15 Ocak 2009 PERŞEMBE  Resmî Gazete     Sayı : 27111

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO MEDİCİNALİS) 2009 YILI İHRAÇ KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/1)

MADDE 1 – (1) 4041 sayılı Kanunla uygun bulunarak, 20/6/1996 tarihli ve 22672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan CITES Sözleşmesi, 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/1 sayılı “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ” gereği aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) için karşısında gösterilen miktarda kota belirlenmiştir.

G.T.İ.P.Madde ismiLatince ismiKota Miktarı(kg)Kota TahsisDönemi
0106.90.00.90.11Tıbbi sülük (canlı)Hirudomedicinalis60002009
0511.91.90.00.19Tıbbi sülük (Dondurulmuş)

MADDE 2 – (1) 2009 yılı için tıbbi sülük (Hirudo medicinalis) ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç 20 gün içerisinde Bakanlığa müracaat ederek ihracat için kota talebinde bulunması gerekmektedir. Son başvuru tarihinin tatil gününe gelmesi durumunda başvurular tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar kabul edilir.

MADDE 3 – (1) Talep sahipleri müracaatlarında kota talep yazısı ile birlikte:

a) 2008 yılında gerçekleştirilen Tıbbi Sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin suretleri ve icmal cetveli (ilk defa kota için müracaat edenlerden istenmez)

b) İhracatçı Birliklerine kayıtlı olduğuna dair belgeyi (ilk defa kota için müracaat edenler verecektir)

c) Şirketlerini tanıtıcı bilgileri (ilk defa kota için müracaat edenler verecektir)

ç) Bakanlıkça istenebilecek ilave bilgi ve belgeleri Bakanlığa vermek zorundadır.

MADDE 4 – (1) İhracat kotaları aşağıda belirtilen ölçütler esas alınarak, Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından belirlenir ve Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer.

a) Kota tahsisinde 5. yıl ve daha fazla süreli olan firmalar için aşağıda yer alan puanlama sistemi uygulanır.

a) Son dört yılda yapılan tıbbi sülük ihracat miktarıBaşvuru yapan firmaların son dört yıl toplam ihracatları(40 puan)
b) Başvuru yapan firmaların tıbbi sülük ihracatı ile iştigal ettikleri yıl miktarıToplam yıl(30 puan)
c) Başvuru yapan firmaların son dört yılda tahsis edilen kotalarını fiili kullanımıİhracat gerçekleşme oranları toplamı(30 puan)

b) Kota tahsisinde 1.- 4. yıl arasında olan firmalar için genel kotanın ilk yıl için maksimum % l’i, ikinci yıl için maksimum % 2’si, üçüncü yıl için maksimum % 3’ü, dördüncü yıl için maksimum % 5’i oranında kota verilir. Beşinci yıldan itibaren 4-a maddesinde yer alan puanlama sistemine tabi olur.

MADDE 5 – (1) Kota tahsisinde 2. 3. ve 4. yılda olan ve 2008 yılı için tahsis edilen kotanın en az % 50’lik kısmını ihraç edemeyen firmalara 2009 yılı için tahsis edilecek kota miktarı firmanın 2008 yılı kotasını geçemez. Dağıtılacak kota miktarı ve tebliğde yapılan değişiklikler tahsis miktarına yansıtılır.

MADDE 6 – (1) Gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilen kotalar Bakanlık müsaadesi olmadan hiçbir şekilde üçüncü şahıs ve kuruluşlara devredilemez. Kullanılmayan kotalar ile ilgili 7 nci madde hükümleri uygulanır.

MADDE 7 – (1) Tahsis edilen kotaların kullanılmaması halinde, kota alan firmalar 30/10/2009 tarihine kadar kalan kotayı kullanıp kullanmayacağını Bakanlığa bildirmek zorundadır. Bildirmeyenlerin kalan kotalarını kullanmayacağı kabul edilip talep sahibi firmalara dağıtılır. Kullanılmayan kotaların yeniden dağıtımına ait talep başvurularının 9/11/2009 tarihine kadar Bakanlığa yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kullanılmayan kotalar bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda kota tahsisi yapılan firmalardan yeniden ek kota talebinde bulunanlara genel kotadan almış oldukları oranlar nispetinde dağıtılır. Dağıtılacak kota/ek kota miktarı, talep edilen miktardan fazla ise talep sahibi firmalara talepleri doğrultusunda kota/ek kota tahsisi yapılır.

MADDE 8 – (1) Tahsisler uygulandığı yıl için geçerli olup bir sonraki yıla devredilemez.

MADDE 9 – (1) Tebliğin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde ve bu çerçevede idari müeyyidelerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Bakanlık yetkilidir.

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s