2019 YILI SÜBVANSİYONLU TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

10 Şubat 2018 Tarihli ve 30328 Sayılı Resmi Gazete

BAKANLAR KURULU KARARI

MADDE 1- (RG:10.02.2018-30328 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

(6) Mevcut işletmelerin satın alınmasına yönelik kredilerde de, salın alınacak işletmenin faaliyet konusu itibarıyla yine Tablo l ve 2’de belirtilen indirim oranları ve kredi üst limitleri dikkate alınır.

SÜBVANSİYONLU KREDİLERLE İLGİLİ OLARAK;

10/02/2018 tarihli ve 2018/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar çerçevesinde sübvansiyonlu kredi konuları ile ilgili proje çizmekte, fizibilite yazmakta ve kredi takibi işlemlerini yapmaktayız. İstenilen belgelerle ilgili firmamızı arayabilir daha geniş bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Saygılarımızla…

2018 YILI SÜBVANSİYONLU TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI

TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI
Vade Süresiİşletme KredileriYatırım KredileriLimit
 0-12 ay1-4 yıl4 yıldan uzunYatırım Dönemi (*)İşletme Dönemi 
Kredi KonusuCari Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı(%)Cari Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)Cari Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı (%)Cari Faiz Oranı (%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı(%)Sübvansiyonlu Faiz Oranı(%)Sübvansiyona Konu Kredi Üst Limiti(TL)
HAYVANSAL ÜRETİM
Damızlık Sütçü, elçi, kombine sığır yetiştiriciliği
100.000 TL’ye kadar8,000,0010,000,0011,000,0011,000012.500.000
100.001-750.000 TL8,002,0010,002,5011,002,7511,0005,5
750.001-5.000.000 TL8,002,0010,002,5011,002,7511,002,755,5
5.000.001-12.500.000 TL8,004,0010,005,0011,005,5011,005,58,25
             

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Karar kapsamında üreticilere faiz indirimli işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilmesi için; beş baş ve üzeri kapasitede, manda veya damızlık sığır işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini beş baş veya üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Sığır yetiştiriciliği için kullandırılacak olan yatırım kredileri, sütçü ırklar (jersey, holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (montbeliard, brown swiss ve simental), etçi ırklar (angus, hereford, şarole, limuzin), ile manda alımları, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımı, kurulu işletmelerin münferit alet, ekipman alımları ve diğer yatırım giderleri ile sütçü ve kombine ırklarda süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı alımlarını kapsar.

(3) Kredi ile temin edilecek sığırlar, Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, damızlık belgesi/pedigri/sertifikaya sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami otuz altı aylık yaşta olması gerekir. Kredi ile temin edilecek mandalar ise Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami kırk sekiz aylık yaşta olması gerekir.

Yaygın Hayvansal Üretim
100.000 TL’ye kadar8,002,0010,002,5011,002,7511,0000250.000
100.001-250.000 TL8,002,0010,002,5011,002,7511,002,755,50

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Hayvansal üretim konu başlığı altında Kararda belirtilmeyen hayvansal üretim konularında faaliyette bulunan üreticilere veya Kararda belirtilen hayvansal üretim konularında yer almakla birlikte yukarıda ilgili konu başlığı altında belirtilen kapasite, ırk ve yaş şartı gibi teknik kriterleri taşımayan konularda faaliyet gösteren üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Damızlık Düve Yetiştiriciliği8,000,0010,000,0011,000,0011,000,002,757.500.000

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1)Karar kapsamında damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için; elli baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları veya mevcut işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Karar kapsamında damızlık düve yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için; sütçü ırklar (jersey, holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (montbeliard, brown swiss ve simental), etçi ırklar (angus, hereford, şarole, limuzin), manda ile elli baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(3) Damızlık düve yetiştiriciliği için yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.

(4) Kredi ile temin edilecek damızlık düveler, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı, damızlık belgesi/pedigri/sertifikaya sahip, dört – on üç aylık yaş aralığında olmalıdır.

(5) Holstein ırkı sığır alımlarında, TKK ve TİGEM aracılığıyla temin edilenler hariç olmak üzere yurt içinde doğmuş olma şartı aranır.

Büyükbaş Hayvan Besiciliği8,004,0010,005,0011,005,511,005,505,505.000.000

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Karar kapsamında büyükbaş hayvan besiciliği kredisinden yararlanabilmek için; manda dâhil olmak üzere on baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini on baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Kredi kapsamında satın alınacak hayvanların kaba yem ihtiyacını kendi işletmelerinde temin eden üreticilerin kredi talepleri öncelikli olarak değerlendirilir.

(3) Besi sığırcılığı için yatırım kredileri, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi, travay, tartı sistemi, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını ve kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını ve diğer yatırım giderlerini kapsar.

(4) İşletme kredisi ile temin edilecek hayvanların azami yirmi aylık yaşta, erkek ve Bakanlık kayıt sisteminde en az üç ay süreyle kayıtlı kalmaları gerekir.

Küçükbaş Hayvancılık8,000,0010,000,0011,000,0011,000,002,755.000.000

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Karar kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için; koyunda en az elli baş, keçide en az yirmi beş baş kapasiteye sahip işletme kurmaları ya da belirtilen kapasitelere veya üzerine çıkarmaları; küçükbaş hayvan besiciliğinde ise elli baş ve üzerinde besi işletmesi kurmaları veya işletme kapasitesini elli baş ve üzerine çıkarmaları gerekir.

(2) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için yatırım kredileri barınak yapımı ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, tartı sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımlarını, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımını ve diğer yatırım giderleri ile küçükbaş hayvan yetiştiriciliği için süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı alımlarını kapsar. Küçükbaş hayvan besiciliği için erkek hayvan alımı işletme kredisi kapsamında, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dişi hayvan alımı yatırım kredileri kapsamında değerlendirilir.

(3) Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği amacıyla temin edilecek dişi hayvanların Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı ve altı-yirmi dört aylık yaşta, küçükbaş hayvan besiciliği amacıyla temin edilen erkek hayvanların ise en az üç aylık yaşta ve Bakanlık kayıt sisteminde en az bir ay süreyle kayıtlı kalmaları gerekir..

Arıcılık8,004,0010,005,0011,005,5011,005,505,501.500.000

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Karar kapsamında arıcılık kredisinden yararlanabilmek için; Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı, asgari elli ve üzeri sayıda arılı kovanı olan işletme kurulması ya da mevcut arılı kovan sayısının elli ve üzerine çıkarılması gerekir.

