed pregnant heifers 13 to 25 months old (390-750 days old)] and they shall be 3 to 6 months (90-180 days) into their pregnancy on the day of selection.

The minimum live weight of a heifer that is 3 months into her pregnancy shall be as

follows:

 

a) Holstein

420 kg,

b) Brown Swiss

440 kg,

c) Angus

490kg,

d) Hereford

490 kg.

7-Gebe düveler; genel görünüş, vücut gelişmesi, fiziki özellikler ve damızlık nitelikleri yönünden ırkının özelliklerini taşıyacak; vücutta, ayak-bacak ve memede kusur bulunmayacak; ırk, yaş ve gebelik sürelerine uygun canlı ağırlıkta olacaktır.

The pregnant heifers; will be carry the characteristics of the race in terms of general appearance, body development, physical features and breeding qualities; in the body will not be found deficiency food-leg and breast; İt will be appropriate live weight race, age and dration of pregnancy.

8-Vücutta, papillom ve fazla meme başı olmayacaktır.

The body shall be free from papilloma, and the number of teats shall not be more than normal.

9-Seçilecek damızlık hayvanlar ithalatın yapılacağı ülkede doğmuş olmalıdır.

The breeding animals to be selected shall be born in the country of import.

10-Bakanlık Seçim Heyeti tarafından seçilmeyen ve Seçim Heyeti Tutanağında yeralmayan hayvanların ülkeye girişine izin verilmez.

The entry of animals which are not selected by the Ministerial Delegation and those which are not indicated in the report of the Selection Delegation into the country shall not be allowed.

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

URUGUAY’DAN İTHAL EDİLECEK

DAMIZLIK DİŞİ SIĞIR (4-13 Aylık) TEKNİK KRİTERLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR FEMALE BREEDING CATTLES (4-13 MONTHS) TO BE IMPORTED FROM URUGUAY

1-Damızlık dişi sığırlar için, sadece ilgili Bakanlık veya yetiştirici birliği, tarafındanonaylanan verim kayıtları kabul edilecektir.

For breeding females, only official yield registrations which are approved by the related Ministry and/or the breeders association shall be accepted.

2-(1)Seçme işlemi yalnızca yetiştirici birlikleri/ kooperatifleri tarafından hazırlananve ana baba ile verim bilgilerini içeren “Pedigree” belgesine sahip olan dişi sığırlar arasından yapılacak olup pedigrilerin aslı veya fotokopisi seçim sırasında Bakanlık heyetine ibraz edilmek zorundadır.

The selection shall be made only among the female cattles which have “Pedigree” that is prepared by breeders associations/cooperatives, and contains informations of dam, sire and yield. Furthermore, the original or copy of the document has to be submitted to the delegation from the Ministry during the selection.

(2) Damızlık etçi ırk (4-13 aylık) dişi sığır seçimlerinde; pedigri belgesi veya hayvan tanımlama belgesine/sertifikasına (saflık oranı en az % 87,5 olan) sahip hayvanlar arasında yapılacaktır. Pedigri veya tanımlanma belgesi/sertifikasının aslı veya fotokopisi seçim sırasında Bakanlık heyetine ibraz edilmek zorundadır.

The female cattles meat type breeder race (4-13 months); The will be made between animals pedigree document or animal identification document/certification (The purity ratio is at least 87.5%). The original or copy of the document has to be pedigree or identification document/certification submitted to the delegation from the Ministry during the selection.

3-Seçilecek dişi sığırlar; döl kontrolünden (progeny testing) veya genomikdeğerlendirmeden geçmiş aynı ırktan boğaların kızları olmalıdır.

Boğa pedigrisinin aslı veya fotokopisi, sperma üreten firmanın kataloğu veya internet çıktısı seçim heyetine ibraz edilecektir. Holstein ırkına ait boğalar BLAD, CVM ve brachyspina hastalıklarından ari olacaktır. Angus ırkına ait boğalar ise arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus ve contractural arachnodactyly hastalıklarından ari olacaktır.

The female cattles to be selected shall be the daughters of the progeny or genomic tested bulls of the same breed.

Original or copy of the pedigree for the bull, catalogue of semen producing company (a printed one from the internet is also accepted) shall be submitted to the selection committee. The bulls of Holstein breed shall be free from BLAD, CVM and brachyspina defect, and the bulls of Angus breed shall be free from arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus and contractural arachnodactyly.

4-Analarının süt verim kayıtları, 305 günlüksüreyegöre aşağıdaki gibi olacaktır:

The milk yield records of the dams for 305 days shall be as follows:

a) Holstein:

Anaların yalnız 1.laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 5500 kg, süt, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6000 kg; süt yağı ise en az 190 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 5500 kg. If there are milk yield records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 6000 kg. Milkfat shall be minimum 190 kg.

