Yazdır

DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ (KOYUN-KEÇİ) İTHALAT TEKNİK KRİTERLER (25.04.2018)

DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ (KOYUN-KEÇİ) İTHALAT TEKNİK KRİTERLER

1-    İthal edilecek Damızlık Koyunlar; East Friesian, Merinos, Dorset Down, Şarole, Lacaune, Dorper, ile de France, Suffolk, Alman Siyahbaşlı, Texel, Romanov, Plevne, Asaf ırkları,

Damızlık Keçiler; Saanen, Damascus, Boer, Alpine ırklarından olmalıdır.

Yukarıda belirtilen ırklar dışındaki küçükbaş hayvan ithalat talepleri, Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karar verilir.

2-     Hayvanlar, ihracatçı ülke topraklarında veya Bakanlık tarafından damızlık küçükbaş hayvan ithalatına izin verilen ülke topraklarında doğup büyümüş olmalıdır.

3-     Hayvanlar bireysel tanımlanmasını sağlayan kulak küpesi/mikroçip vb. ile tanımlanmış olmalıdır.

4-     Hayvanlar, ait olduğu ırkın genel fenotipik özelliklerini taşımalıdır.

5-     Gelişim bozukluğu, kaşektik, görünür fiziki ve ortopedik kusurları (topallık, körlük v.b) patalojik oluşumlar (tümör, apse, konjuktivit ve deri hastalıkları vb.) olmamalıdır. Genel kondisyonu iyi ve sağlıklı bir görünüme sahip olmalıdır.

6-     Hayvanlar seçim günündeki yaşı;

- Dişiler (gebelik durumuna bakılmaksızın)  : 6-18 aylık,

-Erkekler                                                           : 12-24 aylık olmalıdır.

7-     Hayvanlar seçim günündeki canlı ağırlıktan en az ;

IRK

DİŞİ

ERKEK

East Friesian

45

75

Merinos

45

75

Dorset Down

45

75

Şarole

50

75

Lacaune

40

65

Dorper

45

60

ile de France

50

90

Suffolk

50

90

Alman Siyahbaşlı

45

65

Texel

50

90

Romanov

25

50

Plevne

45

55

Asaf

45

65

Saanen

30

50

Damascus

40

55

Boer

45

60

Alpine

40

50

Diğer Hususlar:

1-     Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlere ilave belge, bilgi istenebilir. İlgililer istenen bu bilgi ve belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

2-     Bakanlık projeleri kapsamında yapılacak damızlık küçükbaş hayvan ithalatlarında, ithal edilecek hayvanlara ilişkin teknik kriterler, ilgili kurum tarafından da belirlenebilir.