(2) Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri; arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan (boş), elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, bal dolum ve paketleme makinesi, polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama makineleri alımı, iki yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı, yüz adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu (en az bin adet) ve arıcı barakası veya karavanı alımı, bombus arısı yetiştiricileri için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

(3) Arıcılık faaliyetleri kapsamında kullandırılacak işletme kredileri; arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz gibi) şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi), bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan (polen, şeker, plastik kap ve ambalaj malzemesi gibi) alımları kapsar.

(4) İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde, Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemine kaydedilmiş kovan ve sayılarını gösterir liste istenir.

(5) Bombus arısı üreticileri işletme kredisi kullanabilmesi için üretim izin belgesi istenir.

(6) İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde, Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemine kaydedilmiş işletme ve kovan bilgilerini gösterir AKS belgesi istenir.

(7) Bombus arısı üreticileri işletme kredisi kullanabilmesi için Bakanlıktan alınacak üretim izinli olduğuna dair yazı istenir.

Kanatlı Sektörü8,004,0010,005,0011,005,5011,005,508,253.000.000

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Karar kapsamında, kanatlı hayvan yetiştiriciliği kredisinden yararlanabilmek için; asgari etlik piliç için on bin adet, yumurta tavuğu için yedi bin beş yüz adet, kaz, ördek, hindi için bin adet, bıldırcın için iki bin adet, devekuşu için elli adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

(2) Kanatlı sektörüne yönelik yatırım kredileri; kümes, gübre işleme tesisi, yumurta işleme, tasnif, paketleme ünitesi/tesisi, yapımı ve tadilatlarını, biyogüvenlik önlemlerini, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman, diğer ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

(3) Kanatlı sektörüne yönelik işletme kredileri; ruhsatlı kanatlı üretim işletmelerinden, yetiştirilmek üzere alınacak ticari civciv ve yarka alımı ile bu hayvanların yem ve diğer işletme giderlerini kapsar.

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği8,000,0010,000,0011,000,0011,000,000,007.500.000

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Karar kapsamında, damızlık kanatlı yetiştiriciliği kredisi kullanabilmek için asgari; damızlık etlik piliç ve damızlık yumurta tavuğu on bin adet, (Ankara Tavukçuluk Araştırma İstasyonu Müdürlüğünce ülkemiz için geliştirilmiş hatlarla yapılacak damızlık yumurta tavuğu bin adet), damızlık hindi beş bin adet, damızlık kaz, ördek veya bıldırcın bin adet, damızlık devekuşunda yüz adet ve üzeri kapasitelerde işletme kurulması veya kurulu işletmelerin kapasitelerinin asgari bu kapasitelere çıkarılması gerekir.

(2) Damızlık kanatlı hayvanların, damızlık büyük ebeveyn (grandparentstock), damızlık ebeveyn (parentstock) olduklarını belirten sağlık sertifikası ve fatura istenir.

(3) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği yatırım kredileri; damızlık kümes, damızlık kanatlı üretimi yapmak kaydıyla kuluçkahane, gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını, biyogüvenlik önlemlerini, kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş) üretmek için gerekli olan tesis ve alet-ekipman alımı, ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderlerini kapsar.

(4) Damızlık kanatlı yetiştiriciliği işletme kredileri; yetiştirilmek üzere alınacak kuluçkalık damızlık yumurta, damızlık civciv ve damızlık yarka alımı ile bu hayvanların yem ve diğer işletme giderlerini kapsar.

Su Ürünleri Sektörü
100.000 TL’ye kadar8,004,0010,005,0011,005,5011,00005.000.000
100.001-5.000.000 TL8,004,0010,005,0011,005,5011,0005,50

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilerin karar kapsamında faiz indirimli yatırım kredisine başvurabilmeleri için projelerin Bakanlık tarafından onaylanmış olması gerekir. Yatırım kredileri projede yer alan kafes ve havuz gibi her türlü su ürünleri yetiştiricilik sistemleri ve/veya kuluçkahane kurulması veya bu sistemlerin kapalı devre üretim sistemine dönüştürülmesi dahil modernizasyonları ile alet-ekipman alımı ve havuzlara ulaşımın sağlanması amacıyla tekne ve barç alımları gibi konuların finansmanını kapsar.

(2) İşletme kredisi ise, Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesine ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesine sahip üreticilerin işletme giderlerinin finansmanını kapsar.

(3) Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak üreticilere kullandırılacak yatırım kredilerinde Bakanlıkça onaylanan projeler, işletme kredilerinde ise Bakanlıkça verilen su ürünleri yetiştiricilik belgesinde ve/veya su ürünleri kuluçkahane belgesinde belirtilen kapasite esas alınır.

(4) Su ürünleri avcılığı yapmak üzere Bakanlıkça ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemisi sahiplerinin gemileri için jeneratör, soğuk muhafaza odası yapımı ile buz makinesi alımı, balık ağları ile diğer av araç ve gereçlerinin alımı, Bakanlıkça belirlenen özellikleri taşıyan gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin modernizasyonu, mevcut balıkçı gemilerinden geçerli ruhsata sahip olan balıkçı gemisi satın alımı, mevcut ruhsatla ruhsata uygun veya boy uzatma hakkı kapsamında yeni gemi inşası gibi konularda yatırım kredisi, tekne bakım/onarım, yakıt işçilik ve benzeri giderler ile takip ve kayıt cihazları için ihtiyaç duyulan işletme giderlerine yönelik işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir. Boy uzatma hakkının kullanılmasına yönelik yatırım kredisi taleplerinde üreticilerce geminin boy uzatma hakkının bulunduğuna dair il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış yazı ile başvuruda bulunulacak, yatırımın tamamlanmasını müteakip yeni ruhsat tezkeresi ibraz edilecektir.

(5) Yatırım kredilerinde (münferit alet-ekipman alımları hariç) ve işletme kredilerinde Bakanlıkça verilen su ürünleri ruhsat tezkeresinde belirtilen tam boy uzunluğu esas alınır.

