Sayın Yetkili,

22 Şubat 2012 tarih ve 28212 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2012/2781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar” ve 07.03.2012 tarih ve 28226 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/26)” çerçevesinde sübvansiyonlu kredi konuları ile ilgili proje yapmakta, fizibilite yazmakta ve kredi takibi işlemlerini yapmaktayız. İstenilen belgelerle ilgili firmamızı arayabilir daha geniş bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla…

2012 YILI SÜBVANSİYONLU TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI
Vade Süresiİşletme KredileriYatırım KredileriLimit
0-12 ay12 aydan uzunYatırım Dönemi (*)İşletme Dönemi
Kredi KonusuCari Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı(%)Cari Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)Cari Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı(%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı(%)Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti(TL)
HAYVANSAL ÜRETİM
Damızlık Süt Sığırı Yetiştiriciliği
250.000 TL’ye kadar105126120620.000.000
250.001-3.000.000 TL1051261236
3.000.001-20.000.000 TL107,51291269

(2) Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, holstein (siyah alaca/kırmızı alaca), brown swiss, simental (flekvi) ve jersey ırkı Damızlık Belgeli hayvan alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımını, damızlık hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisini, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde, zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık sığırlar, 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş), Damızlık Belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık yaşta olmalıdır.

Yaygın Hayvansal Üretim
50.000 TL ye kadar1051261266500.000
50.001-500.000 TL107,51291299

(1) Hayvansal üretim konu başlığı altında Karar’da belirtilmeyen hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere veya Karar’da belirtilen hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte yukarıda ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk, yaş şartı vb. teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Damızlık Sığır Yetiştiriciliği (etçi)10012012007.500.000

(2) Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, angus, simental (etçi), hereford, şarole ve limuzin ırkı Damızlık Belgeli hayvan alımlarını, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımını, damızlık hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisini, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık sığırlar, “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş), Damızlık Belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami 36 aylık yaşta olmalıdır.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği10012012007.500.000

(2) Damızlık düve yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımını, damızlık hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisini, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler ve Damızlık Belgeli hayvan alımları işletme kredisi kapsamında değerlendirilir.

(3) Kredi ile temin edilecek damızlık dişi danalar, “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş), Damızlık Belgesine sahip ve 4-13 aylık yaşta olmalıdır.

Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği107,512912693.000.000

(2) Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımını, sağmal hayvan başına beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisini, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler, işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilecek inek ve dişi manda; “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş), kültür ırkı veya melezi, azami 48 aylık yaşta ve en az bir doğum yapmış olmalıdır.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği10512612663.000.000

(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar azami 18 aylık yaşta, erkek olmalıdır. Ayrıca alınacak hayvanların “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanarak Türkvet Kayıt Sistemi’ne kaydedilmiş (küpelendirilmiş) olmaları ve Türkvet Kayıt Sistemi’nde en az 3 ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.

(3) Besi sığırcılığı için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği10012012005.000.000

(1) Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; koyun için en az elli baş, keçi (saanen, Kilis, Domaskus, Ankara keçisi yetiştiriciliği ve kıl keçisi ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) için en az yirmibeş baş kapasiteye sahip işletme kurmaları veya işletme kapasitesini bu kapasiteler üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri hayvan alımlarını, barınak yapımı ve tadilatını, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi ve silaj makinesi alımını, her on baş sağmal hayvan için beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisini, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi yetiştiriciliğine yönelik giderler işletme kredisi kapsamında değerlendirilir. Süt sağım tesislerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

(3) Kredi ile temin edilen hayvanların; 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanarak Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş) ve 9- 24 aylık yaşta olmalıdır.

Küçükbaş Hayvan Besiciliği10512612061.500.000

(2) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanlar en az 6 aylık yaşta ve erkek olmalıdır.

(3) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların, “Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanarak Koyun Keçi Kayıt Sistemine kaydedilmiş (küpelendirilmiş) ve Koyun Keçi Kayıt Sisteminde en az 3 ay süreyle kayıtlı olmaları zorunludur.

(4) Küçükbaş hayvan besiciliği için kurulu veya kurulacak işletmelere kullandırılacak olan yatırım kredileri, barınak yapımını ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi alımını ve diğer yatırım giderlerini kapsar. Tek yıllık yem bitkisi üretimi, işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi olarak değerlendirilir.

