8 Nisan 2012 PAZAR                            Resmî Gazete                                    Sayı : 28258

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KULLANILAN RENKLENDİRİCİLER VE TATLANDIRICILAR DIŞINDAKİ KATKI MADDELERİNİN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2012/33)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; gıdalarda kullanılan renklendiriciler ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddelerinin saflık kriterlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, gıdalarda kullanılan renklendiriciler ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddelerinin saflık kriterlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ;

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 (3 üncü mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine dayanılarak,

b) 2008/84/EC sayılı Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri hakkındaki Komisyon Direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Saflık kriterleri

MADDE 4 – (1) Gıdalarda kullanılan renklendiriciler ve tatlandırıcılar dışındaki katkı maddelerinin saflık kriterleri Ek-1’de yer almaktadır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 10/4/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği (Tebliğ No: 2002/28)” yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 1/12/2012 tarihine kadar yürürlükten kaldırılan Tebliğ hükümlerine uyabilirler.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s