28 Ağustos 2012 SALI                        Resmî Gazete                                    Sayı : 28395

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3570

Çeşitli afetler nedeniyle zarar gören gerçek veya tüzel kişi üreticilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 31/7/2012 tarihli ve 12640 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 31/7/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

31/7/2012 TARİHLİ VE 2012/3570 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı; 1/1/2012 tarihinden bu Kararın yayımı tarihine kadar ekli listede yer alan illerde meydana gelen sel-su baskını, fırtına, aşın yağış, aşırı kar yağışı, dolu, don, kuraklık, yıldırım düşmesi ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı gerçek veya tüzel kişi üreticilerin (kamu kurum ve kuruluşları hariç) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) olan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Hasar tespit komisyonları

MADDE 2- (1) İl hasar tespit komisyonu; vali veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (Bakanlık) il müdürü, Bakanlık il müdürlüğü koordinasyon ve tarımsal veriler şube müdürü, defterdarlık yetkilisi, TKK temsilcisi ve ziraat odası başkanı veya yetkili temsilcisinden oluşur.

(2) İlçe hasar tespit komisyonu; kaymakam veya görevlendireceği vekilinin başkanlığında Bakanlık ilçe müdürü, Bakanlık ilçe müdürlüğünde görevli teknik personel, mal müdürü, TKK temsilcisi ve ziraat odası başkanı veya yetkili temsilcisi ile ilgili muhtarlardan oluşur.

(3)        Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(4)        Komisyon başkanı, gerektiği hallerde konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluş temsilcilerini oy hakları olmaksızın komisyon toplantılarına çağırabilir.

Kredi borçlarının ertelenmesi

MADDE 3- (1) 1 inci madde kapsamındaki üreticilerden ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları en az % 30 oranında zarar gören ve bu durumları il veya ilçe hasar tespit komisyonlarınca belirlenen gerçek veya tüzel kişi üreticilerin, Banka ve TKK tarafından kullandırılan ve bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bir yıl içinde dolacak olan veya vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde olan tarımsal kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihlerinden/taksit vadelerinden/hesap devrelerinden itibaren bir yıl süreyle ertelenir.

(2) Banka ve TKK’nın 1/1/2012 tarihinden sonra Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarına aktarılmış bulunan tarımsal kredi borçları ise bu Kararın yayımı tarihini takip eden ayın birinci işgünü itibarıyla faiz tahakkuk ettirilmeksizin bu tarihten itibaren bir yıl süreyle ertelenir.

Müracaat süresi

MADDE 4- (1) Bu Kararın yayımı tarihi itibarıyla borçları vadesinden itibaren 90 günlük süre içerisinde bulunan veya Tasfiye Olunacak Alacaklar hesaplarına aktarılmış bulunan gerçek veya tüzel kişi üreticiler, bu Kararın yayımı tarihinden itibaren bir ay içerisinde; kredi borçlarının vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte bu Kararın yayımı tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde dolacak olan gerçek veya tüzel kişi üreticiler ise vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren bir ay içerisinde Banka veya TKK’ya yazılı olarak müracaat ederler.

Diğer hükümler

MADDE 5- (1) Banka ve TKK tarafından ertelenen tarımsal kredi borçlarına, erteleme dönemi müddetince kredi borcunun vadesinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren %5 faiz uygulanır.

(2)        Bu Kararın yayımı tarihini takip eden ayın birinci işgünü itibarıyla ertelemeye konu olacak Tasfiye Olunacak Alacaklar Hesabında kayıtlı tarımsal kredi borçlarına da erteleme dönemi müddetince %5 faiz uygulanır.

(3)        Banka ve TKK’nın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, Banka tarafından uygulanan cari tarımsal kredi faiz oranı ile %5 erteleme faiz oranı arasındaki fark esas alınarak hesaplanır.

(4)        Banka ve TKK, bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını, projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine Müsteşarlığına iletir. Banka ve TKK’nın, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vadesi/taksit vadesi/hesap devresi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine Müsteşarlığınca bildirilen formatta iletmelerini müteakiben, ödemeler, Hazine Müsteşarlığı tarafından ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten yapılır.

(5)        Bu Karar kapsamında, il veya ilçe hasar tespit komisyonu kararları üzerine Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince ÇKS’ye göre oluşturulacak icmallerin onaylı birer sureti Banka ve TKK’ya gönderilir. Erteleme işlemleri bu icmaller esas alınarak gerçekleştirilir.

(6)        Ertelenen krediler nedeniyle; bu Kararın yayımı tarihinden itibaren müracaat süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz.

(7)        Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

(8)        Bu Karar çerçevesinde yapılan ödemeler ve diğer işlemlere ilişkin incelemelerde, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 17/2/2012 tarihli ve 2012/2781 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Kararın 4 üncü maddesi esas alınır.

(9)                                                    Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Banka ve TKK’nın tarımsal kredilere ilişkin usul ve mevzuatı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

LİSTE: AFETE MARUZ İLLER

1.adana
2.afyonkarahisar
3.ağrı
4.aksaray
5.amasya
6.ankara
7.antalya
8.ardahan
9.aydın
10.bartın
11.bayburt
12.burdur
13.bursa
14.çanakkale
15.çankırı
16.çorum
17.denizli
18.diyarbakır
19.edirne
20.elazığ
21.erzincan
22.erzurum
23.eskişehir
24.gümüşhane
25.hatay
26.ıgdır
27.isparta
28.istanbul
29.izmir
30.kahramanmaraş
31.karabük
32.karaman
33.kars
34.kastamonu
35.kayseri
36.kırşehir
37.kilis
38.kocaeli
39.konya
40.kütahya
41.malatya
42.manisa
43.mersin
44.muğla
45.muş
46.nevşehir
47.nıgde
48.osmaniye
49.sakarya
50.samsun
51.sinop
52.sivas
53.tokat
54.trabzon
55.tunceli
55.TUNCELİ
56.UŞAK
57.VAN
58.YALOVA
59.YOZGAT
60.ZONGULDAK

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s