10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete     Sayı : 27372

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TS 1280 İÇ ANTEP FISTIĞI STANDARDI VE TS 143 MERCİMEK (KABUKLU VE İÇ) STANDARDININ TADİLİNE İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Tebliğ No: (2009/42)

MADDE 1 – 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2007/23 sayılı Tebliğ ile dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan, TS 1280 İç Antep Fıstığı Standardının 3.1 maddesi Türk Standartları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 3.1 Antepfıstığı içi tarifi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

3.1 Antepfıstığı içi

Pistacia vera L. türüne giren ağaçların, dış kırmızı derimsi kabukları ile kreme yakın tipik açık renkteki sert yapılı kemiğimsi iç kabukları alınmış, yeşil ve sarı renklerin muhtelif tonlarındaki yenilen iç zarlı veya zarsız kavrulmuş ya da kavrulmamış meyveleri.

Not – Antepfıstığı içinin besin değeri ve yapımı ile ilgili bilgiler Ek A’da verilmiştir.”

MADDE 2 – 30/5/2008 tarihli ve 26891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/37 sayılı Tebliğ ile dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan, TS 143 Mercimek (Kabuklu ve iç) Standardının bazı maddeleri Türk Standartları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 2’de aşağıdaki verilen atıf metinden çıkarılmıştır:

TS EN ISO 6644Tahıllar ve öğütülmüş tahıl ürünleri- akış halinde -Mekanik araçla otomatik numune almaFlowing cereals and milled cereals products – Automatic sampling by mechanical means

Madde 3.2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

3.2 Yabancı madde

Mercimek taneleri arasında gözle görülebilen kendinden başka her türlü madde.

3 Tarifler maddesine aşağıdaki tarifler eklenmiştir.

3.9 Kalbur altı

Delik açıklığı 3 mm olan yuvarlak delikli eleğin altına geçen mercimek tanesi ve parçaları (kırmızı iç ve yeşilimsi sarı iç mercimeklerin 3mm elek altına düşen parçaları kalbur altı sayılmaz).

3.10 Diğer çeşitlerden taneler

Ambalaj üzerinde belirtilen çeşitten olmayan diğer mercimek çeşidi taneleri.

Madde 4.2.3’te bulunan Çizelge 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Çizelge 1 – Mercimeğin sınıf özellikleri

ÖzellikSınıf
III
Rutubet miktarı, %, (m/m), en çok1414
Yabancı madde miktarı1), %, (m/m), en çok0,51
Kalbur altı miktarı, %, (m/m), en çok (kabuklu mercimek için)13
Bozuk tane miktarı, %, (m/m), en çok13
Kırık tane miktarı, %, (m/m), en çok35
Diğer çeşitlerden karışma oranı, %, (m/m), en çok510
Kızışmış ve çimlenmiş tane, %, (m/m), en çok0,20,5
Kabuğu soyulmuş tane, %, (m/m), en çok (kabuklu mercimek için)13
Kabuğu soyulmamış tane, %, (m/m), en çok (İç mercimek için)0,20,5
1) Ölü böcek miktarı bu değerin % 10’undan fazla olamaz.

Madde 4.3.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.3.1 Sınıf toleransları

Çizelge 1’de Sınıf I ve Sınıf II için verilen değerlere kütlece % 10 tolerans uygulanır.

Madde 4.3.2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.3.2 Boy toleransları

Belli çaplara göre boylama yapılmış mercimek partilerinde diğer boylardan olan tane karışımı kütlece en çok % 10’dur.

Madde 5.1.3 “Üretim hatlarından numune alma” metinden çıkarılmıştır.

Madde 5.3.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

5.3.1 Rutubet muhtevasının tayini

Rutubet muhtevası TS 1135 ISO 712’ye göre veya alıcı ve satıcının mutabık kalması şartıyla, elektriksel iletkenliğe dayalı nem tayin cihazları ile tayin edilir. Sonucun Madde 4.2.3’e uygun olup olmadığına bakılır.

Madde 6.2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6.2 Ambalajlama

Ambalajlar, taşıma ve pazarlama süresince mercimeği iyi bir şekilde muhafaza edecek ve ürünü iç ve dış zararlardan koruyabilecek özelliklerde, mevzuatına uygun nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz malzemeden hazırlanmış olmalıdır. Ambalaj üzerine gerekli bilgilerin yazımında kullanılacak mürekkep, boya ve etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan zamk, insan sağlığına zararlı olmamalıdır. Bilgiler ambalaj üzerine baskı tekniği ile yazılıyorsa, baskı dış yüzeyde olmalı, ürünle temas etmemelidir.

10 kg’a kadar (10 kg dâhil) olan ambalajlar küçük tüketici ambalajları, 10 kg’dan büyük ambalajlar ise büyük tüketici ambalajlarıdır.

Her ambalaj veya partide bulunan mercimekler, o ambalaj veya partideki bütün ürünü temsil etmelidir.

Madde 6.3 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6.3 İşaretleme

Mercimek ambalajları üzerine en azından aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalaj, ağzı açıldığında tekrar kapatılamayacak veya tekrar kapatıldığı belli olacak özellikte olmalıdır.

– Firmanın ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markasıi,

– Bu standardın işaret ve numarası ( TS 143 şeklinde),

– Malın adı (Mercimek),

– Çeşidi,

– Sınıfı,

– Boyu,

– Ürün yılı,

– Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),

– Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

– Brüt veya net kütlesi (kg veya g),

– Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajlarının sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı),

– Son tüketim tarihi veya raf ömrü.

Not – Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgilerden malın adı ve kütlesinin bulunması yeterlidir.

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçe’nin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş (15) gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

———————————

i İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresi eklenmelidir).

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s