4 Eylül 2013  ÇARŞAMBA                            Resmî Gazete                  Sayı : 28755 YÖNETMELİK Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansından: TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI TARAFINDAN5523 SAYILI KANUN ÇERÇEVESİNDE ELDE EDİLENGELİRLERE İLİŞKİN YÖNETMELİKBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından 21/6/2006 tarihli ve 5523 sayılı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi gereğince elde edilecek gelirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. DayanakMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 21/6/2006 tarihli ve 5523 sayılı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanunun 9 uncu ve 13 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. TanımlarMADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ajans: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansını, b) Başkan: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanını, c) Gelir: Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanunun 9 uncu maddesi gereğince Ajans tarafından elde edilen gelirleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜMTemel HükümlerGelir kaynaklarıMADDE 4 – (1) Ajansın gelirleri aşağıdaki kaynaklardan oluşur: a) Ajans tarafından ücret karşılığı sağlanabilecek çeşitli hizmetler karşılığında elde edilecek gelirler. b) Genel bütçeden Başbakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenek. c) Gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım ve bağışlar. Gelirlerin kullanımıMADDE 5 – (1) 4 üncü maddede belirtilen gelirler, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Kurulması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca Ajansa verilen görevlerin yerine getirilmesinde kullanılır. Harcama esas ve usulleriMADDE 6 – (1) Ajans gelirleri, Başkan tarafından uygun görülen bankalarda açılacak hesaplarda tutulur. (2) Ajans gelirlerinden hesap yılı sonuna kadar harcanmayan tutarlar, Maliye Bakanlığına bildirildikten sonra Ajansın ertesi yıl gelir hesabına aktarılır. (3) İlgili bankalarda hesap açma ve açılan hesaplardan para çekme yetkisi Başkana veya Başkanın yetkilendirdiği kişiye aittir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerHüküm bulunmayan hususlarMADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda, 25/1/2007 tarihli ve 26414 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. YürürlükMADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YürütmeMADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı yürütür.  

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s