Kanatlı Sektörü107,512912691.500.000

(1) Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; damızlık ve/veya ticari üretim yapacak işletmelerde asgari; etlik piliç yetiştiriciliğinde 10.000 adet, yumurta tavuğu yetiştiriciliğinde 5.000 adet, hindi yetiştiriciliğinde 2.500 adet, kaz, ördek veya bıldırcın yetiştiriciliğinde 2.000 adet ve üzeri kapasitelerde üretim yapılması veya yapılacak olması gerekir.

(2) Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; kümes yapımı ve tadilatını, bio güvenlik önlemlerini, ilgili makine, alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

(3) Kanatlı sektörüne yönelik işletme kredileri; Bakanlıkça çalışma izni verilmiş damızlık işletme ve/veya kuluçkahanelerden yumurta, civciv ve/veya yarka alımını, yem alımını ve diğer işletme giderlerini kapsar.

Ancılık10512612661.500.000

(1) Karar kapsamında üreticilerin faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı asgari 50 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile üretim yapmaları veya mevcut arılı kovan sayısının 50 adet ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri;

a) Arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), bal süzme makinesi, polen kurutma ve temizleme makinesi alımı,

b) 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için arıcı barakası veya karavanı alımı,

c) 100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az 1000 adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı.

(3) Arıcılık kapsamında kullandırılacak işletme kredileri; arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme, biz vb.), arılı kovan başına 10 kg/yıl şeker, 1 kg/yıl temel petek, kek, ruhsatlı ilaç alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise üretim kutusu başına 1 kg/yıl şeker, 0,1 kg/yıl temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi, ana arı ızgarası vb.) alımı ve benzeri işletme giderlerini kapsar.

Su Ürünleri107,512912693.000.000

(1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerin karar kapsamında faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerin Bakanlık tarafından onaylanmış olması gerekir. Yatırım kredileri projede yer alan kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı gibi konuların finansmanını kapsar.

(2) İşletme kredisi ise, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilere, üretimde ihtiyaç duyulan giderlerin finansmanını kapsar.

(3) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilere kullandırılacak yatırım kredilerinde Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesinde ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesinde belirtilen kapasite esas alınır.

BİTKİSEL ÜRETİM
Kontrollü Örtüaltı Yetiştiriciliği
250.000 TL’ye kadar105126126610.000.000
250.001-3.000.000 TL107,51291269
3.000.001-10.000.000 TL107,51291299

(1) Kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda 25/8/2010 tarihli ve 27683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Örtüaltı Üretiminin Kayıt Altına Alınması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile hazırladıkları fizibilite raporları Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan yeni kurulacak işletmelerin, onaylanan fizibilite raporları çerçevesindeki yatırım ve işletme kredisi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

Yaygın Bitkisel Üretim
25.000 TL’ye kadar1051261266500.000
25.001-500.000 TL107,51291299

(1) Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen yağlı tohumlu bitkiler, hububat, baklagil, yem bitkileri, meyve-sebze, vb. üretimi konularında faaliyette bulunan üreticiler ile Karar’da belirtilen bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte bu Tebliğde belirtilen kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan koşullarda üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

İyi Tarım Uygulama Organik Tarım Kredisi10512612663.000.000

İyi tarım uygulamaları

MADDE 19 – (1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik” esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik) veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilerin yatırım ve işletme kredisi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

(2) Bireysel sertifikasyon kapsamında faaliyet gösteren üreticiler yetkilendirilmiş kuruluşlar kontrolünde iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinde bulunduklarına dair söz konusu kuruluşlar ile yaptıkları sözleşmeyi,

(3) Grup sertifikasyonu kapsamında (üretici örgütü veya müteşebbis) iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunan üreticiler bağlı oldukları grubun yetkilendirilmiş kuruluşla yaptığı sözleşme ile,

a) Grup; üretici örgütü ise, üretici örgütünün idari organına verdikleri iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunacaklarına ilişkin taahhütnameyi,

b) Grup, müteşebbis çatısı altında bir araya gelen üreticiler ise müteşebbis ile yaptıkları sözleşmeyi, Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya askıya alınan yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içinde sözleşme yapılmış olması şartıyla, yetki iptalinden önceki tarihte verilen krediler, yetkinin iptal tarihine kadar karar kapsamında faiz indiriminden yararlanmaya devam eder.