5-Etçi ırklara ait dişi sığırlaraşağıdaki şartları taşıyacaktır.

Female cattles of the beef breeds shall have the following requirements:

a) Angus:

Doğuştan boynuzsuz ve vücut tamamen siyah veya kırmızı olmalı, beyazlık bulunmamalıdır.

The heifers must be polled from birth, besides, the body must be solid black or red must not be White colors.

b) Hereford:

Yüz, döş, karın altı ve kuyruk ucu beyaz olmalı, soyunda cücelik bulunmamalıdır.

The face, chest, under the abdomen and tail’s must be white and dwarfism must not be in her lineage.

c) Limuzin (Limousin):

Açık veya koyu kızıl renkli, ağız ve göz çevresi açık renkli olacaktır.

The cattlesshall be light or dark red in color and the skin around theirmouths and theireyes shall be light-coloured.

6-Seçilecek dişi sığırlar, seçim gününde 4-13 aylık (120-390 gün) yaşta olacaktır.4aylık (120 gün) yaştaki bir dişi sığırın asgari canlı ağırlığı ise aşağıdaki gibi olacaktır;

The female cattles to be selected shall be 4-13 months old (120-390 days old) on the day of selection. The minimum live weight of a 4 months old (120 days old) heifer shall be defined as follows:

a) Holstein

125 kg,

b) Angus

150 kg,

c) Hereford

150 kg,

d) Limuzin (Limousin)

150 kg.

7-Damızlık dişi sığırlar; genel görünüş, vücut gelişmesi, fiziki özellikler ve damızlıknitelikleri yönünden ırkının özelliklerini taşıyacak, vücutta, ayak-bacak ve memede kusur bulunmayacaktır.

The female breeding cattles will be carry the characteristics of the race in terms of general appearances, body development, physical features and breeding qualities, in the body will not be found deficiency food-leg and breast

8-Vücutta, papillom ve fazla meme başı olmayacaktır.

The body shall be free from papilloma, and the number of teats shall not be more than normal.

9-Seçilecek damızlık hayvanlar ithalatın yapılacağı ülkede doğmuş olmalıdır.

The breeding animals to be selected shall be born in the country of import.

10-Bakanlık Seçim Heyeti tarafından seçilmeyen ve Seçim Heyeti Tutanağında yeralmayan hayvanların ülkeye girişine izin verilmez.

The entry of animals which are not selected by the Ministerial Delegation and those which are not indicated in the report of the Selection Delegation into the country shall not be allowed.

T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

URUGUAY’DAN İTHAL EDİLECEK

DAMIZLIK GEBE DÜVE TEKNİK KRİTERLERİ

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR BREEDING PREGNANT HEIFERS TO BE IMPORTED FROM URUGUAY

1-Damızlık gebe düveler için, sadece ilgili Bakanlık veya yetiştirici birliği, tarafındanonaylanan verim kayıtları kabul edilecektir.

For breeding pregnant heifers, only official yield registrations which are approved by the related Ministry and/or breeders association shall be accepted.

2-(1)Seçme işlemi yalnızca yetiştirici birlikleri/ kooperatifleri tarafından hazırlananve ana baba ile verim bilgilerini içeren “Pedigree” belgesine sahip olan gebe düveler arasından yapılacak olup pedigrilerin aslı veya fotokopisi seçim sırasında Bakanlık heyetine ibraz edilmek zorundadır.

The selection shall be made only among the pregnant heifers which have “Pedigree” that is prepared by breeders associations/cooperatives, and contains informations of dam, sire and yield. Furthermore, the original or copy of the document has to be submitted to the delegation from the Ministry during the selection.

(2) Damızlık etçi ırk gebe düve seçimlerinde; pedigri belgesi veya hayvan tanımlama belgesine/sertifikasına (saflık oranı en az % 87,5 olan) sahip hayvanlar arasında yapılacaktır. Pedigri veya tanımlanma belgesi/sertifikasının aslı veya fotokopisi seçim sırasında Bakanlık heyetine ibraz edilmek zorundadır.

The pregnent heifers meat type breeder race; The will be made between animals pedigree document or animal identification document/certification (The purity ratio is at least 87.5%). The original or copy of the document has to be pedigree or identification document/certification submitted to the delegation from the Ministry during the selection.

