22 Mayıs 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26883

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİ İLE TEMASTA BULUNAN EPOKSİ TÜREVİ MADDE VE MALZEMELER TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞNO: 2008/23)

MADDE 1 – 4/7/2005 tarihli ve 25865 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi – Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Epoksi Türevi Madde ve Malzemeler Tebliği’nin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“MADDE 4 – Bu Tebliğde geçen;

BADGE: 2,2-bis (4-hidroksifenil) propan bis (2,3-epoksipropil) eteri, CAS No: 001675-54-3

BFDGE: bis(hidroksifenil) metan bis (2,3-epoksipropil) eteri, CAS No: 039817-09-9

NOGE: novalak glisidil eteri

ifade eder.”

MADDE 2 –  Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“MADDE 6 – Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin özellikleri aşağıda verilmiştir:

a) Bu Tebliğin 2 nci maddesi birinci fıkrasının birinci alt bendinde belirtilen madde ve malzemelerden Ek-1 de listelenen maddelerin migrasyonu, aynı ekte verilen limitleri aşan miktarda olmamalıdır.

b) Madde ve malzemelerin üretiminde BFDGE’nin kullanılması ve/veya bulunması yasaktır.

c) Madde ve malzemelerin üretiminde NOGE’nin kullanılması ve/veya bulunması yasaktır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin BADGE ve Bunun Belirli Türevlerinin Spesifik Migrasyon Limitleri başlıklı Ek-1’i aşağıdaki gibi değiştirilmiş ve BFDGE ve Bunun Belirli Türevlerinin Spesifik Migrasyon Limitleri başlıklı Ek-2’si yürürlükten kaldırılmıştır.

“Ek-1

BADGE ve Bunun Belirli Türevlerinin Spesifik Migrasyon Limitleri

1) Aşağıdaki maddelerin migrasyon limitlerinin toplamı gıda maddelerinde veya gıda benzerlerinde  9 mg/kg  veya “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği” nin 5 inci maddesinin (k) bendiyle sağlanan durumlarla uyumlu olarak 9 mg/6 dm2 yi geçmemelidir:

a) BADGE (=2,2-bis (4-hidroksifenil) propan bis (2,3-epoksipropil) eter,CAS No: 001675-54-3

b) BADGE.H2O, CAS No: 076002-91-0

c) BADGE.2H2O, CAS No: 005581-32-8

2) Aşağıdaki maddelerin migrasyon limitlerinin toplamı gıda maddelerinde veya gıda benzerlerinde  1 mg/kg veya “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği” nin 5 inci maddesinin (k) bendiyle sağlanan durumlarla uyumlu olarak 1 mg/6 dm2 yi geçmemelidir:

a) BADGE.HCl , CAS No: 013836-48-1

b) BADGE.2HCl, CAS No: 004809-35-2

c) BADGE.H2O.HCl, CAS No: 227947-06-0

3) Migrasyon testi “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde veya Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testi İçin Temel Kurallar Tebliği” ve “Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddeleri ile Temasta Bulunan Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği” nde yer alan kurallara uygun olarak gerçekleştirilmelidir.”

GEÇİCİ MADDE 1 – Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan işyerleri bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

MADDE 4 –  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 –  Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s