BİTKİSEL ÜRETİM
Kontrollü Örtüaltı (Sera) Tarımı
750.000 TL’ye kadar8,002,0010,002,5011,002,7511,002,755,5010.000.000
750.001-5.000.000 TL8,004,0010,005,0011,005,5011,005,508,25
5.000.001-10.000.000 TL8,006,0010,007,5011,008,2511,008,258,25

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Yatırım kredileri ile ilgili olarak; kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı il/ilçe müdürlüğünce tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmeler ile kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğünde sera kuracak yeni işletmelerin, il/ilçe müdürlüklerince onaylanan projeleri çerçevesindeki kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

(2) Yeni kurulacak işletmelerin başvuruları ve özlük bilgileri ile işletmeye ait yapısal bilgiler, projenin tamamlanmasının ardından, başvuru sahibinin ilave beyanı aranmaksızın il/ilçe müdürlüğü tarafından Örtüaltı Kayıt Sistemine kaydedilir. Üretim ile ilgili bilgilerin kaydında üreticinin beyanı aranır.

(3) Proje uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi; il/ilçe müdürlükleri, Banka ve TKK tarafından koordineli olarak yapılır.

(4) İşletme kredileri ile ilgili olarak; kontrollü örtüaltı üretme koşullarına sahip en az bir dekar büyüklüğündeki seralarda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı Bakanlıkça tespit edilerek Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınan işletmelerin işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

(5) Örtüaltında yapılan süs bitkisi üretimi faaliyetleri bu Tebliğin 17 nci maddesi hükümlerince değerlendirilir.

Sera modernizasyonu

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Ayrı ayrı veya tek ünite olarak toplam 500 metrekare ve üzeri örtüaltı alanında bitkisel üretim yapan üreticiler, örtüaltı kayıt sistemine kayıt olmaları durumunda düşük faizli yatırım ve işletme kredisinden yararlandırılır.

(2) Mevcut sera işletmelerinin teknik altyapısının iyileştirilmesi amacı ile ayrı ayrı veya tek ünite olarak toplam beş yüz metrekare ve üzeri alanda Örtüaltı Kayıt Sistemi Yönetmeliğine uygun olarak örtüaltı yetiştiriciliği yaptığı il/ilçe müdürlüğünce tespit edilen ve Örtüaltı Kayıt Sisteminde (ÖKS) kayıt altına alınmış olan işletmeler tarafından hazırlanan ve Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanan fizibilite raporları çerçevesindeki yatırım ve işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

(3) Seracılık modernizasyonu kapsamında kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri;

a) Sera ünitelerinin tamamen ya da kısmen yenilenmesi ile aynı veya farklı parsellerde birden fazla parçalı halde bulunan sera ünitelerinin tek çatı altında yeniden inşası,

b) Mevcut sera işletmesi içerisinde, yetiştirilen ürünün kalite ve verimini artırıcı etkisi bulunan sabit ve/veya montajlı; ısıtma, soğutma, nemlendirme, sisleme, havalandırma, gölgeleme, sulama, yapay aydınlatma, gübreleme, tarımsal mücadele, hasat ve taşıma, topraksız bitki yetiştirme, karbondioksit gübrelemesi, bitkisel üretim atıklarının bertaraf ve geri dönüşüm sistemleri,

c) Bilgisayarlı programlanabilir lojik kontrol sistemleri veya mikro-denetleyici destekli otomasyon sistemleri ve bu sistemlere ait yazılımlar ile sınıflandırma, paketleme sistemleri ve bunların yapılarından halihazırda işletmede bulunmayanları, ekonomik ömrünü tamamlayanlar ile daha verimli ve teknolojik olarak yeni başka bir sistemle ikame edileceklerin finansmanını kapsar.

(4) Modernizasyon uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi; il/ilçe müdürlükleri, Banka ve TKK tarafından koordineli olarak yapılır.

Yaygın Bitkisel Üretim
250.000 TL’ye kadar8,004,0010,005,0011,005,5011,005,505,50750.000
250.001-750.000 TL8,006,0010,007,5011,008,2511,008,258,25

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Karar kapsamında bitkisel üretim konu başlığı altında belirtilmeyen bitkisel üretim konularında faaliyette bulunan üreticiler ile Kararda belirtilen bitkisel üretim konularında yer almakla birlikte bu Tebliğde belirtilen kapasitelere ve/veya kriterlere uymayan koşullarda üretim yapan üreticilerin faiz indirimli kredi talepleri bu başlık altında değerlendirilir.

Yem Bitkisi Üretimi8,000,0010,000,0011,000,0011,000,000,002.500.000

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Karar kapsamında üreticilerin her türlü tek yıllık, çok yıllık yem bitkileri ve yapay çayır mera tesisi oluşturmak amacıyla düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilmesi için;

a) Kaba/kesif yem üretimi yapmak amacıyla yem bitkileri ekilişi yaparak hasat etmeleri veya edecek olmaları,

b) Toplam ekiliş alanının en az on dekar olması,

c) Yapay çayır mera tesisleri için ilin ekolojisine uygun olarak hazırlanan projenin il müdürlüğünce onaylanması,

ç) Gerçekte sulu şartlarda yetiştirildiği halde bazı bölgelerin iklim şartlarına uygun olarak kuru şartlarda yetiştirilen yonca için, üniversite ya da araştırma enstitülerinin görüşünün bulunduğu yazının il müdürlüklerinden alınması, gerekir.

Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Üretimi8,000,0010,000,0011,000,0011,000,000,0010.000.000

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında, faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

a) 15/5/2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirilmiş Tohumculuk Kuruluşu Belgesine sahip olması ve sertifikasyon sistemi dahilinde yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan veya doku kültürü ile tohumluk üretimi yapması ve/veya sözleşmeli üretim yapması,

b) 31/10/2006 tarihli ve 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine göre tohumluk üretim, sertifikasyon, pazarlama konularında, standart veya sertifikalı olarak tohum (hibrit tohum dahil), sebze fidesi, çilek fidesi, tohumluk patates, meyve fidanı, asma fidanı veya meyve/asma üretim materyali üretimi yapması/yapacak olması,

gerekir.

(2) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının, sertifikasyon sürecinde yer alan hasat sonrası tohum alımı, tohum çıkarma, işleme, temizleme, ilaçlama, sertifikalandırma, etiketleme, ambalajlama, depolama, ısı ve nem kontrollü depo yatırımları gibi faaliyetler karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu edilebilir. Bu fıkra kapsamındaki makine-ekipman alımlarında zirai kredilendirme belgesi veya deney raporu aranmaz.

(3) Yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşlarının tohumluk üretimi ile ıslah-araştırma ve geliştirme sürecinde ihtiyaç duydukları sera yatırımları, tohum test laboratuvarları, biyoteknoloji laboratuvarları, iklimlendirme sistemleri, sulama sistemleri kapsamında kullanılan alet-ekipmanlar ve diğer altyapı hizmetleri karar kapsamında işletme ve yatırım kredisine konu edilebilir.

