21 Ağustos 2008 PERŞEMBE          Resmî Gazete     Sayı : 26974

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

HAYVANSAL KÖKENLİ YEMLERDE MİKROBİYOLOJİK KRİTERLER TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2008/47)

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ, işlenmiş hayvansal kökenli yemler ve hayvansal kökenli yem ihtiva eden ev hayvanları yemlerinde mikrobiyolojik kriterlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, piyasaya arz edilecek işlenmiş hayvansal kökenli yemler ve hayvansal kökenli yem ihtiva eden köpek çiğneme ürünleri dahil ev hayvanları yemleri için gerekli olan mikrobiyolojik kriterler ile ilgili hususları kapsar. 

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 1734 sayılı Yem Kanunu ve 25/6/1974 tarihli ve 7/8487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden çıkarılan 5/8/1974 tarihli ve 14967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yem Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

b) İşlenmiş hayvansal kökenli yemler: Yem maddesi olarak kullanılan ve ısıl işlemden geçirilen balık unu, et-kemik unu gibi işlenmiş hayvansal proteinler ile rendering yağları, süt ve süt bazlı ürünler, kolostrum, jelâtin, hidrolize protein, organik dikalsiyum-trikalsiyum fosfat, kollajen, yumurta ürünleri vb. hayvansal orijinli ürünleri, ifade eder.

Mikrobiyolojik kriterler

MADDE 5 – (1) İşlenmiş hayvansal kökenli yemler ve hayvansal kökenli yem ihtiva eden köpek çiğneme ürünleri dahil ev hayvanları yemlerinin üretimi, ithalatı ve ihracatı sırasında aşağıda belirtilen standartlara uygunluk aranır. En az 3 Fc değerinde 121 °C ve 3 dk ısıl işlem uygulanan konserve mamalar için bu standartlar aranmaz. 

Salmonella         : 25 gr’lık örnekte hiç yok:  n = 5,  c = 0,  m = 0,    M = 0

Enterobacteriaceae          : 1 gr’lık örnekte en çok 300          :  n = 5,  c = 2,  m = 10,  M = 300

n = Test edilen örnek sayısı.

m = Bakteri sayısında eşik değer; eğer bütün örneklerde bakteri sayısı bu değeri aşmaz ise sonuç olumlu değerlendirilir.

M = Bakteri sayısı için en yüksek değer; eğer bakteri sayısı bir ya da fazla örnekte “M” ya da daha fazla miktarda ise sonuç olumsuz olarak değerlendirilir.

c =  Bakteri sayısının “m” veya “M” arasında olabileceği örnek sayısı, diğer örneklerde bakteri sayısı “m” veya bunun altında ise sonuç yine kabul edilebilir sayılır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 6 – (1) 6/8/1980 tarihli ve 17070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yem Hammaddeleri ve Karma Yemlerde Bulunan Bakteri ve Mantarların Kültürel Sayımları ve Mikroorganizma Sayısına Göre Yem Hammaddelerinin Norm Değerleri Hakkındaki Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s