Organik tarım

MADDE 20 – (1) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı “Organik Tarım Kanun”u ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” dahilinde organik tarımsal ürün ve organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak karar kapsamında faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak “Geçiş Süreci”ne alınan üreticilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(3) Yetkilendirilmiş kuruluşlar denetiminde, proje dahilinde veya ferdi olarak organik tarım faaliyetinde bulunan veya geçiş sürecinde olan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu yetkilendirilmiş kuruluşlarla yapılan sözleşmeleri Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya yetki süresi uzatılmayan yetkilendirilmiş kuruluşlarca sözleşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içerisinde sözleşme yapılmış olması şartıyla, yetki iptalinden önceki tarihte verilen krediler yetkinin iptal tarihine kadar karar kapsamında faiz indiriminden yararlanmaya devam eder.

Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi10012012003.000.000

(1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında, faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

a) Sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması ve/veya sözleşmeli üretim yapması,

b) Doku kültürü yöntemiyle tohumluk üretimi yapması/yapacak olması,

c) Bakanlık tarafından 17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği” esaslarına göre sebze fidesi üretimi yapması/yapacak olması ve fide üretici belgesine sahip olması,

ç) Bakanlık tarafından 8/7/2010 tarihli ve 27635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği” esaslarına göre çilek fidesi üretimi yapması/yapacak olması ve fide üretici belgesine sahip olması,

d) Bakanlık tarafından 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği” ve “Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği” esaslarına göre meyve ve asma fidanı/üretim materyali üretimi yapması/yapacak olması ve fidan üretici belgesine sahip olması gerekir.

(2) Sertifikasyon sürecinde yer alan hasat sonrası tohum çıkarma, işleme, temizleme, ilaçlama, sertifikalandırma, etiketleme, ambalajlama ve depolama gibi faaliyetler karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu edilebilir.

3) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, tohum üretimi, ıslah ve AR-GE sürecinde ihtiyaç duydukları sera yatırımları, tohum test laboratuarları, biyoteknoloji laboratuarları, iklimlendirme sistemleri, sulama sistemleri ve diğer altyapı hizmetleri karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu edilebilir.

(4) Sözleşmeli üretim konusunda üretim yaptıran firmaların, sözleşmeli tohum yetiştiricilerinden hasat sonrasında yapacağı tohum alımına yönelik finansman ihtiyaçları; sözleşmeli tohum üretimi yapan üreticiye, üretim sürecinin finansmanı için kredi kullandırılmamış olması kaydıyla, karar kapsamında faiz indirimli işletme kredisine konu edilebilir.

Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Kullanımı10512612661.500.000

(1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

a) Yurtiçinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapması,

b) Yurtiçinde üretilen sertifikalı çilek fidesi veya sertifikalı tohumlardan elde edilen sebze fideleri ile üretim yapması,

c) Yurtiçinde üretilen sertifikalı meyve/asma fidanları ile bağ/bahçe tesis etmesi gerekir.

(2) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen üretimleri yapan üreticilerin sadece tohum/fide/fidan giderleri bu konu kapsamında, tohum/fide/fidan dışında kalan giderleri ise yaygın bitkisel üretim kapsamında değerlendirilir.

(3) Kullanılan tohum, sebze fidesine ait tohum, çilek fidesi ve fidana ait sertifikaların ibraz edilmesi zorunludur.

(4) Düzenlenen faturalar üzerinde sertifika tarihi ve numarası yazılı olmalıdır.

DİĞER
Diğer Üretim Konuları107,51291299500.000

(1) Kararda belirtilen üretim konuları başlığı altında yer almayan bitkisel, hayvansal ve muhtelif üretim konularında faaliyette bulunan üreticilerin kredi talepleri bu kapsamda değerlendirilir.

Traktör
35.000 TL’ye kadar126 35.000
35.001-500.000 TL129 500.000

(1) Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/37 sayılı “Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ” esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan traktör alımlarında yatırım kredisi kullandırılabilir.

Tarımsal Mekanizasyon (traktör hariç)126 500.000

(1) Karar kapsamında, tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için üreticiler tarafından kullanılan ve 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2000/37 sayılı “Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ” esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için, yatırım kredisi kullandırılabilir.

Tarımsal Sulama120 1.500.000

(1) Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması konusundaki kredi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

(2) Modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin kredi talepleri “Modern basınçlı sulama” içerisinde değerlendirilir.

(3) Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanmayan üreticilerin tarımsal sulama/derin kuyu/suyun tarlaya taşınmasına yönelik kredi talepleri ise “Diğer üretim konuları” dahilinde değerlendirilir.

