21 Mayıs 2021 CUMA Resmi Gazete Sayı: 31487

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3999

Ekli “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Mayıs 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE YÖNELİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1-

(1) Bu Kararın amacı; mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi için yapılacak yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Karar kapsamında, işletmesi en az 1 yıldır aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı (Bakanlık) kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere; büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için ise en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için hibe desteği verilir.

(3) Hibe programı 2021 yılı için uygulanır.

Yatırım konuları ve hibe oranları

MADDE 2-

(1) Bu Karar kapsamında aşağıda belirtilen oranlarda hibe ödemesi yapılır.

Yatırım Konulan________                                              Uygulanacak Hibe Oram (%)

İNŞAAT

Yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite                                         50

artırımı/rehabilitasyonu            

ÇADIR ALIMI

Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı                                              50

MAKİNE ALET VE EKİPMAN ALIMI

Yem hazırlama makinesi, gübre sıyırtası sistemi,

seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı,

hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk                                        50

(2) Bu Karar kapsamında, başvuruları onaylanan gerçek veya tüzel kişi yatırımcılar, yatırım konularının her birinden bir defa yararlanabilir. Yatırım tutarının desteklemeye esas üst sınırı Bakanlıkça belirlenir. Yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı ise ayni/nakdi katkı olarak yatırımcı tarafından karşılanır.

(3) Bu Karar kapsamında uygulanacak hibelerden, projesi onaylanan ve belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayan gerçek veya tüzel kişiler yararlanır. Bakanlık, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını dikkate alarak başvuru şartlarım belirler ve başvuruları onaylar.

Finansman ve ödemeler

MADDE 3-

(1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis edilen Hayvancılığın Geliştirilmesi Programında yer alan sermaye transferleri Ödeneğinden karşılanır.

(2) Ödemeler, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla yapılır. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye destekleme tutarının % 0,2’si oranında hizmet komisyonu ödenir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 4-

(1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları yararlanamaz.

(2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu Karar kapsamındaki aynı destek konularından daha önce yararlanan veya yararlanacak olan yatırımcılar, Bakanlığa bu Karar kapsamındaki yatırımlar için müracaat edemez.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 5-

(l) Bakanlık bu Karar kapsamındaki hibe ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri alır.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(3) Bu Kararla belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiriciler, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmaz.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar

MADDE 6-

(1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlükten kaldırılan karar ve devam eden yatırımlar

MADDE 7-

(1) 25/12/2018 tarihli ve 502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yatırıma alınan ve devam eden yatırımlara ilişkin iş ve işlemlere ve söz konusu Karar çerçevesinde bilen yatırımların hibe ödemeleri için daha önce ayrılmış olan ödeneklerin kullandırılmasına, anılan Karar hükümlerince devam edilir. Bu yatırımların son tamamlanma tarihlerine ilişkin süreler Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Yürürlük

MADDE 8-

(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9-

(1) Bu Karar hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s