22 Ekim 2010 CUMA        Resmî Gazete     Sayı : 27737

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ EYLEM PLANI KAPSAMINDAKİ İLLERDE SÜT SIĞIRCILIĞI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/51)

MADDE 1 –

20/11/2009 tarihli ve 27412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/57 sayılı Güney Doğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Damızlık gebe düve: Damızlık belgesine veya saf ırk sertifikasına sahip Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı veya Bakanlığın ithalatına izin verdiği ülkelerden ithal edilen en az üç aylık gebe hayvanı,”

MADDE 2 –

Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Desteklenecek gebe düvenin birim fiyatı, Merkez Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün her yıl için belirlediği satış bedeli de dikkate alınarak, proje uygulama yılı başlangıcında belirlenir. 2009 ve 2010 yılları için Bakanlıkça programa alınmış olan projelerde desteklenecek gebe düvenin birim fiyatı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında belirlenen satış bedelinin % 80 ini geçmeyecek şekilde belirlenir.”

MADDE 3 –

Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) Yatırımcı, satın alacağı damızlık gebe düveleri Bakanlıktan izin almak şartı ile ithal yolu ile de temin edebilir.”

MADDE 4 –

Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“(3) Uygulama projesinde yer alan termin planında, hibeye esas olan yatırımların tamamlanma tarihi ek süre dahil aynı yılın 15 Aralık tarihini geçemez. Ancak, gebe düveler için bu süre Bakanlıktan izin alınmak şartıyla bir sonraki yılın ilk altı ayı sonuna kadar uzatılabilir.”

MADDE 5 –

Bu Tebliğ hükümleri, 20/11/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 –

Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s