3-Gebe düveler; döl kontrolünden (progeny testing) veya genomik değerlendirmedengeçmiş, aynı ırktan boğa sperması kullanılarak suni tohumlama yöntemi (etçi ırklarda tabii veya suni tohumlama) ile tohumlanmış olacaktır.

Boğa pedigrisinin aslı veya fotokopisi, sperma üreten firmanın kataloğu veya internet çıktısı seçim heyetine ibraz edilecektir. Holstein ırkına ait boğalar BLAD, CVM ve brachyspina hastalıklarından, Angus ırkına ait boğalar ise arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus ve contractural arachnodactyly hastalıklarından ari olacaktır.

The pregnant heifers shall be artificially inseminated (be naturaly or artificially inseminated for beef cattle) by the progeny or genomic tested bull’s semen of the same breed.

Original or copy of the pedigree for the bull, catalogue of semen producing company (a printed one from the internet is also accepted) shall be submitted to the selection committee. The bulls of Holstein breed shall be free from BLAD, CVM and brachyspina defect, and the bulls of Angus breed shall be free from arthrogryposis multiplex, neuropathic hydrocephalus and contractural arachnodactyly

4-Analarının süt verim kayıtları, 305 günlük süreye göre aşağıdaki gibi olacaktır:

The milk yield records of the dams for 305 days shall be as follows:

a) Holstein:

Anaların yalnız 1.laktasyon kayıtları varsa süt verimi en az 5500 kg, birden fazla laktasyon için kayıt varsa süt verim ortalaması en az 6000 kg; süt yağı ise en az 190 kg olacaktır.

If there are milk yield records only for the first lactation of the dams, their milk yield shall be minimum 5500 kg. If there are milk yield records for more than one lactation, their average milk yield shall be at least 6000 kg. Milkfat shall be minimum 190 kg.

5-Etçi ırklara ait gebe düveler aşağıdaki şartları taşıyacaktır.

The pregnant heifers of beef breeds shall have the following requirements: a) Angus:

Doğuştan boynuzsuz ve vücut tamamen siyah veya kırmızı olmalı, beyazlık bulunmamalıdır.

The heifers must be polled from birth, besides, the body must be solid black or red must not be White colors.

b) Hereford:

Yüz, döş, karın altı ve kuyruk ucu beyaz olmalı, soyunda cücelik bulunmamalıdır.

The face, chest, under the abdomen and tail’s must be white and dwarfism must not be in her lineage.

c) Limuzin (Limousin):

Açık veya koyu kızıl renkli, ağız ve göz çevresi açık renkli olacaktır.

The heifers must be light or dark red in color and the skin around theirmouths and theireyes must be light-coloured.

6-Gebe düveler, 13-22 aylık (390-660 gün) yaşlar arasında [ etçi ırk gebe düveler 13-25 aylık (390-750 gün)] tohumlanmış ve seçim gününde 3-6 aylık (90-180 gün) gebe olacaklardır.

3 aylık gebe düvenin asgari canlı ağırlığı ise aşağıdaki gibi olacaktır;

The pregnant heifers shall have been inseminated between the ages of 13 to 22 months old (390-660 days old), [meat breed pregnant heifers 13 to 25 months old (390-750 days old)] and they shall be 3 to 6 months (90-180 days) into their pregnancy on the day of selection.

The minimum live weight of a heifer that is 3 months into her pregnancy should be defined as follows:

a) Holstein

420 kg,

b) Angus

490 kg,

c) Hereford

490 kg,

d)Limuzin (Limousin)

530 kg.

7-Gebe düveler; genel görünüş, vücut gelişmesi, fiziki özellikler ve damızlıknitelikleri yönünden ırkının özelliklerini taşıyacak; vücutta, ayak-bacak ve memede kusur bulunmayacak; ırk, yaş ve gebelik sürelerine uygun canlı ağırlıkta olacaktır.

The pregnant heifers will be carry the characteristics of the race in terms of general appearance, body development, physical features and breeding qualities; in the body will not be found deficiency food-leg and breast; İt will be appropriate live weight race, age and dration of pregnancy.

8-Vücutta, papillom ve fazla meme başı olmayacaktır.

The body shall be free from papilloma, and the number of teats shall not be more than normal.

9-Seçilecek damızlık hayvanlar ithalatın yapılacağı ülkede doğmuş olmalıdır.

The breeding animals to be selected shall be born in the country of import.

10- Bakanlık Seçim Heyeti tarafından seçilmeyen ve Seçim Heyeti Tutanağında yer almayan hayvanların ülkeye girişine izin verilmez.

 

The entry of animals which are not selected by the Ministerial Delegation and those which are not indicated in the report of the Selection Delegation into the country shall not be allowed.