(4) Sebze tohumu ve standart olarak üretilen yem bitkileri ve yemeklik dane baklagil tohumları üretimi hariç, bu madde kapsamındaki taleplerde tohumluk beyannamesi alınır.

(5) Meyve/asma üretim materyali (bir nolu damızlık ünitesi, iki nolu damızlık ünitesi, üç nolu damızlık ünitesi kurulması) ile çilek fidesi (ön temel blok, temel blok, sertifikalı blok kurulması) üretimine yönelik işletme ve yatırım kredilerinde üreticilerden damızlık ünitelerinin/blokların kurulmasına dair Bakanlık tarafından verilen yetki belgesi istenir.

Yurt İçi Sertifikalı Tohum, Fide, Fidan Kullanımı
100.000 TL’te kadar8,004,0010,005,0011,005,5011,000,000,005.000.000
100.001-5.000.000 TL8,004,0010,005,0011,005,5011,005,505,50

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Üreticilerin aşağıdaki üretim konularında Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

a) Yurt içinde üretilen sertifikalı tohumu kullanarak bitkisel üretim yapması,

b) Yurt içinde üretilen sertifikalı/standart belgeli çilek fidesi ve standart olarak üretilen yem bitkileri ve yemeklik dane baklagil tohumları ve bitki pasaportu bulunan sebze fideleri ile üretim yapması,

c) Yurt içinde üretilen sertifikalı/standart meyve/asma fidanları ile bağ/bahçe tesis etmesi,

gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen üretimleri yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

(3) Kullanılan tohum ve fidana ait sertifikanın, çilek fidesine ait sertifika veya standart çilek fidesi belgesinin ve sebze fidesine ait bitki pasaportunun ibraz edilmesi zorunludur.

(4) Düzenlenen faturalar üzerinde tohum ve fidana ait sertifika tarihi ve numaranın, çilek fidesinde sertifika veya standart çilek fidesi belgesine ait tarih ve numaranın, sebze fidesinde ise operatör numarası ve bitki pasaportu numarasının yazılı olması gerekir.

Süs bitkisi üretimi8,004,0010,005,0011,005,5011,005,505,505.000.000

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Üreticilerin, örtü altı üretimi dahil olmak üzere süs bitkilerinin üretimi konusunda Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

a) Yurt içinde süs bitkisi (dış mekân, iç mekân, kesme çiçek ve soğanlı yumrulu bitkiler, doğal çim bitkisi ve doğal rulo çim) ve süs bitkisi çoğaltım materyali (fidan, fide, çelik, soğan, yumru, doku kültürü, tohum ve benzeri) elde etmek amacıyla üretim yapan özel sektör yetkilendirilmiş tohumculuk kuruluşu olması ve/veya sözleşmeli üretim yapması,

b) Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği esaslarına göre süs bitkisi üretici belgesine ve süs bitkileri üretim işletmesi kapasite raporuna sahip olması, gerekir.

(2) Birinci fıkranın (a) ve (b) bendinde belirtilen üretimleri yapan üreticilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılır.

İyi Tarım Organik Tarım Uygulamaları8,004,0010,005,0011,005,5011,005,505,505.000.000

İyi Tarım Uygulamaları

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) 7/12/2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik esasları dahilinde bireysel (gerçek veya tüzel kişilik) veya grup (üretici örgütü veya müteşebbis) sertifikasyonu kapsamında iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun faaliyette bulunan üreticilerin yatırım ve işletme kredisi talepleri Karar kapsamında değerlendirilir.

(2) Bireysel sertifikasyon kapsamında faaliyet gösteren üreticiler yetkilendirilmiş kuruluşlar kontrolünde iyi tarım uygulamaları faaliyetlerinde bulunduklarına dair söz konusu kuruluşlar ile yaptıkları sözleşmeyi Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(3) Grup sertifikasyonu kapsamında (üretici örgütü veya müteşebbis) iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunan üreticiler; bağlı oldukları grubun yetkilendirilmiş kuruluşla yaptığı sözleşme ile;

a) Grup, üretici örgütü ise, üretici örgütünün idari organına verdikleri iyi tarım uygulamaları faaliyetinde bulunacaklarına ilişkin taahhütnameyi,

b) Grup, müteşebbis çatısı altında bir araya gelen üreticiler ise müteşebbis ile yaptıkları sözleşmeyi,

Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya askıya alınan yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içinde sözleşme yapılmış olması şartıyla, Karar kapsamında kredi kullandırılır.

(5) Üretim dönemi sonunda düzenlenen sertifika Banka veya TKK’ya ibraz edilir.

Organik Tarım

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) 1/12/2004 tarihli ve 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik dahilinde organik tarımsal ürün ve/veya organik tarımsal girdi üretimini yapan, ürünü toplayan, işleyen, ambalajlayan, pazarlayan ve/veya bu faaliyetleri yapacak olan üreticilere sadece kendi faaliyetleri ile ilgili olarak Karar kapsamında faiz indirimli yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(2) Ayrıca, yetkilendirilmiş kuruluşlarla sözleşme yaparak geçiş sürecine alınan üreticilere de yatırım ve işletme kredisi kullandırılabilir.

(3) Organik ve geçiş sürecinde olan ve Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS)’nde kayıtlı bireysel veya üretici gurubu içinde organik tarım faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin Bakanlık il müdürlüklerinden OTBİS’e kayıtlı olduklarına dair aldıkları resmi belgeyi Bankaya ve/veya TKK’ya ibraz etmek zorundadır.

(4) Yetkisi iptal edilen veya yetki süresi uzatılmayan yetkilendirilmiş kuruluşlarca sözleşmesi olan üreticilere, yetkilendirilmiş kuruluşun yetki süresi içerisinde sözleşme yapılmış olması şartıyla, Karar kapsamında kredi kullandırılır.

(5) Üretim dönemi sonunda düzenlenen sertifika Banka veya TKK’ya ibraz edilir.

Tarımsal Mekanizasyon

Tarımsal Mekanizasyon8,002,0010,002,5011,002,7511,002,751.500.000

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Karar kapsamında, 11/10/2000 tarihli ve 24197 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) kapsamında değerlendirilen ve zirai kredilendirme belgesi olan tüm tarımsal mekanizasyon araçları için yatırım kredisi kullandırılabilir.

(2) Sabit süt sağım tesisleri, tam otomatik süt sağım makinaları (sağım robotları) ve sabit güneş enerjisi sistemlerinde zirai kredilendirme belgesi yerine işletme bazında düzenlenen deney raporu esas alınır.

