14 Şubat 2014  CUMA                           Resmî Gazete                                    Sayı : 28913 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KURŞUN, KADMİYUM, CİVA, İNORGANİK KALAY, 3-MONOKLOROPROPAN 1,2-DİOL VE POLİSİKLİK AROMATİK HİDROKARBON SEVİYELERİNİN RESMİ KONTROLÜ İÇİN NUMUNE ALMA, NUMUNE HAZIRLAMA VE ANALİZ METODU KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/2)Amaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gıdalarda kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-monokloropropan 1,2-diol (3-MCPD) ve polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) seviyelerinin resmi kontrolü için numune alma, numune hazırlama ve analiz metodu kriterlerini düzenlemektir. DayanakMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak, b) 333/2007/EC sayılı Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-MCPD ve Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Seviyelerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarını Belirleyen Avrupa Birliği Komisyon Tüzüğüne paralel, olarak hazırlanmıştır. TanımlarMADDE 3 − (1) Bu Tebliğde geçen; a) 3-MCPD: 3 monokloropropan 1,2-diolü, b) Alt parti: Numune alma metodunu uygulamak amacıyla büyük bir partiden fiziksel olarak ayrılmış ve tanımlanmış kısmı, c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, ç) Birincil  (İnkremental) numune: Parti veya alt partinin tek bir yerinden alınan materyal miktarını, d) CEN: Avrupa Standartlar Komitesini, e) Laboratuvar numunesi: Laboratuvar için hazırlanmış numuneyi, f) OIV: Uluslararası Bağcılık ve Şarapçılık Örgütünü, g) Paçal numune: Parti veya alt partiden alınan birincil numunelerin tamamının birleştirilmesi ile elde edilen ve parti ve alt partileri temsil eden numuneyi, ğ) PAH: Polisiklik aromatik hidrokarbonları, h) Parti: Numuneyi alan kontrol görevlisi tarafından orijin, çeşit, paketleyici veya gönderici firma, ambalaj tipi, işaretleme gibi özelliklerinin aynı olduğu belirlenen ve bir seferde teslim edilen gıdanın tanımlanabilir miktarını, ı) PTFE: Politetrafloretileni, i) Şahit numune: İtirazlı durumlar için, paçal numuneden ayrılan numuneyi, ifade eder. Numune almaMADDE 4 – (1) Gıdalarda kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD ve PAH seviyelerinin resmi kontrolü için; ek-1’de yer alan hükümlere göre numune alınır. Numune hazırlama ve analiz metodu kriterleriMADDE 5 – (1) Gıdalarda kurşun, kadmiyum, civa, inorganik kalay, 3-MCPD ve PAH seviyelerinin resmi kontrolü için; ek-2’de yer alan hükümlere göre numune hazırlanır ve analiz metodu kriterleri sağlanır. Yürürlükten kaldırılan tebliğMADDE 6 – (1) 15/8/2011 tarihli ve 28026 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıdalarda Kurşun, Kadmiyum, Civa, İnorganik Kalay, 3-Monokloropropan 1,2-diol ve Benzopiren Limitlerinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (Tebliğ No:2011/31) yürürlükten kaldırılmıştır. Uyum zorunluluğuGEÇİCİ MADDE 1 – (1) Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerde resmi kontroller için analiz yapan kurum ve kuruluşlar bir yıl içerisinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadırlar. YürürlükMADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. YürütmeMADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür. Ekleri için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s