KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Tarihi: 02.07.2018 Resmî Gazete Sayısı: 30466 KOOPERATİFLERİN KURULUŞ VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ İLE KURUCU ORTAK SAYILARI VE ÇALIŞMA BÖLGELERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; kuruluş, işleyiş ve denetim hizmetlerine ilişkin düzenlemeleri (Değişik: RG-23/11/2018-30604) Ticaret Bakanlığınca yürütülen kooperatif ve…

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 546)

18 Ocak 2023 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 32077 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 546) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen 170/A maddesinde yer alan yetkiye istinaden, 213 sayılı Kanuna…

2023 İmalat Sanayinde Üretimin ve Genç İstihdamının Artırılması Finansman Desteği Programı (MEVLANA KALKINMA AJANSI)

2023 İmalat Sanayinde Üretimin ve Genç İstihdamının Artırılması Finansman Desteği Programı (MEVLANA KALKINMA AJANSI) Program Adı İmalat Sanayinde Üretimin ve Genç İstihdamının Artırılması Finansman Desteği Programı* Türü Mali Destek / Finansman Desteği / Kâr Amacı Güden Genel Amaç TR52 Bölgesinde imalat sanayinde üretimin gelişmesine destek sağlanması ve genç istihdamının artırılması amaçlanmaktadır. Özel Amaç TR52 Bölgesinde…

2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı (Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA))

2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı (Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)) T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından, 2022 Yılı İmalat Sanayinde Dijitalleşme Faizsiz Kredi Desteği Programı 28 Kasım 2022 itibariyle ilan edilmiştir. Program kapsamında Güney Ege bölgesinde makine, gıda, tekstil ve giyim imalatı sektörlerinde…

2023 Yılı Makine İmalat Sanayisinin Geliştirilmesi Faizsiz Kredi Destek Programı (MAKİNE) (DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI )

2023 Yılı Makine İmalat Sanayisinin Geliştirilmesi Faizsiz Kredi Destek Programı (MAKİNE) (DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI ) Program Künyesi Programın Amacı Makine imalat sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin yenilikçi ve sürdürülebilir üretim anlayışı ile rekabet edebilirliklerinin güçlendirilmesidir. Programın Öncelikleri Makine İmalat Sanayisinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin,  1. Verimliliğini artırmaya yönelik teknoloji altyapısının geliştirilmesi,  2. Yeşil ve dijital dönüşümüne…

Karar Sayısı: 6655 2023-2024 YILLARINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

10 Ocak 2023 Salı Resmî Gazete Sayı: 32069 CUMHURBAŞKANI KARARI Karar Sayısı: 6655 2023-2024 YILLARINDA YAPILACAK ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Karar, çiğ süt üretimi ve kalitesi ile uygulanan hayvancılık politikalarının etkinliğini artırmak suretiyle çiğ süt üretiminde sürdürülebilirliği ve üretici fiyatlarında istikrarı sağlamak amacıyla…

01 ARALIK 2022 – 27 OCAK 2023 TARİHLERİ ARASINDA DÜVE ALIM DESTEĞİ

01 ARALIK 2022 – 27 OCAK 2023 TARİHLERİ ARASINDA DÜVE ALIM DESTEĞİ Tarımsal desteklemelere ilişkin 19/10/2022 tarihli ve 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2022 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar’a dayanılarak hazırlanan “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğ (Tebliğ No:2022/36) ‘in (14) üncü maddesi olan Düve Alım Desteği kapsamında; Karar yayım tarihinden önce TÜRKVET e kayıtlı…

PAMUKLARIN KONTROLÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/24)

Resmî Gazete Tarihi: 31.12.2022 Resmî Gazete Sayısı: 32060 4.Mükerrer PAMUKLARIN KONTROLÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2023/24) BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 5/8/1953 tarihli ve 4/1283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Pamukların Kontrolüne Dair Tüzük uyarınca tasnif ve kontrolü zorunlu olan pamukların ihracatında, ithalatında ve iç…

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/7)

25 Şubat 2021 PERŞEMBE                Resmî Gazete                            Sayı: 31406 KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2021/7) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 –  (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal…

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Resmî Gazete Tarihi: 29.09.2017 Resmî Gazete Sayısı: 30195 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERİN FİYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 6/2/2017 tarihli ve 2017/9901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararın uygulama esaslarını belirlemektir. Dayanak MADDE 2 –…

Yükleniyor…

Bir yanlışlık oldu. Lütfen sayfayı yenileyin ve/veya tekrar deneyin.


Blogumu Takip Edin

Yeni içerik doğrudan gelen kutunuza iletilsin.