15 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28026

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KURŞUN, KADMİYUM, CİVA, İNORGANİK KALAY, 3-MONOKLOROPROPAN 1,2-DİOL VE BENZOPİREN LİMİTLERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2011/31)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, gıdalarda bulunan kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD ve benzopiren limitlerinin resmi kontrolü için gıdalardan numune alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, gıdalarda bulunan kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD ve benzopiren limitlerinin resmi kontrolü için numune alma metodunu ve resmi kontrollerde kullanılan analiz metotları için numune hazırlanmasını ve analiz metodu kriterlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 16/11/1997 tarihli ve 23172 sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) 3-MCPD: 3 Monokloropropan 1,2-diol,

b) Alt parti: Numune alma metodunu uygulamak amacıyla büyük bir partiden fiziksel olarak ayrılmış ve tanımlanmış kısmı,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Birincil numune/İnkremental numune: Parti veya alt partinin tek bir yerinden alınan materyal miktarını,

d) CEN: Avrupa standartlar komitesini,

e) Laboratuvar numunesi: Laboratuvar için hazırlanmış numuneyi,

f) Paçal numune: Parti veya alt partiden alınan birincil numunelerin tamamının birleştirilmesi ile elde edilen numuneyi,

g) Parti: Numuneyi alan kontrol görevlisi tarafından orijin, çeşit, ambalajlayıcı, ambalaj tipi, işaretleme, sevkiyatı yapan gibi özelliklerinin aynı olduğu belirlenen ve bir seferde teslim edilen gıdanın tanımlanabilir miktarını,

ğ) PTFE: Politetra flor etileni,

h) Şahit numune: İtirazlı durumlar için, paçal numuneden ayrılan numuneyi,

ifade eder.

Numune alma

MADDE 5 – (1) Gıdalarda bulunan kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD ve benzopiren limitlerinin resmi kontrolü için; EK – 1’de yer alan hükümlere göre numune alınır.

Numune hazırlama ve analiz metodu kriterleri

MADDE 6 – (1) Gıdalarda bulunan kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD ve benzopiren limitlerinin resmi kontrolü için; EK –  2’de yer alan hükümlere göre numune hazırlanır ve analiz edilir.

Avrupa Birliği’ne uyum

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ, 333/2007 sayılı Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-MCPD ve Benzopiren Limitlerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarını Belirleyen Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren, 15/3/2008 tarihli ve 26817 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıda Maddelerinde Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-Monokloropropan 1,2-Diol ve Benzopiren Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin  Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz  Metodu Kriterleri Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğin eklerini görmek için tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s