18 Eylül 2019 ÇARŞAMBA                 Resmî Gazete                            Sayı: 30892

TEBLİĞ

ÖNCELİKLİ ÜRÜN LİSTESİ TEBLİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – 

(1) Bu Tebliğin amacı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde Öncelikli Ürün Listesinin tespit edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – 

(1) Bu Tebliğ, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile 17/10/2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Öncelikli ürün listesi

MADDE 3 – (Değişik: RG-27/2/2021-31408)

(1) Öncelikli Ürün Listesi ile Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması hedefine yönelik olarak, 11 inci Kalkınma Planında belirlenmiş olan orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyesindeki odak sektörlerde, yerli üretimin sağlanması veya üretim kapasitesinin artırılması için öncelik verilecek ürünlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

(2) Orta-yüksek ve yüksek teknoloji düzeyine sahip Kimya (NACE Kodu 20), Eczacılık (NACE Kodu 21), Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatı (NACE Kodu 3250), Bilgisayar, Elektronik ve Optik (NACE Kodu 26), Elektrikli Teçhizat (NACE Kodu 27), Makine (NACE Kodu 28) ve Ulaşım Araçları (NACE Kodları 29 ve 30) sektörlerinde yer alan veya bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi olan diğer sektör ürünleri arasından seçilen ürünler, sektörler bazında bu Tebliğe ekli listeler şeklinde ilan edilir.

(3) Listeler; dış ticaret verileri, küresel rekabet koşulları, yerel ve küresel talep trendi, yurt içi üretim yetkinliği ve kapasitesi, sektörel ve sektörler arası teknolojik gelişime katkı gibi kriterler dikkate alınarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenir.

(4) Ürünler, sektör özelindeki dinamikler de dikkate alınarak, farklı seviyelerde ürün kodları, ürün nitelikleri veya kullanılan teknolojiler şeklinde tanımlanabilir.

(5) Kimya sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-1’de yer alan listede belirlenmiştir.

(6) Eczacılık sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-2’de yer alan listede belirlenmiştir.

(7) Tıbbi ve Dişçilikle İlgili Araç Gereçler İmalatına ilişkin öncelikli ürünler, Ek-3’te yer alan listede belirlenmiştir.

(8) Bilgisayar, Elektronik ve Optik sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-4’te yer alan listede belirlenmiştir.

(9) Elektrikli Teçhizat sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-5’te yer alan listede belirlenmiştir.

(10) Makine sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-6’da yer alan listede belirlenmiştir.

(11) Ulaşım Araçları sektörüne ilişkin öncelikli ürünler, Ek-7’de yer alan listede belirlenmiştir.

(12) Diğer sektörlere ilişkin öncelikli ürünler, Ek-8’de yer alan listede belirlenmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – 

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – 

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Eki İçin Tıklayınız. 

 

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

18/9/2019

30892

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

27/2/2021

31408

2.       

 

 

3.       

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s