Yazdır

SIĞIR ETİ İTHALATI İÇİN TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTNAMESİ

SIĞIR ETİ İTHALATI İÇİN TEKNİK VE SAĞLIK ŞARTNAMESİ

A- SIĞIR ETİ İTHALATI YAPILABİLECEK ÜLKELER

ABD, Brezilya, Uruguay, Arjantin, Şili, Yeni Zelanda, Avustralya, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan    

B- SIĞIR ETLERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER

1-    Sığır etleri, en fazla otuz (30) aylık, et randımanı yüksek, kültür ırkı veya melezlerinden olan sığırlardan elde edilen bütün, yarım veya çeyrek gövde (karkas) halinde ve taze, soğutulmuş veya dondurulmuş olacaktır.

2-    Etlerin elde edileceği sığırlar; Bakanlığımız tarafından görevlendirilen Veteriner Hekimlerce incelenmiş ve kontrol edilmiş, inceleme ve kontrol sonucu teknik, sağlık ve hijyen şartları bakımından uygun bulunmuş kesimhanelerde kesilecektir.

3-    Etlerin elde edildiği sığırların, Bakanlığımızca görevlendirilen Veteriner Hekimler tarafından ante mortem muayenesi yapılacak, ülkemiz örf ve adetlerine uygun olarak kesimi gerçekleştirilecektir.

4-    Bakanlığımızca görevlendirilen Resmi Veteriner Hekimler tarafından post mortem muayene yapılacak ve muayene sonucu sağlık ve hijyen bakımından uygun bulunmayan etlerin ithal edilmesine izin verilmeyecektir.

5-    Bakanlığımız tarafından görevlendirilen Resmi Veteriner Hekimlerce uygun bulunmayan kesimhaneden gelen veya Bakanlığımızca görevlendirilen Resmi Veteriner Hekimler tarafından ante mortem muayenesi yapılmadan önce kesilmiş sığırlara ait etlerin ithal edilmesine izin verilmeyecektir.

6-    Karkaslar, kesimi yapan kesimhanenin yetkili Veteriner Hekimi tarafından mühürlenmiş olacaktır.

7-    Kesim sonrası taze, soğutulmuş etler 18-24 saat içerisinde merkez ısısı azami 4 °C olacak şekilde soğutulacak ve 0-4 °C de muhafaza edilecektir.

8-    Kesim sonrası dondurulmuş etler merkez ısısı azami -18 °C olacak şekilde usulüne uygun şoklanacak, azami -18 °C de muhafaza edilecek ve kesim sonrası azami 12 ay içerisinde tüketilecektir.

9-    İthal edilecek etler fiili ithalat aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen kontrol ve/veya analizlere tabi tutulacaktır.

10- İzlenebilirliğin sağlanabilmesi için, ithal edilecek etlere ait karkas elde edildiği hayvanın bireysel kimlik numarası ile işaretlenecektir. Etlerin üzerinde kesim tarihleri gösterilecektir. Bakanlık Veteriner Hekimi tarafından kesilen hayvanlara ve etlere ilişkin düzenlenen rapor fiili ithalat aşamasında ibraz edilecektir.

C-  DİĞER HUSUSLAR

1-    İthal edilecek etlerin Bakanlığımızca et ithalatına izin verilen ülkelerde doğup büyüyen hayvanlardan elde edilmiş olduğunu gösteren veteriner sağlık sertifikası ihracatçı ülke resmi makamları tarafından tasdik edilmiş olacaktır.   

2-   Etlerin elde edildiği sığırların BSE’ den (deli dana) ari olduğuna dair test belgesi fiili ithalat aşamasında ibraz edilecektir. Ancak daha önce BSE vakası görülmeyen ve Dünya Hayvan Sağlığı Teşkilatının (OIE) sınıflandırmasına göre ihmal edilebilir ve kontrol edilebilir statüde yer alan ülkelerden yapılacak ithalatta bu belge aranmaz.

3-    İthal edilecek etlerin nakliyesi taze, soğutulmuş olanlar için 0-4 °C, dondurulmuş olanlar için -18 °C de, dezenfeksiyonu yapılmış, sevkiyat süresince iç ısı değişimlerini gösteren, ürün taşımaya uygun frigofirik araçlar veya kendinden soğutuculu konteynırlar ile yapılacaktır.