31 Aralık 2011 CUMARTESİ           Resmî Gazete     Sayı : 28159 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

GÜBRE İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2012/16)

Uygunluk yazısı alınacak eşya

MADDE 1 ‒ (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

G.T.P.Eşyanın Tanımı
2834.21Yalnız gübre olarak kullanılan potasyum nitrat
3101.00Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler
3102.30Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın) (yalnız narkoz gazı imaline mahsus saf amonyum nitrat ile Genel Güvenlik ve Asayiş yönünden İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü) iznine tabi olan yalnız %34,5 ve üzeri azot (nitrojen) içeren teknik amonyum nitrat hariç)
3102.40Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları
3102.50Sodyum nitrat
3102.60Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları

İthalat işlemleri

MADDE 2 ‒ (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları belirtilen ve Avrupa Birliği’nde serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabi tutulması halinde gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Avrupa Birliği’nde serbest dolaşım statüsü kazanmış eşyanın gümrük işlemlerinin kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip; söz konusu maddeye ait EC Fertilizer kriterleri esas alınarak düzenlenen analiz raporu, ithalatçı tarafından on beş iş günü içinde Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü veya bağlı bulunduğu İl Müdürlüğüne verilir.

G.T.İ.P.Eşyanın Tanımı
2834.29.80.11.00Yalnız gübre olarak kullanılan ve ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren kalsiyum nitrat
2834.29.80.12.00Yalnız gübre olarak kullanılan ve tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla 10 kg olan kalsiyum nitrat
2834.29.80.19.00Yalnız gübre olarak kullanılan diğer kalsiyum nitratlar
3102.10Üre (Sulu çözelti halinde olsun olmasın)
3102.21Amonyum sülfat
3102.29Diğerleri
3102.80Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları
3102.90Diğerleri (Yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dâhil)
31.03Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler
31.04Potaslı mineral veya kimyasal gübreler
31.05Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanları
3824.90.97.90.68Diğerleri (Yalnız gübre olarak kullanılanlar)

Uygunluk yazısı alınmayacak eşya

MADDE 3 ‒ (1) 2834.21 G.T.P.’li potasyum nitrat, 2834.29.80.11.00 G.T.İ.P’li ağırlıkça %16 veya daha az azot içeren, 2834.29.80.12.00 G.T.İ.P’li tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı brüt ağırlığı en fazla on kg olanlar, 2834.29.80.19.00 G.T.İ.P’li diğerleri ve 3824.90.97.90.68 G.T.İ.P’li diğerleri adlı maddelerin, gübre olarak kullanılmayacak olması halinde, bu ürünlerin ithali sırasında uygunluk yazısı ibrazı zorunlu değildir.

Uygunluk yazısının iadesi

MADDE 4 ‒ (1) Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında ithalatın kısmen ya da tamamen gerçekleşmesini müteakip on beş iş günü içinde gümrük beyannamesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir sureti ve her halükarda uygunluk yazısının geçerlilik süresinin bitimini müteakip on beş iş günü içinde uygunluk yazısının aslı, ithalatı gerçekleştiren firmalarca Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına verilir.

Gübre harici eşyanın ithalatı

MADDE 5 ‒ (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan eşyadan gübre olarak kullanılmayacak olanlar için (Madde 3 kapsamı G.T.İ.P’ler altında yer alan maddeler hariç), bu Tebliğde belirtilen uygunluk yazısı yerine geçerli olmak üzere, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenecek belgeye istinaden işlem yapılır.

İthalatçının yükümlülüğü

MADDE 6 ‒ (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak işlemlerde uygunluk belgelerinin, gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı ya da temsilcisi sorumlu olup, bir belgenin ibraz edilmediği durumlarda gümrük idarelerince herhangi bir belge aranmaz.

Diğer mevzuat

MADDE 7 ‒ (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ve yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun ilgili hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 8 ‒ (1) 31/12/2010 tarihli ve 27802 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2011/16) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 9 ‒ (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 ‒ (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s