текстуры для фотошопа

успешная оптимизация интернет сайтов

28 Ocak 2012 CUMARTESİ            Resmî Gazete     Sayı : 28187

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2012 YILI İHRAÇ KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/10)

Dayanak

MADDE 1 – (1) 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan CITES Sözleşmesi, 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret: 2011/1 sayılı Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ gereği aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen Tıbbi Sülük (Hirudo verbana) için karşısında gösterilen miktarda kota belirlenmiştir.

G.T.İ.P.Madde ismiLatince ismiKota Miktarı (kg)Kota Tahsis Dönemi
0106.90.00.90.11Tıbbi sülük (canlı)Hirudo verbana40002012
0511.91.90.00.19Tıbbi sülük (Dondurulmuş)

Başvuru süresi

MADDE 2 – (1) 2012 yılı için tıbbi sülük (Hirudo verbana) ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Tebliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en geç yirmi gün içerisinde Bakanlığa müracaat ederek ihracat için kota talebinde bulunması gerekmektedir. Son başvuru tarihinin tatil gününe gelmesi durumunda başvurular tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar kabul edilir.

Kota talebi

MADDE 3 – (1) Talep sahipleri müracaatlarında kota talep yazısı ile birlikte;

a) 2011 yılında gerçekleştirilen Tıbbi Sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin suretleri ve icmal cetveli (ilk defa kota için müracaat edenlerden istenmez),

b) Su ürünleri ile ilgili İhracatçı Birliklerine kayıtlı olduğuna dair belgeyi (ilk defa kota için müracaat edenler verecektir),

c) Şirketlerini tanıtıcı bilgileri (ilk defa kota için müracaat edenler verecektir),

ç) Bakanlıkça istenebilecek ilave bilgi ve belgeleri,

Bakanlığa vermek zorundadır.

Kota tahsisi

MADDE 4 – (1) İhracat kotaları aşağıda belirtilen ölçütler esas alınarak, Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından belirlenir ve Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer.

a) Kota tahsisinde beşinci yıl ve daha fazla süreli olan firmalar için aşağıda yer alan puanlama sistemi uygulanır.

1) Son dört yılda yapılan tıbbi sülük ihracat miktarıBaşvuru yapan firmaların son dört yıl toplam ihracatları(40 puan)
2) Başvuru yapan firmaların tıbbi sülük ihracatı ile iştigal ettikleri yıl miktarıToplam yıl(30 puan)
3) Başvuru yapan firmaların son dört yılda tahsis edilen kotalarını fiili kullanımıİhracat gerçekleşme oranları toplamı(30 puan)

b) Kota tahsisinde dördüncü yılında olan firmalar için genel kotanın dördüncü yıl için maksimum % 5’i oranında kota verilir. Beşinci yıldan itibaren (a) bendinde yer alan puanlama sistemi uygulanır.

c) 2010 yılından itibaren ilk defa kota talebi başvurusu yapan firmalar için genel kotanın ilk yıl için maksimum % 0,5’i, ikinci yıl için maksimum % 1’i, üçüncü yıl için maksimum % 1,5’i, dördüncü yıl için maksimum % 2’si oranında kota verilir. Beşinci yıldan itibaren (a) bendinde yer alan puanlama sistemine tabi olunur.

Kota kullanımı

MADDE 5 – (1) Kota tahsisinde iki, üç ve dördüncü yılda olan ve 2011 yılı için tahsis edilen kotanın en az % 50’lik kısmını ihraç edemeyen firmalara 2012 yılı için tahsis edilecek kota miktarı firmanın 2011 yılı kotasını geçemez. Dağıtılacak kota miktarı ve tebliğde yapılan değişiklikler tahsis miktarına yansıtılır.

Kullanılmayan kotalar

MADDE 6 – (1) Gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilen kotalar Bakanlık müsaadesi olmadan hiçbir şekilde üçüncü şahıs ve kuruluşlara devredilemez. Kullanılmayan kotalar ile ilgili 7 nci madde hükümleri uygulanır.

Ek kota dağıtımı

MADDE 7 – (1) Tahsis edilen kotaların kullanılmaması halinde, kota alan firmalar 23/10/2012 tarihine kadar kalan kotayı kullanıp kullanmayacağını Bakanlığa bildirmek zorundadır. Bildirmeyenlerin kalan kotalarını kullanmayacağı kabul edilip talep sahibi firmalara dağıtılır. Kullanılmayan kotaların yeniden dağıtımına ait talep başvurularının 2/11/2012 tarihine kadar Bakanlığa yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kullanılmayan kotalar bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda kota tahsisi yapılan firmalardan yeniden ek kota talebinde bulunanlara genel kotadan almış oldukları oranlar nispetinde dağıtılır. Dağıtılacak kota/ek kota miktarı, talep edilen miktardan fazla ise talep sahibi firmalara talepleri doğrultusunda kota/ek kota tahsisi yapılır.

Kotaların geçerlilik süresi

MADDE 8 – (1) Tahsisler uygulandığı yıl için geçerli olup bir sonraki yıla devredilemez.

Sorumluluk

MADDE 9 – (1) Tebliğin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde ve bu çerçevede idari müeyyidelerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s