1 Ağustos 1998 Tarih 23420 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmış

(TEBLİĞ NO: 16)

SÖZLEŞMELİ TARIMSAL ÜRÜN YETİŞTİRİCİLİĞİ İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ” esasları gereği hazırlanacak sözleşmede bulunması gereken hükümler;

1-Tarafların adı ve ünvanı, faaliyet gösterdikleri ve ikamet ettikleri yerin açık adresi,

2-Sözleşmeye konu ürünün cinsi, çeşidi, muhtemel teslim miktarı, teslim yeri şekli ve zamanı,

3-Üretimin yapılacağı yer, alıcı tarafından belirlenecek kalite normları, ürünün muhtemel satış fiyatı ile ürün bedelinin ödeme zamanı ve şekli, taksitli ödemelerde ödeme planına göre uygulanacak faiz oranları,

4-Ürünün, sözleşmede belirtilen kısmının üçüncü kişilere satılamayacağı,

5-Teslim edilecek ürünün sözleşmede yer alan normlara uygun olması,

6-Sözleşme ile belirlenen miktarın yalnızca alıcıya satılabileceği ve alıcının sözleşmeye uygun olarak belirtilen ürünü satın almak zorunda olduğu,

7-Alıcı tarafından sözleşme karşılığı yapılan üretim faaliyeti ile ilgili her türlü girdi ve nakdi avansın bu sözleşmeli üretim faaliyetinin dışında kullanılamayacağı,

8-Doğal afetlerin ilgili resmi makamlardan alınacak raporlar ile belgelendirilmesi ve öngörülemeyen olumsuzlukların vuku bulması halinde tarafların birbirlerinden tazminat talep edemeyeceği,

9-Noter masraflarının alıcı tarafından ödeneceği,

10-Üretimin Bakanlıkça belirlenen esaslara göre yapılacağı,

11-Ürün kalitesinin belirlenmesi için numunenin hangi esaslara göre alınacağı,

12-Sözleşme kapsamında, ürüne ve üretim yöntemlerine ait teknik hususların ek bir teknik şartname kapsamında alıcı ve üretici tarafından belirlenmesi,

13-Taraflar, akdettikleri Tarımsal Üretim Sözleşmesine özel hükümler koyabilirler. Ancak bu hükümler Tebliğ esaslarına aykırı olamaz,

14-Ürünün, ödemeye esas fiyatı, üretici ve alıcı arasında serbest piyasa prensipleri çerçevesinde yapılacak anlaşmaya göre belirlenir,

15-Tebliğ hükümlerine uygun olarak yapılan sözleşmeli tarımsal üretimle ilgili tüm davalara bakmaya ve anlaşmazlıkların giderilmesine, sözleşmenin yapıldığı yerdeki mahkemeler ve icra müdürlükleri yetkili ve görevlidir,

16-Ürünün, sözleşmede belirtilen kalite normlarına uygunluğu, muhtemel satış fiyatı ile ödemeye esas fiyatın belirlenmesi, sözleşmede yer alan hükümlere uyulmaması diğer konularda çıkacak anlaşmazlıklar, Müdürlüklerin hakemliğinde anlaşma yoluyla çözülür ve durumla ilgili olarak bir tutanak düzenlenir. Bunun mümkün olmaması durumunda, Tebliğin yargı yetkisiyle ilgili maddesine göre işlem yapılır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s