8 Ocak 2010 CUMA          Resmî Gazete     Sayı : 27456

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ – ZEYTİNYAĞI VE PİRİNA YAĞI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/63)

MADDE 1 –

3/8/2007 tarihli ve 26602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi – Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği’nin Zeytinyağları ve Pirina Yağlarının Kalite ve Saflık Kriterleri başlıklı EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – 

Aynı Tebliğin Natürel Zeytinyağlarına Ait Duyusal Özellikler başlıklı EK-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1 –

Halen faaliyet gösteren ve bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten ve satan iş yerleri 3/8/2010 tarihinden itibaren bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır. Bu süre içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmayan iş yerleri ve satış yerlerinin faaliyetine izin verilmez. Bu iş yerleri hakkında 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” hükümlerine göre işlem yapılır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

“EK–1

ÖzelliklerDeğerler
Ham ZeytinyağıNatürelRafineRivieraHam Pirina
Yağı
Rafine Pirina YağıKarma Pirina Yağı
SızmaBirinciİkinci
1.Kalite Kriterleri 
1.1. Serbest asitlik(100g da oleik asit cinsinden)> 3,3≤ 0,8≤ 2,0≤ 3,3≤ 0,3≤ 1,0 ≤ 0,3≤ 1,0
1.2. Nem ve Uçucu Madde (% en çok )0,20,20,20,10,10,10,1
1.3. Çözünmeyen Safsızlıklar (% en çok)0,10,10,10,050,050,050,05
1.4. Peroksit Değeri, (meq aktif oksijen/kg yağ en çok)202020515515
1.5. Ultraviyole Işığında Özgül Soğurma (232 nm) Ultraviyole Işığında Özgül Soğurma (270 nm)
Delta E
–  –  ≤ 2,5  ≤  0,22   ≤ 0,01  ≤ 2,60  ≤ 0,25
     ≤ 0,01
–  ≤ 0,30(1)≤ 0,01
–  ≤ 1,10(4)≤ 0,16(4)
–  ≤ 0,90(4)≤ 0,15(4)
–  ––  ≤ 2,00≤ 0,20
–  ≤ 1,70≤ 0,18
1.6. Halojene SolventlerHer bir halojene solventin maksimum konsantrasyonu 0,l mg/kg’ı,
Halojene solventlerin toplamının maksimum konsantrasyonu 0,2 mg/kg’ı geçmemelidir.
2. Saflık Kriterleri 
2.1. Gaz Kromatografide Belirlenen Yağ Asitleri Kompozisyonu (% m/m Metil Esterleri) 
Miristik asit (C14:0)≤ 0,05≤ 0,05≤ 0,05≤ 0,05≤ 0,05≤ 0,05≤ 0,05≤ 0,05≤ 0,05
Palmitik asit (C16:0)7,5-207,5-207,5-207,5-207,5-207,5-207,5-207,5-207,5-20
Palmitoleik asit (C16:1)0,3-3,50,3-3,50,3-3,50,3-3,50,3-3,50,3-3,50,3-3,50,3-3,50,3-3,5
Heptadekanoik/margarik asit (C17:0)≤ 0,3≤ 0,3≤ 0,3≤ 0,3≤ 0,3≤ 0,3≤ 0,3≤ 0,3≤ 0,3
Heptadesenoik/margoleik asit (C17:1)≤ 0,3≤ 0,3≤ 0,3≤ 0,3≤ 0,3≤ 0,3≤ 0,3≤ 0,3≤ 0,3
Stearik asit (C18:0)0,5-5,00,5-5,00,5-5,00,5-5,00,5-5,00,5-5,00,5-5,00,5-5,00,5-5,0
Oleik asit (C18:1)55,0-83,055,0-83,055,0-83,055,0-83,055,0-83,055,0-83,055,0-83,055,0-83,055,0-83,0
Linoleik asit (C18:2)        3,5-21,03,5-21,03,5-21,03,5-21,03,5-21,03,5-21,03,5-21,03,5-21,03,5-21,0
Linolenik asit (C18:3)≤ 1,0≤ 1,0≤ 1,0≤ 1,0≤ 1,0≤ 1,0≤ 1,0≤ 1,0≤ 1,0
Araşidik asit (C20:0)≤ 0,6≤ 0,6≤ 0,6≤ 0,6≤ 0,6≤ 0,6≤ 0,6≤ 0,6≤ 0,6
Gadoleik/eikosenoik asit (C20:1)≤ 0,4≤ 0,4≤ 0,4≤ 0,4≤ 0,4≤ 0,4≤ 0,4≤ 0,4≤ 0,4
Behenik asit (C22:0)≤ 0,2≤ 0,2≤ 0,2≤ 0,2≤ 0,2≤ 0,2≤ 0,3≤  0,3≤  0,3
Lignoserik asit (C24:0)≤ 0,2≤ 0,2≤ 0,2≤ 0,2≤ 0,2≤ 0,2≤ 0,2≤ 0,2≤ 0,2
2.2. 2-gliseril monopalmitat (%) 
2.2.1. Toplam Palmitik asit (%) ≤ 14≤ 0,9≤ 0,9≤ 0,9≤ 0,9≤ 0,9≤ 0,9≤1,4≤1,4≤1,2
2.2.2.  Toplam Palmitik asit (%) > 14≤ 1,1≤ 1,0≤ 1,0≤ 1,0≤ 1,1≤ 1,0
2.3. Sterol Kompozisyonu 
2.3.1. Sterol Toplamındaki %’ ler 
Kolesterol≤ 0,5≤ 0,5≤ 0,5≤ 0,5≤ 0,5≤ 0,5≤ 0,5≤ 0,5≤ 0,5
Brassikasterol≤ 0,1≤ 0,1≤ 0,1≤ 0,1≤ 0,1≤ 0,1≤ 0,2≤ 0,2≤ 0,2
Kampesterol ≤ 4,0≤ 4,0≤ 4,0≤ 4,0≤ 4,0≤ 4,0≤ 4,0≤ 4,0≤ 4,0
Stigmasterol Kampesterolden az
Delta-7-stigmastenol≤ 0,5(4)≤ 0,5(4)≤ 0,5(4)≤ 0,5(4)≤ 0,5(4)≤ 0,5(4)≤ 0,5(4)≤ 0,5(4)≤ 0,5(4)
 Beta-sitosterol + delta-5-avenasterol + delta-5,23-stigmastadienol+  klerosterol+ sitostanol + delta-5,24-stigmastadienol≥ 93≥ 93≥ 93≥ 93≥ 93≥ 93≥ 93≥ 93≥ 93
2.3.2. Toplam Sterol İçeriği, (mg/kg en az)10001000100010001000(4)1000(4)250018001600
2.4. Eritrodiol ve Uvaol İçeriği (Toplam Steroller İçinde), (%)≤ 4,5(2)≤ 4,5≤ 4,5≤ 4,5≤ 4,5≤ 4,5> 4,5(3)> 4,5> 4,5
2.5. Trans Yağ Asitleri 
C 18:1T (%)≤ 0,10≤ 0,05≤ 0,05≤ 0,05≤ 0,20≤ 0,20≤ 0,20≤ 0,40≤ 0,40
 C18:2 T (%)+C 18:3 T (%)≤ 0,10≤ 0,05≤ 0,05≤ 0,05≤ 0,30≤ 0,30≤ 0,10≤ 0,35≤ 0,35
2.6. Tohum Yağlarının Tespiti, Gerçek ve teorik ECN 42 trigliserid içeriği arasındaki maksimum fark0,30,20,20,20,30,30,60,50,5
2.7. Rafine Bitkisel Yağların Tespiti, Stigmastadienler (ppm)           ≤0,50(5)≤0,10(5)≤0,10(5)≤0,10(5)     
2.8. Mumsu Maddeler (C40+C42+C44+C46) (mg/kg)≤300(2)≤250≤250≤250≤350≤350>350(3)>350>350

