Çukurova Kalkınma Ajansı 2019 yılı proje teklif çağrısı, TR62 (Adana, Mersin)  

 YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME MALİ DESTEK PROGRAMI

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi 5 Nisan 2019 Saat 17.00

Taahhütname Teslim Tarihi 12 Nisan 2019 Saat 17.00

PROGRAM KÜNYESİ
Program AdıYeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programı
AmaçAdana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelerin teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek üretilen katma değerin artırılması, dijital teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılmasıyla yeni ve inovatif ürün üretebilme becerilerinin artırılarak Çukurova bölgesinin toplam rekabet gücünün yükseltilmesi  
ÖnceliklerBölgedeki Gıda-İçecek, Tekstil Konfeksiyon, Kimya, Plastik, Makine ve Metal İşleri ve Mobilya sektörlerindeki işletmelerin Ar-Ge ve inovasyona dayalı yeni ürün üretme kapasitesinin artırılarak, katma değerli üretim anlayışının yerleştirilmesi
Bütçe15.000.000 TL
 Ajans destek oranıAjans destek miktarıSüre
Asgari%10100.000 TL3 ay
Azami%50500.000 TL12 ay
Desteklenecek SektörlerGıda-İçecek, Tekstil Konfeksiyon, Kimya, Plastik, Makine ve Metal İşleri ve Mobilya

1.3. Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

 Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL’dir. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynağın bir kısmını ya da tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje başvuruları reddedilecektir.

 Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler başvurabilir?

Başvuru Sahibinin:

• 24 Haziran 2018 tarih ve 2018/11828 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”le düzenlenen mikro işletme(1 Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.) veya küçük işletme (Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri yirmi beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir) tanımına uygun olması

• Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna ya da KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,

• Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olması gerekmektedir. Yukarıdaki şartların tümünü taşımayan kişiler başvuru sahibi olamazlar.

Süre

Azami proje süresi 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, ilgili faaliyetler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda projenin temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Proje Konuları

Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır. Proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formu’nun Gerekçelendirme bölümünde açıkça izah edilmelidir.

2019 yılı Yeni Ürün Geliştirme Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek öncelik alanları ve örnek proje konuları aşağıda yer almaktadır:

Programın Önceliği:

Bölgedeki Gıda-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon, Kimya, Plastik, Makine ve Metal İşleri ve Mobilya sektörlerindeki işletmelerin Ar-Ge ve inovasyona dayalı yeni ürün üretme kapasitesinin artırılarak, katma değerli üretim anlayışının yerleştirilmesi

Örnek Proje Konuları:

• Yeni ürün geliştirilmesi, ürün kalite veya standardının yükseltilmesine yönelik projeler

• Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler

• İnovatif ürün tasarımına yönelik projeler

• Yeni ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik projeler

• Ürün çeşitlendirmesine yönelik yenilikçi projeler

• Üretim otomasyonuna dönük projeler

• Maliyet düşürücü veya standart yükseltici yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik projeler

• Üretim prosesinde elde edilen atıklardan yeni ürün elde etmeye yönelik projeler

• Yeni ürün üretimine dayalı bilişim ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler

• Laboratuvar modellerinin hazırlanması, prototip ve sanal prototip oluşturulmasına yönelik projeler

• Dijitalleşme ile yatay ve dikey entegrasyonun güçlendirilmesine yönelik projeler

• Yeni ürün geliştirilmesine ilişkin simülasyon, 3D baskı, sensör teknolojisi, CAD modelleri gibi dijital teknolojilerinin kullanımına yönelik projeler

• Ar-Ge ve/veya tasarım birimleri oluşturmaya yönelik projeler

• İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesine yönelik projeler

• Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanmasına yönelik projeler

• Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılmasına yönelik projeler

Proje konuları bu örneklerle sınırlı olmayıp, belirtilen program öncelikleri ile uyumlu olmaları şartıyla ihtiyaç duyulan diğer proje konuları da uygun kabul edilecektir.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s