10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete     Sayı : 27372

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

TS 141 KURU FASULYE STANDARDININ REVİZYONU VE TADİLİNE İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Tebliğ No: (2009/45)

MADDE 1 – 7/10/1971 tarihli ve 13979 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Tic. St. 13/9/1971-7/3157 sayılı Tebliğ ile dış ticarette zorunlu uygulamaya konulan, TS 141 Kuru Fasulye Standardı, Türk Standardları Enstitüsü tarafından revize edilmiş olup, ek’te yer aldığı şekliyle dış ticarette zorunlu uygulamaya konulmuştur.

MADDE 2 – Ek’te yer alan TS 141 Kuru Fasulye Standardı’nın bazı maddeleri Türk Standardları Enstitüsü tarafından tadil edilmiş olup, tadil metni aşağıda yer almaktadır.

“Madde 4.1.1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.1.1 Çeşitler

Kuru fasulyeler botanik yapılarına göre;

–  Tombul,

–  Çalı,

–  Horoz,

–  Dermason,

–  Selanik,

–  Battal,

–  Şeker,

–  Bomba,

–  Barbunya

–  Sıra

olmak üzere 10 çeşide ayrılır.

Diğer çeşitler kendi adları ve orijinleri belirtilerek piyasaya arz edilir.

Madde 4.2.2 Çeşit özelliklerine “4.2.2.10 Sıra maddesi” ilave edilmiştir.

4.2.2.10 Sıra

Bu çeşide giren kuru fasulyeler beyaz renkte, yassı (basık) şekilli olup, bir uçları düz diğer uçları yuvarlak yapıda ve genellikle küçük tanelidir.

Madde 4.1.3 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.1.3 Boylar

Kuru fasulyeler iriliklerine göre;

–  A (büyük),

–  B (küçük),

olmak üzere iki boya ayrılır.

Madde 4.2.4 boy özellikleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.2.4 Boy özellikleri

Boylara göre özellikler aşağıda verilmiştir. A ve  B boyları için verilen en az ve en çok göz açıklığı sınırları içerisinde kalmak koşuluyla işaretlemede belirtilmek üzere belirli tane çapları için boylama yapılabilir.

4.2.4.1 A (büyük)

Göz açıklığı 8 mm olan yuvarlak delikli elek üstünde kalan taneler.

4.2.4.2 B (küçük)

Göz açıklığı 8 mm olan yuvarlak delikli elekten geçen ancak 5 mm’lik yuvarlak delikli elek üstünde kalan tanelerdir.

Not – Horoz çeşidi kuru fasulyelerin, 7 mm’lik elek üstünde kalanları A (büyük) boy, 7 mm’lik elek altında kalanları B (küçük) boy olarak piyasaya arz edilir.

Madde 4.2.3 Sınıf özellikleri maddesi, Çizelge 1’ in altına aşağıdaki Not ilave edilmiştir.

Not – Horoz çeşidi fasulyelerin rutubet oranı en çok %15’ten, bomba çeşidi fasulyelerin rutubet oranı kütlece en çok % 17’den fazla olamaz. 

Madde 4.2.4.3 C (küçük) maddesi standarddan çıkartılmıştır.

Madde 4.3.1.2 Sınıf II aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

4.3.1.2 Sınıf II

Bu sınıfın özelliklerine veya genel özelliklere uymayan, fakat tüketime elverişli bulunan kuru fasulyelerden kütlece en çok % 10 oranında tolerans tanınır.

Madde 6.2 Ambalajlama maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6.2 Ambalajlama

Ambalajlar, taşıma, muhafaza ve pazarlama süresince kuru fasulyeyi iyi bir şekilde tutacak ve mevzuatına uygun nitelikte yeni, temiz, kuru, kokusuz malzemeden hazırlanmış, ürünü iç ve dış zararlardan koruyabilecek özelliklerde olmalıdır. Ambalaj üzerine gerekli bilgilerin yazımında kullanılacak mürekkep, boya ve etiketlerin yapıştırılmasında kullanılan zamk, zehirli veya diğer şekillerde insan sağlığına zararlı olmamalıdır. Ambalajda yazılar basılı ise, baskı dış yüzeyde olmalı, ürünle temas etmemelidir.

Ambalajlar büyük ve küçük tüketici ambalajları şeklindedir. 10 kg’ a kadar (10 kg dahil) olan ambalajlar küçük tüketici ambalajları, 10 kg’ dan büyük ambalajlar ise büyük tüketici ambalajlarıdır.

Ambalajlar her türlü yabancı maddeden arî olmalı, rutubet ve koku çeken malzemeden yapılmamalıdır.

Her ambalaj veya partide görünen kuru fasulyeler o ambalaj veya partideki bütün ürünü temsil etmelidir.

Madde 6.3 İşaretleme maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

6.3 İşaretleme

Kuru fasulye ambalajları üzerine en az aşağıdaki bilgiler okunaklı olarak silinmeyecek ve bozulmayacak şekilde yazılır veya basılır. Ambalajın ağzı açıldığında tekrar kapatılmayacak veya tekrar kapatıldığında kapatıldığı belli olacak şekilde kapatılmalıdır.

– Firmanın ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası *

– Bu standardın işaret ve numarası (TS 141 şeklinde),

– Malın adı (Kuru fasulye),

– Çeşidi,

– Sınıfı,

– Boyu,

– Ürün yılı,

– Üretim bölgesi veya yerel ismi (isteğe bağlı),

– Parti, seri veya kod numaralarından en az biri,

– Net kütlesi (en az, kg veya g),

– Büyük ambalajlardaki küçük tüketici ambalajların sayısı ve kütlesi (isteğe bağlı),

– Son tüketim tarihi veya raf ömrü.

Not – Küçük tüketici ambalajlarında bu bilgilerden malın adı ve kütlesinin bulunması yeterlidir.

* İmalatçı, ihracatçı, ithalatçı firmalardan en az birinin ticari unvanı veya kısa adı, varsa tescilli markası (sadece ithalatçı firmanın ticari unvanı veya kısa adının yazılması durumunda, ambalajlar üzerine, “Türk Malı” ibaresi eklenmelidir).

Gerektiğinde bu bilgiler Türkçenin yanı sıra yabancı dilde de yazılabilir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinden on beş (15) gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

Tebliğ eklerini görmek için tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s