(4) 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun esaslarına göre su temini maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı kanun hükümlerine göre Arama Belgesi alınan kazılar ve kuyular için kullandırılır ve bu konuda kredi talebinde bulunan üreticilerden, Bakanlık il/ilçe müdürlükleri veya il özel idareleri tarafından onaylanmış proje raporunu kredi başvurusu esnasında ibraz etmeleri gerekir.

(5) Proje kredi talebi uygun bulunan her başvuru için, üretici 2 adet “Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu” (Ek-1) düzenleyerek, banka veya TKK’ya ibraz eder. Formun 1 adedi banka veya TKK tarafından uygulamanın yapıldığı il müdürlüğüne gönderilir.

Arazi Alımı129 500.000

(1) Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işletmelerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, hisseli tarım arazilerindeki hisse paylarının diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik arazilerin satın alınmasına yönelik kredi talepleri banka ve TKK’nın kendi iç mevzuatı paralelinde olmak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilebilir.

* Konular itibariyle yatırım dönemleri Bankamızca belirlenmektedir.

Sabit Faizli Traktör Kredisi Faiz Oranları(*)

Ödeme Sıklığı (Ay)Aylık Faiz Oranı
31,35%
61,35%
121,40%

(*) Sabit Faizli Traktör kredilerine cari faiz oranı üzerinden 35.000 TL’ye kadar % 50. 35.001-500.000.-TL arasında % 25 indirim uygulanmaktadır. Kaskosu Bankamız tarafından yapılmayan traktörler için. belirtilen faiz oranlarına % 0.05 ilave faiz uygulanmaktadır.

Sabit Faizli Mekanizasyon Kredisi Faiz Oranları(*)

Ödeme Sıklığı (Ay)Aylık Faiz Oranı
31,35%
61,35%
121,40%

(•) Sabit Faizli Mekanizasyon kredilerine cari faiz oranı üzerinden % 50 indirim uygulanmaktadır. Kaskosu Bankamız tarafından yapılmayan traktörler için belirtilen faiz oranlarına % 0.05 ilave faiz uygulanmaktadır.

Sabit Faizli Biçerdöver Kredisi Faiz Oranları(*)

Ödeme Sıklığı (Ay)Aylık Faiz Oranı
31,35%
61,35%
121,40%

(•) Sabit Faizli Biçerdöver kredilerine % 50 sübvansiyon uygulanmaktadır. Kaskosu Bankamız tarafından yapılmayan biçerdöverler için, belirtilen faiz oranlarına % 0.05 ilave faiz uygulanmaktadır.

Çiftçi İhtiyaç Kredileri (*)

Kredi TürüAylık Faiz OranıYıllık Faiz Oranı
Tarımsal Kredili Mevduat Hesabı (Gerçek Kişi)2,50% 
Çiftçi Destek Kredisi16,00%

(*)Sübvansiyon uygulanmamaktadır. Nakliye Aracı Kredisi (*)

Nakliye Aracı Kredisi (*)

Ödeme Sıklığı (Ay)Kaskosu Bankamızca YapılmayanKaskosu Bankamızca Yapılan
11,40%1,35%
31,40%1,35%
61,40%1,35%
121,45%1,40%

(•) Sübvansiyon uygulanmamaktadır.

İSTENİLEN BELGELER

Gerçek Kişiler

1.     Tarımsal Kredi Başvuru Formu

2.     Nüfus cüzdanı fotokopisi

3.     Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi

4.     Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu, yeni kurulan işletmelerden ise kuruluş veya son yıla ait bilanço/gelir tablosu

5.     Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)

6.     Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler

7.     Hisseli işletmelerde diğer hissedarlardan alınacak  şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname

8.     Kiralık arazilerde yapılacak yatırımlarda mal sahibinden alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname

9.     Yatırım Teşvik Belgesi ve Global Liste (varsa)

10.   Tarımsal üretim faaliyet konusuna göre istenecek belgeler

Tüzel Kişiler

1.     Tarımsal Kredi Başvuru Formu

2.     Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi

3.     Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi, şirket statüsü dışında kalan tüzel kişilerden, tüzel kişiliğin hukuki durumuna göre yetkili organlarından alınan kararlar

4.     Oda kayıt belgesi

5.     Vergi levhası

6.     Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri

7.     Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

8.     Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)

9.     Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler

10.   TCMB sorgusuna ilişkin beyanname-taahhütname

11.   Hesap Durumu Belgesi

12.   Hisseli işletmelerde diğer hissedarlardan alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname

13.   Kiralık arazilerde yapılacak yatırımlarda mal sahibinden alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname

14.   Yatırım Teşvik Belgesi ve Global Liste (varsa)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s