Traktör Desteği

Traktör Desteği
75.000’TL ye kadar11,405,7012,006,0012,006,0012,005,50250.000
75.001-250.000 TL11,408,5512,009,0012,009,0012,008,25

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Karar kapsamında, Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) hükümlerine göre zirai kredilendirme belgesi olan traktörler için yatırım kredisi kullandırılabilir. Traktör kredisi kullandırılabilmesi için üreticilerin faaliyet konuları arasında bitkisel üretim veya küçükbaş, büyükbaş hayvancılık ve kanatlı üretimi (damızlık dahil) konularından en az birisinin bulunması şartı aranır.

(2) Kredi kapsamında alınacak ikinci el traktörlerde sekiz yaş ve altı olması şartı aranır.

Modern Basınçlı Sulama8,000,0010,000,0011,000,0011,000,001.500.000

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Üreticilerin, su kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yüzey altı damla (sadece meyve ağaçları ve bağ sulamasında), yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulması ve bu sistemlerin otomasyonuna ilişkin teknolojik sistemler (akıllı sulama sistemleri, akıllı otomasyon sistemleri ve benzeri sistemler) ile hareketli sulama makineleri (center pivot, lineer ve tamburlu sistem yağmurlama sulama makineleri vb.) konusundaki kredi talepleri karar kapsamında değerlendirilir.

(2) Modern basınçlı sulama sistemi kullanan/kullanacak üreticilerin elektrik temini, derin kuyu açılması, derin kuyu teçhizatı ve suyun kaynağından tarlaya taşınmasına ilişkin kredi talepleri ile sulama için gerekli enerjiyi temin etmek üzere güneş enerjisi tesisi kurulması talepleri, modern basınçlı sulama içerisinde değerlendirilir.

(3) Modern basınçlı sulama sistemlerini kullanmayan üreticilerin tarımsal sulama/derin kuyu/suyun tarlaya taşınmasına yönelik kredi talepleri (çeltik üretimi hariç) bu Tebliğ kapsamında değerlendirilmez.

(4) Modern basınçlı sulama sistemlerinde kullanılmak üzere, 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun esaslarına göre su temini maksadıyla kazılar ve kuyular açılmasına yönelik yatırım kredisi, 167 sayılı Kanun hükümlerine göre arama belgesi alınan kazılar ve kuyular için kullandırılır.

(5) Proje kredi talebi uygun bulunan her başvuru için, üretici iki adet Ek-1’de yer alan Basınçlı Sulama Sistemi Bilgi Formu düzenleyerek, Banka veya TKK’ya ibraz eder. Formun bir adedi Banka veya TKK tarafından uygulamanın yapıldığı il müdürlüğüne gönderilir.

(6) Kredi talep konusu olan ve Tarımsal Mekanizasyon Araçlarının Kredili Satışına Esas Deney ve Denetimlerle İlgili Tebliğ (Tebliğ No: 2000/37) esaslarına göre zirai kredilendirme belgesi olan sulama ekipmanları için yatırım kredisi kullandırılabilir.

(7) Üreticilerin modern basınçlı sulama konusunda Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için;

a) Üreticiye ait güncel Çiftçi Kayıt Sistemi belgesini,

b) Ek-3’te yer alan Sulama Projesi Dispozisyonuna uygun olarak, 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre yetkili ziraat mühendisleri tarafından hazırlanmış, Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince onaylanmış basınçlı sulama projesini,

c) Su kaynağı çeşidi yer üstü su kaynağı olan başvurular için ilgili kurumdan (DSİ) alınacak su kulanım izin/tahsis belgesi, yeraltı suyu kullanımlarında kuyu ruhsatını,

ç) Sulama sisteminin elektrik kullanımını gerektirmesi durumunda ilgili elektrik idaresinden abonelik yapıldığına dair belgeyi, sunması gerekir.

Arazi Alımı8,006,0010,007,5011,008,2511,008,258,25500.000

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Dağınık ve parçalı arazilerin birleştirilmesi suretiyle tarımsal işletmelerin ekonomik ölçeğe kavuşturulmasının sağlanmasına yönelik olarak, hisseli tarım arazilerindeki hisselerinin diğer hissedarlar tarafından satın alınması ya da hisseli olup olmadığına bakılmaksızın bitişik tarım arazilerinin satın alınmasına yönelik kredi talepleri Banka ve TKK’nın kendi iç mevzuatı paralelinde olmak kaydıyla bu kapsamda değerlendirilebilir.

Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi

Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi8,005,0010,005,0011,005,0011,005,505,505.000.000

TARIMSAL AMAÇLI KOOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Bu kapsamda kredi kullandırılacak tarımsal amaçlı kooperatiflerin en az otuz ortaklı olması gerekmektedir.

(2) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin bizzat tüzel kişilikleri üzerinden yapılan tarımsal üretim faaliyetlerine yönelik kredi talepleri bu Tebliğ hükümleri kapsamında değerlendirmeye alınır.

(3) Tarımsal amaçlı kooperatif ortaklarının kendi adlarına yapmış oldukları üretimlerine yönelik kredi taleplerinde ise, Kararda Tablo-1’de belirtilen üretim konuları, indirim oranları ve kredi üst limitleri uygulanır.

(4) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin tüzel kişilikleri üzerinden yapılan üretim faaliyetlerine yönelik olarak hazırlamış oldukları tarımsal üretimi ve istihdamı artırıcı, tarımsal ürünleri pazarlayıcı ve değerlendirici projeleri ile bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Banka ve TKK’ya kredi başvurusunda bulunurlar.

(5) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve ortaklarının üretim kapasitesi ile sınırlı olmak kaydıyla tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapımına, mevcut faal olan veya olmayan tesislerin modernizasyonuna ve teknoloji yenilenmesine ait kredi talepleri de bu kapsamda değerlendirilir. Ancak, tarımsal ürünlerin depolanması konusunda sadece çelik silo ve soğuk hava deposu projesi için başvuru yapılır.

(6) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin kendi üretim faaliyeti olmamakla birlikte, sadece ortakların üretim maliyetlerinin azaltılmasına yönelik olarak toplu girdi alımı (gübre, yem), veterinerlik hizmetleri, ortak sağım ünitelerinin kurulması, süt analiz cihazı alımına yönelik talepleri de bu Tebliğ hükümleri kapsamında değerlendirmeye alınabilecektir.

(7) Çay Ekicileri Kooperatifleri, ortakları adına ilgili kayıt sistemi/belge dikkate alınarak belirlenen ekim alanlarına göre ihtiyaç duyulan çay üretimi ile ilgili girdi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, işletme kredisi başvurusunda bulunurlar.

