15 Haziran 2007 CUMA     Resmî Gazete     Sayı : 26553

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2007/23)

Kapsam

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

G.T.PEşya Tanımı
8407.31Silindir hacmi 50 cm3 ü geçmeyenler
8407.32Silindir hacmi 50 cm3 ü geçen fakat 250 cm3 ü geçmeyenler
8714.11Seleler
8714.19Diğerleri

Gözetim uygulaması                                                                                                

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ’in 1 inci maddesinde belirtilen eşya ancak Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. 

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili GTİP’den 10 (on) adet veya 20 (yirmi) kilogram veya bunlardan daha az miktarda  yapılacak olan ithalat, gözetim uygulamasından muaftır.

Başvuru

MADDE 3 –

(1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi içinEK I’de yer alan “Gözetim Belgesi Başvuru Formu”nun usulüne uygun bir şekilde doldurularak, EK II, EK III ve EK IV’teki belgelerle birlikte tam ve eksiksiz bir şekilde İthalatGenel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. İthalatGenel Müdürlüğü, gerekli görmesi halinde, ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun veya başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 4 –

(1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 3 (üç) aydır.

(2) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(3) Gözetim belgesi devredilemez.

(4) Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatıyla ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ithalat gerçekleştirilmiş ise gümrük beyannamelerinin fotokopisi ile İthalat Genel Müdürlüğü’nce gerekli görülecek diğer belgeler) gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde belge sahibi tarafından İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur.

(5) Gözetim belgesi düzenlenme tarihinden itibaren, gözetim belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın tümünün stokları bitinceye dek, EK IV’te yer alan “Yeminli Mali Müşavirlik Gözetim Kapsamı Ürünler Faaliyet Tasdik Raporu”nun her 6 (altı) ayda bir İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur. 

(6) İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunlu olan belgeleri iletmemiş olan belge sahiplerinin bu Tebliğ kapsamında yapacakları müteakip gözetim belgesi başvuruları karşılanmaz.

Yürürlük

MADDE 5 –

(1) Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s