Mülkiyeti Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Olan Taşınmazların ve Hisselerin Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2025 Tarihine Kadar Tamamlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5591)

CUMHURBAŞKANI KARARI   Karar Sayısı: 5591   Mülkiyeti Maliye Hâzinesi, Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) adına kayıtlı olan ve ekli listede yer alan taşınmazların ve hisselerin; 1)      Özelleştirme kapsam vc programına alınmasına, 2)       Satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri … Okumaya devam et Mülkiyeti Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Olan Taşınmazların ve Hisselerin Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınması, Özelleştirilmesi, Özelleştirme İşlemlerinin 31/12/2025 Tarihine Kadar Tamamlanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5591)

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Projesi

Karar Sayısı: 2016/9495 Ekli “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 26/9/2016 tarihli ve 103320 sayılı yazısı üzerine, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 29/6/2001 tarihli ve … Okumaya devam et Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Projesi

KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarihi: 26.02.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30344 KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (Değişik: RG-22/4/2022-31817) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; hayvan hareketlerinin takibini ve hastalıklarının kontrolünü daha etkin düzeyde sağlamak için; sahipli kedi, köpek ve gelinciklerin dijital yöntemlerle kimliklendirilmesi … Okumaya devam et KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLERİN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASINA DAİR YÖNETMELİK

ARI KOLONİLERİNİN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

22 Nisan 2022 CUMA                       Resmî Gazete                            Sayı : 31817 YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: ARI KOLONİLERİNİN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1-  (1) Bu Yönetmeliğin … Okumaya devam et ARI KOLONİLERİNİN KİMLİKLENDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmî Gazete Tarihi: 03.08.1990 Resmî Gazete Sayısı: 20594 KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Yasal Dayanak Madde 1- (Değişik: RG- 13/10/1992-21374) Bu Yönetmelik, 1/7/1992 tarih ve 3830 sayılı Kanun ile değişik 4/4/1990 tarih ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 5 ve 16 ncı maddeleri gereğince düzenlenmiştir. Amaç Madde 2-  Bu Yönetmeliğin amacı, deniz, tabii … Okumaya devam et KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (Karar Sayısı: 2015)

3 Ocak 2020 CUMA                     Resmî Gazete                    Sayı : 30997 CUMHURBAŞKANI KARARI   Karar Sayısı: 2015 Ekli “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatının ve işletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4603 … Okumaya devam et T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNCE TARIMSAL ÜRETİME DAİR DÜŞÜK FAİZLİ YATIRIM VE İŞLETME KREDİSİ KULLANDIRILMASINA İLİŞKİN KARAR (Karar Sayısı: 2015)

AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

8 Nisan 2022 CUMA                         Resmî Gazete                             Sayı : 31803 YÖNETMELİK Türkiye İş Kurumundan: AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1-  … Okumaya devam et AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

ET PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

13 Nisan 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete   Sayı : 31808 CUMHURBAŞKANI KARARI   Karar Sayısı: 5419 Ekli “Et Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına. 5-488 sayılı Tanın Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar serilmiştir.     12 Nisan 2022   Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI   ET PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1-  (1) Bu Karar, hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak, besiciyi ve tüketiciyi korumak, piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarını önlemek ve kamu yararı kapsamında 2022 yılı Ramazan ayı için kırmızı et piyasasını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. … Okumaya devam et ET PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Yükleniyor…

Bir yanlışlık oldu. Lütfen sayfayı yenileyin ve/veya tekrar deneyin.


Blogumu Takip Edin

Yeni içerik doğrudan gelen kutunuza iletilsin.