Yazdır

EK-6 4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

EK-6

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

2411.2.07

Ö.Y.S. Boyayıcı Maddeler; Luminofor Olarak Kullanılan İnorganik Ürünler

2411.3.08

Sülfit ve sülfatlar

2411.3.09

Fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve polifosfatlar, nitratlar

2411.4

Diğer Organik Ana Kimyasal Maddelerin İmalatı

2412

Kimyasal Gübre ve Azotlu Bileşiklerin İmalatı

2413

Sentetik Kauçuk ve Plastik Hammaddeleri İmalatı

2429.2

Tutkal ve Jelatin İmalatı

2429.6.07

Modelleme Macunlan; Dişçi Mumu, Dişçilikte Kullanılan Alçı Esaslı Müstahzarlar; Yangın Söndürme Aletleri İçin Dolgu
Maddeleri ve Bileşimler; Mikro-Organizmaların Geliştirilmesinde Kullanılan Müstahzar Kültür Ortamları; B.Y.S.
Laboratuvarda veya Teşhiste Kullanılan Karma Reaktifler.

2429.6.08

Disk, Pul vb. Şekillerde, Elektronikte Kullanılmak Üzere Dope Edilmiş Kimyasal Elementler

2429.6.11

Metal Satıhların Temizlemesinde Kullanılan Müstahzarlar; Vulkanizasyon Çabuklaştırıcı Maddeler; B.Y.S. Kauçuk ve
Plastikler İçin Plastifiyan ve
Stabilizator Bileşikler; B.Y.S. Reaksiyon Başlatıcılar, Hızlandırıcılar, Katalizörler; B.Y.S. Karışım
Halinde Alkalibenzenler ve Alkalinaftalinler

2911

İçten Yanmalı Motor ve Türbin İmalatı; Uçak, Motorlu Taşıt ve Motosiklet Motorları Hariç

2912.1

Pompa ve Kompresör İmalatı

2913

Mil Yatağı, Dişli, Dişli Takımı ve Tahrik Tertibatı İmalatı

2914

Sanayi Fırını, Ocak ve Ocak Ateşleyicilerin İmalatı

2915

Kaldırma ve faşıma Teçhizatı İmalatı

2919

Diğer Genel Amaçlı Makinelerin İmalatı

2921

Tarım ve Orman Makineleri İmalatı

2922

Takım Tezgahları İmalatı

2923

Metalürji Makineleri imalatı

2924

Maden, Taşocağı ve İnşaat Makineleri İmalatı

2925

Gıda, İçecek ve Tütün İşleyen Makinelerin İmalatı

2926

Tekstil, Giyim Eşyası ve Deri İşlemede Kullanılan Makinelerin İmalatı

2927

(Değişik: 22.02.2017 R.G-29987) Silah ve Mühimmat İmalatı

2929

Diğer Özel Amaçlı Makinelerin İmalatı

2930

B.Y.S. Ev Aletleri İmalatı

3110

Elektrik Motoru, Jeneratör ve Transformatörlerin İmalatı

3120

Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı

3140.0.03

Starter Pistonlu Motorlar İçin Kurşun Asitli Akümülatörler

3140.0.05

Nikel-Kadmiyum, Nikel-Demir ve Diğer Elektrik Akümülatörleri

3190

B.Y.S. Elektrikli Teçhizat İmalatı

34

Motorlu Kara Taşıtları İmalatı

352

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ile Vagonlarının İmalatı

3591

Motosiklet İmalatı 1

3592.2

Sakat Taşıyıcıları İmalatı