1512 – BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI

Programla bireysel girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

Program, yenilikçi iş fikirlerinin aşamalı olarak ticari ürüne/sürece dönüştürülmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen 4 aşamadan oluşmaktadır:

Aşama 1; bireysel girişimcinin iş fikri başvurusunu sunduğu ve bu fikrin olumlu değerlendirilmesi durumunda girişimciye bu fikri bir girişim planı ile projelendirmesi için isteğe bağlı olarak eğitim ve rehber desteği sağlanabilen aşamadır.

Aşama 2; girişimcinin kuracağı sermaye şirketine geri ödemesiz teknogirişim sermaye desteği sağlanarak girişim planı çerçevesinde rehber desteği ile kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik doğrulama (ön prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb) çalışmalarının gerçekleştirildiği aşamadır.

Aşama 3; ikinci aşamada geliştirilen çıktı üzerinde daha fazla Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda, kuruluşun detay tasarım, ticari prototipin geliştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetlerinin TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklendiği aşamadır. Bu aşamadan 5746 sayılı kanun kapsamında diğer kamu kurumlarından teknogirişim sermaye desteği almış firmalar da faydalanabilir.

Aşama 4; kuruluşun talebi üzerine TÜBİTAK’ın girişim sermayesi firmalarına mektup göndererek, kuruluşa veya proje çıktısına ortak olmaya davet ettiği ve/veya çıktıların satışını kolaylaştırmak üzere belirli aralıklarla proje pazarları düzenlediği/desteklediği aşamadır.

Destek süresi

(1) Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir.

Destek süresi;

Aşama 1’de uygun bulunan iş fikirleri için girişimcilik eğitimi ve girişim planı hazırlama süresi TEYDEB internet adresinde duyurulur.

Aşama 2’nin süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla oniki (12) aydır.

Aşama 3 için 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında belirtilen destek süreleri geçerlidir.

Aşama 4’ün süresi en fazla oniki (12) aydır.

Desteklenen gider kalemleri

(1) Aşama 2’de projelerin gerektirdiği ve ödemesi yapılan aşağıdaki harcama ve giderler kabul edilir. Bu gider kalemleri program mevzuatında mal ve hizmet alımı olarak anılır.

Personel giderleri,

Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri,

Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,

Malzeme ve sarf giderleri,

Yurt içi danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri desteklenir.

(2) Bu programda yeminli mali müşavir ücretleri, Maliye Bakanlığınca her yıl yayımlanan yeminli mali müşavir asgari ücret tarifesinde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavir ücretleri hizmet alım giderleri kapsamında desteklenir.

(3) Desteklenen projelerde, destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık “proje genel giderleri” desteği verilir. Projenin her bir AGY 312’sinde desteklenmesi uygun bulunan giderlerin toplam tutarına, bu tutarın %15’i oranında proje genel giderleri ilave 7/21 edilerek dönemsel desteklemeye esas harcama tutarı hesaplanır. Proje genel giderleri dahil projeye aktarılan toplam teknogirişim sermaye desteği tutarı, projenin destek kapsamına alınan bütçesini geçemez.

(4) Aşama 3 kapsamında desteklenen projelere yönelik harcama ve giderler için 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esasları geçerlidir.

Desteklenmeyen giderler

(1) Proje ile ilgili olmayan giderler desteklenmemekle birlikte aşağıda belirtilen giderler de Aşama 2’de destek kapsamı dışındadır;

katma değer vergisi,

her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti,

amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları,

dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri,

patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret ve marka tescil giderleri,

huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon, vb. prim giderleri,

personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri,

kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri,

konaklama giderleri,

şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri,

seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,

proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler,

vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,

inşaat ve tesisat giderleri,

yurt dışından alınan danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları,

CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.

AGY112, AGY312 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderleri.

fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı ve kırtasiye malzemeleri.

ısıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri,

telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri,

ofis, depo, stand kira giderleri,

(2) Aşama 3 kapsamında desteklenmeyen giderler için 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esasları geçerlidir.

Programdan örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler yararlanabilir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s