(8) Tarımsal amaçlı kooperatifler bu Tebliğde yer alan kriterlere uygun işlem yapacaktır.

TARIMSAL AMAÇLI KOOOPERATİFLERİN ÜRETİM KONULARI (*)

Damızlık süt sığırı yetiştiriciliği8,00010,00011,00011,0005,507.500.000
Büyükbaş Hayvan Besiciliği8,002,0010,002,5011,002,7511,002,755,505 000.000
Küçükbaş Hayvan Besiciliği8,000,0010,00011,00011,0002,755.000.000
Kontrollü Örtüaltı (Sera) Tarımı8,002,0010,002,5011,002,7511,002,755,507.500.000
Su Ürünleri Avcılığı8,004,0010,005,0011,005,5011,0005,503.000.000
Tarımsal Ürün İşleme, paketleme, depolama tesisi (**)8,002,0010,002,5011,002,7511,002,755,505.000.000
Yaş Çay Yaprağı Üretimi8,008,0010,0010,0011,0011,0011,005,505.000.000

(*) Tarımsal amaçlı kooperatiflerin bu tabloda yer almayan üretim konularına ilişkin kredi taleplerinde Tablo-l’de belirtilen faiz indirim oranları ve limitleri uygulanır.

(**) Kooperatif ortaklarının üretim kapasitesi ile uyumlu büyüklüklerde kredi kullandırılabilecektir.

(7) Bu Karar kapsamında kredi tahsis edilecek üreticilerin kredi değerliliklerinin ve kredi tahsis kriterlerinin belirlenmesi, kredi limitleri ve vadeleri ile yatırım döneminin tespit edilmesi, kredilerin teminatlandırılması, özkaynak oranlarının belirlenmesi, geri ödeme koşullarının tespiti ile borçlandırma, kullandırma, takip ve tahsil işlemleri Bankanın ve TKK’nın kendi usul ve mevzuat esasları dahilinde yürütülür.

(8) Kredi kullandırımlarındaki teknik kıstaslar (hayvanların cinsi, yaşı, sertifikasyona ilişkin tanımlamalar gibi) ve bu kıstaslarla ilgili değişiklikler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

(9) 27/12/2016 tarihli ve 2016/9665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında yatırım kredisi tahsis edilmiş ancak kredilerinin tamamını veya bir kısmını kullanamamış üreticiler, kullanamadıkları kısım için, 2018 yıl sonuna kadar 2016/9665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinden yararlanmaya devam eder. 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) tahsis edilecek kredilere bu Karar hükümleri uygulanır.

(10) Bu Karar kapsamında kredi kullanmak suretiyle yapılan yatırımlardan sigortaya konu olabilecek varlıklar (ahır, kümes, hayvan ve benzeri) ile tarımsal ürünlerin kredi tutarı üzerinden sigorta ettirilmesi zorunludur. Kredi konusu varlığın 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında olması halinde Devlet destekli tarım sigortası aranır. Sigorta mevzuatından kaynaklanan nedenlerle (dönem uyumsuzluğu ve benzeri) kredi kullandırımı sırasında sigorta yaptırılması mümkün olmayan tarımsal ürünlerin sigortası, kredi kullandırım tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde tamamlanır.

Sözleşmeli üretim

10.02.2018 Tarih ve 30328 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1. Maddesinin 3. fikrası “Sözleşmeli Üretim Modeli kapsamında, üreticiler ile imzaladığı sözleşmeler dahilinde yetiştirilen ürünü almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişi üreticilere, söz konusu üretim faaliyetlerinin finansmanı amacıyla azami 10.000.000 TL’ye kadar sözleşmeli üretim kredisi açılabilir. Gerçek ve tüzel kişi üreticilerin sözleşme yaptığı üreticilere aynı üretim konusunda kredi açılmış olması durumunda, bu tutarlar gerçek ve tüzel kişi üreticilere tahsis edilecek sözleşmeli üretim kredisi limitinden düşülür. Bu kredilere, sözleşmeli üretim modeli kapsamında imzalanan sözleşmelerde yer alan üretim konuları bazında Tablo l’de belirtilen indirim oranları uygulanır.”

(1) Sözleşmeli üretim ile ilgili usul ve esaslar hakkındaki yürürlükteki mevzuat kapsamında, üreticilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve ürün almayı garanti etmek suretiyle tarımsal üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişilere ve/veya üretim yapan gerçek ve tüzel kişilere, söz konusu üretim finansmanı amacıyla kredi açılabilir.

Lisanslı depoculuk yatırımları (Değişik R.G:12.05.2017-30064-2017/10067 BKK)
Kapasitesi 10 bin tona kadar olan yatırımlar8,002,0010,002,5011,002,7511,002,755,5010.000.000
Kapasitesi 10 bin tondan büyük yatırımlar8,002,0010,002,5011,002,7511,002,755,5020.000.000

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Lisanslı depoculuk yatırımları için aşağıdaki kriterler aranır:

a) Karar kapsamında, 5300 sayılı Kanun ve 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği hükümleri kapsamında kurulmuş/kurulacak lisanslı depo işletmelerine inşaat yatırımları (depo, silo ve benzeri) ile makine-ekipman (elevatör, kantar, fan, jeneratör, forklift, vinç, soğuk hava-iklimlendirme ve havalandırma üniteleri, depo içi bölmeler-raf sistemleri, bilgi işlem sistemleri ve benzeri) alımlarına yönelik yatırım kredisi kullandırılır. Kapasite artışları ve yenilemeler de bu kapsamda değerlendirilir.

b) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen “Türkiye Milli Tarım Projesi Havza Bazlı Destekleme Modeli” kapsamındaki öngörülen havzalarda yetiştirilen ürünler ile uyumlu depolama yatırımı yapacak/yapan lisanslı depo işletmelerine Karar kapsamında yatırım kredisi kullandırılacaktır.

c) Kredi başvurusunda, yeni kurulacak işletmelerden Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği kapsamında kuruluş izni, kurulu işletmelerden ise faaliyet izni ve depoculuk lisansı istenir. Kurulacak işletmelerde ise faaliyet izni ve depoculuk lisansı, yatırımın tamamlanmasını müteakip ibraz edilir, söz konusu evrakların ibraz edileceğine dair müteşebbislerden taahhütname alınır.

