2019 Yılı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Proje Çağrısı

İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Adıİmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Yılı2019
İlan Tarihi15/03/2019
Son Başvuru Tarihi24 Mayıs 2019 Saat: 23.59
Referans NumarasıTR42/19/MESLEK

Programın Amacı

İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın amacı; bölgede imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda mesleki eğitimin geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

1.            İmalat sanayi ile mesleki eğitim kurumları arasında iş birliğinin geliştirilmesi

2.            İmalat sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik mesleki eğitimde eğitici personel ve öğrencilerden oluşan nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi

3.            Yenilikçi üretim metotlarına uygun mesleki eğitim altyapısının ve mesleki eğitim modellerinin geliştirilmesi

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 8.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

·                     Asgari tutar: 75.000 TL

·                     Azami tutar: 750.000 TL

Kimler Başvurabilir?

ModelBaşvuru SahibiOrtaklarİştirakçi
1)Meslek Yüksekokulları (MYO), Mesleki Eğitim Merkezleri (MEM), Mesleki ve Teknik Liseleri (MTL)OSB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları,          3 İşletme
2)OSB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret OdalarıMeslek Yüksekokulları,Mesleki Eğitim Merkezleri,Mesleki ve Teknik Liseleri          3 İşletme

Model 1:

 • Başvuru sahibi: Mesleki eğitim kurumları
 • Ortaklar: OSB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları, Meslek Yüksekokulları, Mesleki Eğitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik Liseleri
 • İştirakçiler: Özel sektörden en az 3 işletme ile iştirak geliştirilmesi
 • Hem ortaklık hem de iştirak yapısı zorunludur. Bir mesleki eğitim kurumunun OSB ve/veya Odalarla ortaklık kurması zorunlu olup, başka mesleki eğitim kurumlarının ortaklığa dâhil edilmesi isteğe bağlıdır.

Model 2:

 • Başvuru sahibi: OSB, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları
 • Ortaklar: Meslek Yüksekokulları, Mesleki Eğitim Merkezleri, Mesleki ve Teknik Liseleri
 • İştirakçiler: Özel sektörden en az 3 işletme ile iştirak geliştirilmesi
 • Hem ortaklık hem de iştirak yapısı zorunludur. Bir OSB veya Odanın mesleki eğitim kurumlarıyla ortaklık kurması zorunludur.

ÖNEMLİ NOT: Her iki modelde de mesleki eğitim kurumunun eğitim alanları ile ilgili en az 3 işletmenin (mikro işletmeler hariç) iştirakçi olarak yer alması zorunludur.

Uygun Başvuru Sahipleri ve Ortakları

 • TR42 Bölgesinde bulunan; Mesleki ve Teknik Liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri, Meslek Yüksekokulları, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi ve Ticaret Odaları

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi asgari 12 ay azami 24 aydır. Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Örnek Proje Konuları

 • Mesleki eğitim altyapısının sanayiyle iş birliği halinde geliştirilmesi (sanayide yeni teknoloji uygulamalarının yerinde uygulamalı olarak öğrenilmesi vb.)
 • Mesleki eğitim aşamasında öğrencilerin iş dünyasıyla bağını kurarak girişimcilik ve yenilikçilik kapasitelerini geliştirmeye yönelik eğitim programlarının düzenlenmesi
 • Yenilikçi üretim metotlarına uygun ve imalat sanayiinin taleplerine cevap veren mesleki eğitim altyapısının (sınıf, atölye, laboratuvar, makine-ekipman, eğitim materyalleri vb.) geliştirilmesi

Üretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

AdıÜretim Altyapılarının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli AltyapıMali Destek Programı
Yılı2019
İlan Tarihi15/03/2019
Son Başvuru Tarihi24 Mayıs 2019  Saat: 23.59
Referans NumarasıTR42/19/ÜRETİM

Programın Amacı

Üretim Altyapıları Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının amacı; imalat ve hizmet altyapılarının geliştirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

Bölgenin öne çıkan sektörlerinde, iş birliği ve ihtisaslaşma yoluyla yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak kullanım amaçlı fiziki altyapıların oluşturulması ve/veya geliştirilmesidir.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

·                     Asgari tutar: 75.000 TL

·                     Azami tutar: 750.000 TL

Kimler Başvurabilir?

 • Odalar ve Borsalar
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Üniversiteler
 • Kamuya ait Araştırma Merkezleri, Enstitüler
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Teknoloji Transfer Ofisleri veya Teknoloji Transfer Merkezleri (Üniversitelerin ve/veya teknopark yönetici şirketlerin ortak olduğu bir özel hukuk tüzel kişisi (şirket) olarak faaliyet gösteren Teknoloji Transfer Ara yüzleri)
 • Yerel Yönetimler
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Birlikler ve Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler

Önemli Not: Ortaklar TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde yasal olarak kayıtlı olma koşulu dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk koşullarını karşılamalıdır.

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi asgari 18 ay azami 24 aydır. Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Örnek Proje Konuları

Program kapsamında özel sektörün ortak kullanımına yönelik,

 • tasarım,
 • uygulama,
 • prototip geliştirme,
 • test,
 • kalibrasyon,
 • yaratıcılık,
 • mükemmeliyet ve
 • yenilikçilik gibi alanlarda iş birliği merkezleri oluşturulup, altyapı yatırımları yapılabilir.

Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

AdıKültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
Yılı2019
İlan Tarihi15/03/2019
Son Başvuru Tarihi24 Mayıs 2019  Saat: 23.59
Referans NumarasıTR42/19/KTKÖA

Programın Amacı

“Kültür ve Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı”nın amacı, turizmin çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve bölgedeki turizm potansiyelinin değerlendirilmesidir.

Programın Öncelikleri

1.            Tarihi, doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi ve bu mirasın değerlendirilmesini sağlayacak şekilde altyapısının geliştirilmesi

2.            Turizm çeşitliliğinin arttırılması ve turizm tesis ve hizmet altyapısının iyileştirilmesi

3.            Yenilikçi turizm yönetiminin sağlanması

 Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı mali kaynakları revize etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

·                     Asgari tutar: 75.000 TL

·                     Azami tutar: 750.000 TL

Kimler Başvurabilir?

TR42 Bölgesinde bulunan;

 • Valilikler, Kaymakamlıklar,
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri,
 • Belediyeler,
 • İl Özel İdareleri,
 • Birlikler ve Odalar

Proje Süresi ve Uygulama Yeri

Proje süresi asgari 12 ay azami 24 aydır. Projeler, ajansın faaliyet gösterdiği TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Örnek Proje Konuları

• Mağara, anıt ağaç, şelale gibi doğal değere sahip alanların turizme kazandırılmasına yönelik koruma projeleri

• Çağdaş müzecilik uygulamaları

• Turizm alanlarına erişimi ve bu alanlarla ilgili bilgilendirmeyi kolaylaştıracak teknolojik altyapının oluşturulmasına ve iyileştirilmesine yönelik projeler

• Sivil mimari örneği ve nitelikli yapıların rölöve, restitüsyon ve restorasyon proje ve uygulamaları yoluyla turizme kazandırılması

• Kentsel kimliğin geliştirilmesinin önemli olduğu alanlara yönelik sokak sağlıklaştırma, cephe düzenleme ve peyzaj çalışmaları

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s