7 Ağustos 2010 CUMARTESİ          Resmî Gazete     Sayı : 27665

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI NUMUNE ALMA VE ANALİZ METOTLARI TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2010/36)

Amaç

MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğin amacı, zeytinyağı ve pirina yağının resmi kontrolleri için numune alma ve analiz metodu kriterlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –

(1) Bu Tebliğ, zeytinyağı ve pirina yağının numune alma ve analiz metodu kriterlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –

(1) Bu Tebliğ, 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 7 nci ve 8 inci maddelerine göre hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

(1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Alt parti: Büyük bir partiyi istatistiksel olarak temsil edecek şekilde fiziksel olarak ayrılmış ve tanımlanmış kısmı,

b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

c) Birincil numune: Parti veya alt partinin tek bir yerinden alınan homojen numuneyi,

ç) Karar ağacı: Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin özelliklerini tespit etmek için kullanılan sistematik işlemler dizinini,

d) Laboratuvar numunesi: Laboratuvar incelemesi için paçal numuneden, uygun homojenleştirme ve miktar azaltılmasından sonra elde edilen ve partiyi temsil eden yağı,

e) Paçal numune: Birincil numunelerden oluşan ve birincil numunelerin miktarı esas alınarak yapılan karışımdan hazırlanan numuneyi,

f) Parti: Numuneyi alan resmi kişi tarafından orijin, çeşit, ambalajlayıcı, ambalaj tipi, işaretleme, sevkiyatı yapan gibi özelliklerinin aynı olduğu belirlenen ve bir seferde teslim edilen, analitik özellikleri bakımından homojen olduğu kabul edilen tanımlanabilir miktardaki yağı,

g) Sevkiyat: Bir seferde teslim edilen ve belirli bir sözleşme veya taşıma belgesi kapsamında olan yağ miktarını,

ğ) Şahit numune: Paçal numuneden itirazlı durumlar için ayrılan numuneyi,

h) UZK: Uluslararası Zeytin Konseyi’ni (IOC), ifade eder.

Numune alma

MADDE 5 –

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin resmi kontrolü için numune alma usul ve esasları Ek – 1A’da yer almaktadır.

Karar ağaçları

MADDE 6 –

(1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünlerin değerlendirilmesinde Ek – 1B’de yer alan karar ağaçları kullanılabilir.

(2) Karar ağacının uygulanamadığı durumlarda analizler “TGK-Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği”nde yer alan kriterler dikkate alınarak uygun bir sıralamada gerçekleştirilebilir.

Analiz metodu kriterleri

MADDE 7 –

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin resmi kontrolü için analiz metodu kriterleri aşağıdaki eklerde yer almaktadır.

a) Ek – 2 – Serbest Yağ Asitliği Tayini

b) Ek – 3 – Peroksit Değeri Tayini

c) Ek – 4 – Kapiler Kolonlu Gaz Kromotografisi ile Mumsu Maddelerin, Yağ Asitleri Metil Esterleri ve Yağ Asitleri Etil Esterlerinin Tayini

ç) Ek – 5 – Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi İle Sterol Kompozisyonunun ve Miktarının Tayini ve Toplam Steroller İçinde Eritrodiol ve Uvaol Yüzdesinin Belirlenmesi

d) Ek – 6 – 2- Gliseril Monopalmitat Yüzde Miktarının Tayini

e) Ek – 7 – Ultraviyole Işığında Özgül Soğurma Tayini

f) Ek – 8A – Yağ Asitlerinin Metil Esterlerinin Gaz Kromotografisi ile Tayini

g) Ek – 8B – Yağ Asitlerinin Metil Esterlerinin Hazırlanması

ğ) Ek – 9 – Uçucu Halojene Çözücülerin Tayini

h) Ek – 10 – Natürel Zeytinyağlarına Ait Duyusal Özelliklerin Tespiti

ı) Ek – 11 – Pirinada Yağ Miktarı Tayini

i) Ek – 12 – Stigmastadienlerin Tayini

j) Ek – 13 – Gerçek ve Teorik ECN 42 Trigliserid İçeriği Arasındaki Maksimum Farkın Tayini

k) Ek – 14 – Kapiler Kolonlu Gaz Kromatografisi ile Alifatik Alkol Miktarının Tayini

Avrupa Birliğine uyum

MADDE 8 –

(1) Bu Tebliğ, 2568/91/EEC sayılı Zeytinyağı ve Pirina Yağının Karakteristiklerini ve İlgili Analiz Metotlarını Belirleyen Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Denetim

MADDE 9 –

(1) Bu Tebliğe ait hükümlerin uygulanması; 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna göre, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından denetlenir.

Uyum zorunluluğu

GEÇİCİ MADDE 1 –

(1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerden resmi kontroller için numune alan ve analizi yapan kurum ve kuruluşlar bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.

Yürürlük

MADDE 10 –

(1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 –

(1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Ekleri görmek için tıklayınız

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s