ç) Lisanslı depoculuk kriterlerini haiz depo yatırımı yaparak, depolarını ve işletmeciliğini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne (TMO) uzun süreli olarak kiralayan gerçek/tüzel kişilerin lisanslı depo yatırımları da Karar kapsamında değerlendirilir.

d) Kamu kurum ve kuruluşları da lisanslı depo yatırımları ile ilgili olarak bu kapsamda kredilerden yararlanabilir.

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımı

(1) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımında aşağıdaki kriterler esas alınır:

a) ÇKS’ye kayıtlı olarak üretimini yaptıkları tarımsal ürünlerini lisanslı depolara bizzat teslim ederek Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alan üreticilere, Karar kapsamında ELÜS karşılığı kredi kullandırılır.

b) Lisanslı depoya teslim edilecek ürünün/ürünlerin, ilgili üretim dönemine ilişkin ÇKS’de kayıtlı olması gerekir.

c) Lisanslı depoya teslim edilerek karşılığında ELÜS alınan ürün miktarının, üreticinin ÇKS’de kayıtlı üretim alanı ile uyumlu olması gerekir.

Soğuk hava deposu yatırımları (DeğişikR.G:12.05.2017-30064-2017/10067 BKK)8,005,0010,005,0011,005,0011,005,508,255.000.000

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Soğuk hava deposu yatırımları için aşağıdaki kriterler aranır:

a) Meyve sebzelerin korunması ve saklanması amacıyla yapılacak soğuk hava depoları için Karar kapsamında yatırım kredisi kullandırılabilecektir.

b) Karar kapsamında üreticilerin kendi üretim kapasiteleri, kooperatiflerin ise ortaklarının toplam üretim kapasitesiyle uyumlu soğuk hava deposu yatırımları krediye konu edilebilecektir.

c) Sebze ve meyve toptan ve perakende ticareti ile iştigal eden kişilerin bu ticari faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıracakları soğuk hava deposu yatırımları bu kapsamda değerlendirilmez.

ç) Mevcut soğuk hava depolarının modernizasyonu amacıyla yapılacak harcamalar da bu kapsamda değerlendirilecektir.

Stratejik bitkisel üretim
2.000.000’TL ye kadar8,008,0010,0010,0011,0011,0011,005,503.000.000
2.000.001-3.000.000 TL8,008,0010,0010,0011,0011,0011,008,25

(RG:16.03.2018-30362 Sayılı Tebliğ)

(1) Üreticilerin stratejik bitkisel üretim konusunda Karar kapsamında faiz indirimli kredi kullanabilmeleri için; aspir, yağlık ayçiçeği, kolza, kanola, kütlü pamuk, soya, susam, yağlık zeytin ve tıbbi aromatik bitkilerden “kekik, biberiye, adaçayı, sığla yağı, sumak, keçi boynuzu, defne, fesleğen, likapa, ıhlamur, safran ve jojoba” üretimini yapıyor/yapacak olması gerekir.

Yenilenebilir enerji kaynakları

(1) Kendi elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından (güneş ve biyokütle) üretmek için gerekli olan tesis ve alet ekipman alımı konularında asgari Ek-2’de belirtilen üretim konularında ve kapasitelerde üretim yapan üreticilerin kredi talepleri Karar kapsamında değerlendirilecektir.

Tarımsal ürünlerin işlenmesi

(1) Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri alanında elde edilen işlenmemiş ham tarımsal ürünlerin işlenmesine (ambalajlama ve paketleme dahil) yönelik olarak bu maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen faaliyet alanlarındaki yatırımlar bu kapsamda değerlendirilir.

(2) Bu kapsamdaki kredilerden yararlanacak gerçek ve tüzel kişi işletmelerin “küçük işletme” ölçeğinde olması gerekir.

(3) Bu kapsamda aşağıdaki konularda faaliyet gösteren veya gösterecek olan gerçek ve tüzel kişilere işletme ve yatırım kredisi kullandırılabilir:

a) Süt işleme ve süt ürünleri üretimi,

b) Meyve ve sebze kurutma/dondurma ve kurutulan/dondurulan ürünlerin ambalajlanması,

c) Meyve suyu ve konsantresi üretimi,

ç) Salça, turşu, konserve, reçel, marmelat, pekmez üretimi,

d) Su ürünleri paketleme, balık tütsüleme, kurutma,

e) Tıbbi aromatik bitkilerin işlenmesi ve paketlenmesi.

(4) Yatırım kredisi, yeni tesis yapımı, mevcut tesislerin kapasite artışı ve makine ekipman alımına yönelik olarak kullandırılabilir.

1-Tarımsal Üretimin Finansmanına Yönelik Sübvansiyonlu Olarak Kullandırılan Krediler

Tarımsal Üretimin Finansmanına Yönelik Sübvansiyonlu Olarak Kullandırılan Krediler

A – Değişken Faizli Krediler
Kredi Türü/VadesiFaiz OranıKomisyon Oranı
MüşteriFirma
1. YılDönemsel Komisyon
Al – İşletme Kredileri/Yatırım Kredileri
Vadesi 1 Yıl veya Daha Kısa Olan Krediler (1-365 gün)8,000,50  
Vadesi 1-4 Yıl Olan Krediler (366-1460 gün)10,000,500,50 
Vadesi 4 Yıldan Uzun Olan Krediler (1461 gün veya üzeri)11,001,000,50 
A2 – Tarımsal Sulama Kredisi (Modern Basınçlı Sulama Sistemleri/Protokollü) (Derinkuyu, Elektrik Hariç)
Vadesi 1 Yıl veya Daha Kısa Olan Krediler (1-365 gün)8,001,00 1,00
Vadesi 1-4 Yıl Olan Krediler (366-1460 gün)10,001,00 1,00
Vadesi 4 Yıldan Uzun Olan Krediler (1461 gün veya üzeri)11,001,00 1,00
B- Sabit Faizli Eşit Taksit Ödemeli Krediler
Kredi Türü / VadesiFaiz Oranı (Aylık)Komisyon Oranı
Kaskosu Bankamızca YapılanlarKaskosu Bankamızca Yapılmayanlar
Geri Ödeme SıklığıGeri Ödeme Sıklığı
1 Ay3 Ay6 Ay12 Ay1 Ay3 Ay6 Ay12 AyMüşteriFirma
1-3 Yıl Vadeli Krediler (1-1125 gün)
Sabit Faizli Traktör Kredisi 0,850,900,95 0,951,001,050,501,00
Sabit Faizli İkinci El Traktör Kredisi 0,850,900,95 0,951,001,050,50 
Sabit Faizli Mekanizasyon Kredisi 0,850,900,95 0,951,001,050,501,00
Sabit Faizli Biçerdöver Kredisi 0,850,900,95 0,951,001,050,501,00
4-5 Yıl Vadeli Krediler (1126 gün veya üzeri)
Sabit Faizli Traktör Kredisi 0,900,951,00 1,001,051,101,001,00
Sabit Faizli İkinci El Traktör Kredisi 0,900,951,00 1,001,051,101,00 
Sabit Faizli Mekanizasyon Kredisi 0,900,951,00 1,001,051,101,001,00
Sabit Faizli Biçerdöver Kredisi 0,900,951,00 1,001,051,101,001,00
             

*Tarım sektörüne yönelik kredilerde gecikme faizi olarak akdi ve cari faiz oranlarından yüksek olanının %30 fazlasıdır. Cari faiz oranımız 1 yıl ya da daha kısa vadeli sübvansiyonsuz değişken faizli kredilere uygulanan faiz oranıdır.

