14 Ocak 2012 CUMARTESİ            Resmî Gazete     Sayı : 28173

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2011/2489

Ekli “Tazminatlı Hayvan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 24/10/2011 tarihli ve 9952 sayılı yazısı üzerine, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre Bakanlar Kurulu’nca 25/11/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

TAZMİNATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TAZMİNAT ORANLARINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı tazminatlı hayvan hastalıklarını ve tazminat oranlarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Hayvan: Suda yaşayan hayvanlar dâhil omurgalı ve omurgasız canlıları,

c) Tazminat: Tazminatlı hastalıklar nedeniyle tazminat ödenmesine karar verilen hayvanlar ile hastalığa bağlı olarak imhasına karar verilen ürün ve ekipmanların imha ve dezenfeksiyonu için ödenecek bedeli,

ifade eder.

Tazminatlı hayvan hastalıkları, tazminat oranları ve uygulamalar

MADDE 4 – (1) Tazminatlı hayvan hastalıkları ve tazminat oranları ek-l’de belirtilmiştir. Tazminat ödenecek hayvanlar için tazminat bedeli, işletmenin bulunduğu mahallin rayiç bedelleri dikkate alınarak yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenir.

(2) Bakanlık; bütçe imkânları, hastalıklarla ilgili bilimsel veriler ile eradikasyon ve kontrol programlarına göre, ek-l’de belirtilen tazminatlı hastalıklardan hangilerine tazminat ödemesi yapacağını, ödeme yapılacak yerleri ve uygulama zamanını belirler.

(3) Tazminatlı hastalıklara yakalanan hayvanlar ile tazminatlı hastalıktan şüpheli hayvanlara el konulur. Bu hayvanların kesim, itlaf ya da imha işleminin gerçekleştirilmesine kadar, bakım masrafları sahibi tarafından karşılanmak üzere, sahibine yediemin olarak teslim edilir.

(4) Tazminatlı hastalıklara yakalanan hayvanlar ile Bakanlığın kestirilmesini uygun gördüğü tazminatlı hastalıktan şüpheli hayvanlar otuz gün içerisinde kestirilir. Bu süre içerisinde uygun kesim yeri bulunamadığı takdirde söz konusu hayvanlar mahallinde Bakanlıkça itlaf ve imha edilir.

(5) Tazminatlı hastalıklar nedeniyle kestirilen hayvanların sarf ve tüketimi mümkün olan et, deri ve diğer kısımlarının bedeli hak ettiği tazminattan düşülür.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Eki için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s