Yazdır

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

 

BÖLGESEL TEŞVİK DESTEK UNSURLARI (*)

BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI VEYA KAPASİTELERİ

İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI

BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

TEŞVİK EDİLMEYECEK VEYA TEŞVİKİ BELİRLİ ŞARTLARA BAĞLI YATIRIM KONULARI

DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ

4. BÖLGE DESTEKLERİNDEN FAYDALANABİLECEK ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YATIRIM KONULARI

TEŞVİK BÖLGELERİ (**)

1.BÖLGE

2.BÖLGE

3.BÖLGE

4.BÖLGE

5.BÖLGE

6.BÖLGE

KDV Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Gümrük Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Vergi Muafiyeti (%) (***)

15

20

25

30

40

50

SGK İşveren Prim Muafiyeti

2 yıl

3 yıl

5 yıl

6 yıl

7 yıl

10 yıl (****)

Yatırım Yeri Tahsisi

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Faiz Desteği (TL/Döviz)

Yok

Yok

3 puan

4 puan

5 puan

7 puan

Yok

Yok

1 puan

1 puan

2 puan

2 puan

Yapı Harçları Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Emlak Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Damga Vergisi Muafiyeti

Var

Var

Var

Var

Var

Var

Dip Notlar;

(*) Cazibe Merkezleri Programıkapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri (Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt) ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımlar, tabi olunan uygulama kapsamında 6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanır.

(**) OSB veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) SGK ve vergi muafiyeti bakımından alt bölge desteğinden yararlanırlar. Bu yatırımların 6. bölgede olması halinde 12 yıl SGK prim muafiyeti, %55 yatırım katkı oranı uygulanır.

(***)  Yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanabilir.

 

(****) 6. bölgeye Ayrıca SGK işçi prim muafiyeti ve gelir vergisi stopaj muafiyeti de uygulanır. OSB veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) SGK ve vergi muafiyeti bakımından alt bölge desteğinden yararlanırlar. Bu yatırımların 6. bölgede olması halinde 12 yıl SGK prim muafiyeti, %55 yatırım katkı oranı uygulanır.