Yazdır

İTHAL EDİLECEK DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR (KOYUN-KEÇİ) İÇİN TEKNİK ŞARTLAR

İTHAL EDİLECEK DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ HAYVANLAR (KOYUN-KEÇİ) İÇİN TEKNİK ŞARTLAR

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR BREEDING OVINE ANIMALS

(SHEEP-GOAT) TO BE IMPORTED

1- Seçimi yapılacak ve ithal edilecek damızlık küçükbaşhayvanlar,ithalatın yapılacağı ülkededoğmuş olmalıdır.

The breeding ovine animals to be selected and imported shall be born in the country of

import.

2- Damızlık hayvanlar, orijin ülkenin resmi soykütüğü organizasyonuveya yetiştiriciler birliğiveri tabanına kayıtlı ve damızlık belgesine sahip olacak, bu belgeler seçim heyetine ibraz edilecektir.

Breeding animals shall be registered to the databases of the official herdbook organization or breeders’ association of the country of origin, and they shall have breeding certificates; these documents shall be submitted to selection delegation.

3- Hayvanların bireysel tanımlanmasını belirten işaret (kulak küpesi veya mikroçip) bulunacaktır.

Animals shall bear a mark (eartag or microchip) to be used for the identification of an individual animal.

4- Seçilecekdamızlık hayvanlar; genel görünüş, vücut gelişimi, fiziki özellikleri ve damızlıkkarakteristikleri yönünden ırk özelliklerini taşıyacak, Bakanlık tarafından belirlenen sağlık şartlarına uygun olacak ve herhangi bir fiziki kusuru bulunmayacaktır.

Breeding animals to be selected shall bear the features of their breeds in terms of general appearance, body development, physical features and breeding characteristics; shall comply with the health requirements determined by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock, and they shall not have any physical defect.

5- İthal edilecek dişi damızlık küçükbaş hayvan sayısının % 5’ini aşmayacak miktarda aynı ırktandamızlık erkek hayvanın seçimine izin verilir.

The selection of breeding male animals of the same breed shall be permitted on condition that their number shall not exceed 5 % of the female breeding ovine animals to be imported.

6- Damızlık dişi küçükbaşhayvanlar,gebelik durumuna bakılmaksızın seçimgününde en az 6 ay,en fazla 18 aylık yaşta olacaktır.

Female breeding ovine animals shall be at least 6 months old and shall be maximum 18 months old on the date of selection regardless of their pregnancy status.

7- Damızlık erkek hayvanlar, seçim gününde en az 12 ay, en fazla 24 aylık yaşta olacaktır.

Male breeding animals shall be at least 12 months old and shall be maximum 24 months old on the day of selection.

8- Seçimi yapılan damızlık küçükbaş hayvanlara ait seçim heyeti tutanağı, ihracatçı firma ve/veyayetkili otoritenin beyanları esas alınarak düzenlenecektir.

The report of the selection delegation for the selected breeding ovine animals shall be drawn up taking basis of the statement(s) of exporter company and/or competent authority.

9- Bakanlık Seçim Heyeti tarafından seçilmeyen ve Seçim Heyeti Tutanağında yer almayanhayvanların ülkeye girişine izin verilmez.

The entry of animals which are not selected by the Ministerial Delegation and those which are not indicated in the report of the Selection Delegation into the country shall not be allowed.

10- Damızlık küçükbaş hayvanların seçim gününde canlı ağırlığı aşağıda belirtildiği şekildeolacaktır.

The live weights of breeding ovine animals on the day of selection shall be as follows:

a) East Friesian ırkı dişileren az 45 kg, erkekler en az 75 kg,

Minimum live weight for females of East Friesian breed shall be 45 kg, and shall be 75 kg for males,

b) Merinos ırkı dişileren az 45 kg, erkekler en az 75 kg,

Minimum live weight for females of Merinos breed shall be 45kg, and shall be 75 kg for males,

c) Dorset Down ırkı dişileren az 45 kg, erkekler en az 75 kg,

Minimum live weight for females of Dorset Down breed shall be 45 kg, and shall be 75 kg for males,

d) Şarole ırkı dişiler en az 50 kg, erkekler en az 75 kg,

Minimum live weight for females of Charollais breed shall be 50 kg, and shall be 75 kg for males,

e) Lacaune ırkı dişiler en az 40 kg, erkekler en az 65 kg,

Minimum live weight for females of Lacaune breed shall be 40 kg, and shall be at least 65 kg for males,

f) Dorper ırkı dişiler en az45 kg, erkekler en az 60 kg,

Minimum live weight for females of Dorper breed shall be 45 kg, and shall be 60 kg for males,

e) Ille de France ırkı dişiler en az50 kg, erkekler, en az 90 kg,

Minimum live weight for females of Ille de France breed shall be 50 kg, and shall be 90 kg for males,

g) Suffolk ırkı dişiler en az50 kg, erkekler en az 90 kg,

Minimum live weight for females of Suffolk breed shall be 50 kg, and shall be 90 kg for males,

h) Alman Siyahbaşlı ırkı dişiler en az45 kg, erkekler en az 65 kg,

Minimum live weight for females of German Black-headed breed shall be 45 kg, and shall be 65 kg for males,

i) Romanov ırkı dişiler en az30 kg, erkekler en az 50 kg,

Minimum live weight for females of Romanov breed shall be 30 kg, and shall be 50 kg for males,

j) Plevne ırkı dişiler en az45 kg, erkekler en az 55 kg,

Minimum live weight for females of Plevne breed shall be 45 kg, and shall be 55 kg for males,

k) Saanen ırkı dişiler en az30 kg, erkekler en az 50 kg,

Minimum live weight for females of Saanen breed shall be 30 kg, and shall be 50 kg for males,

l) Damascus ırkı dişiler en az40 kg, erkekler en az 55 kg,

Minimum live weight for females of Damascus breed shall be 40 kg, and shall be 55 kg for males,

m) Boer ırkı dişiler en az45 kg, erkekler en az 60 kg

Minimum live weight for females of Boer breed shall be at least 45 kg, and shall be 60 kg for males,

n) Alpine ırkı dişiler en az 40 kg, erkekler en az 50 kg

 

Minimum live weight for females of Alpine breed shall be 40 kg, and shall be 50 kg for males.