Erken kapama komisyonu BKK kapsamında sübvansiyonlu ve/veya ertelenen kredilerden alınmamaktadır.

2-Tarımsal Üretimin Finansmanına Yönelik Sübvansiyon Kapsamı Dışında Kullandırılan Krediler

Tarımsal Üretimin Finansmanına Yönelik Sübvansiyon Kapsamı Dışında Kullandırılan Krediler

A-Değişken Faizli Krediler (Yapılandırılan Krediler Dâhil)
Kredi Türü/VadesiFaiz OranıKomisyon Oranı
MüşteriFirma
1. YılDönemsel Komisyon
Vadesi 1 Yıl veya Daha Kısa Olan Krediler (1-365 gün vadeli)*13,001,00  
Vadesi 1-4 Yıl Olan Krediler (366-1460 gün vadeli)14,001,001,00 
Vadesi 4 Yıldan Uzun Olan Krediler (461 veya üzeri vadeli)15,001,001,00 

B-Sabit Faizli Eşit Taksit Ödemeli Krediler (Yapılandırılan Krediler Dâhil)

Kredi Türü/VadesiFaiz OranıKomisyon Oranı
MüşteriFirma
1. YılDönemsel Komisyon
Vadesi 1 Yıl veya Daha Kısa Olan Krediler (1-365 gün vadeli)*13,001,00  
Vadesi 1-2 Yıl Olan Krediler (366-740 gün vadeli)14,001,00  
Vadesi 3-4 Yıl Olan Krediler (741-1460 gün vadeli)15,001,00  
Vadesi 4 Yıldan Uzun Olan Krediler (1461 veya üzeri vadeli)15,001,00  

C- Taksitli Tarım Destek Kredisi

Kredi Türü/VadesiFaiz OranıKomisyon Oranı
MüşteriFirma
1. YılDönemsel Komisyon
1 Yıl (1-365 gün)13,001,00  
2 Yıl (366-740 gün)14,001,00  
3 Yıl (741-11125 gün)15,001,00  
4 Yıl (11126-1460 gün)15,001,00  
5 Yıl (1461-1825 gün)15,001,00  
5 Yıldan Uzun Vadeli Krediler (1826 gün ve üzeri)15,002,00  

D- Üretim Destek Kredisi

Kredi Türü/VadesiFaiz OranıKomisyon Oranı
Üretim Destek Kredisi16,00 

E – Nakliye Aracı Kredisi

Kredi VadesiFaiz Oranı (Aylık)Komisyon Oranı
Kaskosu Bankamızca YapılanlarKaskosu Bankamızca Yapılmayanlar
Geri Ödeme SıklığıGeri Ödeme Sıklığı
1 Ay3 Ay6 Ay12 Ay1 Ay3 Ay6 Ay12 Ay
0-12 ay1,201,201,201,201,251,251,251,251,00
13-18 ay1,201,201,201,201,251,251,251,251,00
19-24 ay1,201,201,201,201,251,251,251,251,00
25-36 ay1,201,201,201,201,251,251,251,251,00
37-48 ay1,201,201,201,201,251,251,251,251,00

*Tarım sektörüne yönelik kredilerde gecikme faizi olarak akdi ve cari faiz oranlarından yüksek olanının %30 fazlasıdır. Cari faiz oranımız 1 yıl ya da daha kısa vadeli sübvansiyonsuz değişken faizli kredilere uygulanan faiz oranıdır.

Erken kapama komisyonu BKK kapsamında sübvansiyonlu ve/veya ertelenen kredilerden alınmamaktadır. Bu kapsam dışındaki tarımsal üretime yönelik kullandırılan diğer kredilere İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı tarafından 11 07 2016 tarihinde yayımlanan 47 sayılı Yönergenin Ek-2 Bankacılık Hizmetleri ile Kredi Ücret ve Komisyonları tarifesi uygulanmaktadır.

İSTENİLEN BELGELER

Gerçek Kişiler

·         Tarımsal Kredi Başvuru Formu

·         Nüfus cüzdanı fotokopisi,

·         Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi,

·         Bilanço esasına göre faaliyet gösteren işletmelerden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu, yeni kurulan işletmelerden ise kuruluş veya son yıla ait bilanço/gelir tablosu,

·         Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)

·         Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler,

·         Hisseli işletmelerde diğer hissedarlardan alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname,

·         Kiralık arazilerde yapılacak yatırımlarda mal sahibinden alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname,

·         Yatırım Teşvik Belgesi ve Global Liste (varsa),

·         Tarımsal üretim faaliyet konusuna göre istenecek belgeler

Tüzel Kişiler

·         Tarımsal Kredi Başvuru Formu

·         Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi,

·         Tüzel kişilik ana sözleşmesinin (varsa değişikliklerin) yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi, şirket statüsü dışında kalan tüzel kişilerden, tüzel kişiliğin hukuki durumuna göre yetkili organlarından alınan kararlar,

·         Oda kayıt belgesi,

·         Vergi levhası,

·         Tüzel kişiliği temsile yetkili kişilerin temsil yetkisine ilişkin kararlar ve noter onaylı imza sirküleri,

·         Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve/veya son yıla ait, diğerlerinde ise en az son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu,

·         Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)

·         Krediye karşılık gösterilecek teminatlara ilişkin belgeler,

·         TCMB sorgusuna ilişkin beyanname-taahhütname,

·         Hesap Durumu Belgesi,

·         Hisseli işletmelerde diğer hissedarlardan alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname,

·         Kiralık arazilerde yapılacak yatırımlarda mal sahibinden alınacak şube yetkilileri huzurunda imzalanmış muvafakatname,

·         Yatırım Teşvik Belgesi ve Global Liste (varsa)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s