(1)    Aktif alüminyum oksitten geçirildikten sonra, örneğin 270nm dalga boyunda ölçülen özgül soğurması 0,11’e eşit veya daha az olmalıdır.

(2)    300 mg/kg ile 350 mg/kg arasında mumsu maddelere sahip olduğunda, bu yağın ham zeytinyağı olarak tanımlanabilmesi için, toplam alifatik alkol içeriği ≤350 mg/kg veya eritrodiol + Uvaol içeriği ≤% 3,5 olması gerekmektedir.

(3)    300 mg/kg ile 350 mg/kg arasında mumsu maddelere sahip olduğunda, bu yağın ham pirina yağı olarak tanımlanabilmesi için, toplam alifatik alkol içeriği  >350 mg/kg veya eritrodiol + Uvaol içeriği  >% 3,5 olması gerekmektedir.

(4)    Yurt içinde üretilen yemeklik zeytinyağının klimatolojik ve agronomik koşullara göre özelliklerinde oluşabilecek değişiklikler, zeytinyağı komisyonu tarafından zeytin üretim bölgelerinden gelen izleme çalışmalarının değerlendirilmesiyle belirlenir. Özel hükümler ithalatta uygulanmaz.

(5)    Kapiler kolonda ayrılabilen veya ayrılamayan toplam izomerler

” EK-2

 Kusurların Ortancası/Medyanı (Md)Meyvemsi Özellik Ortancası/Medyanı(Mf)
Naturel Sızma ZeytinyağıMd=0Mf >0
Naturel Birinci Zeytinyağı0< Md ≤ 3,5Mf >0
Naturel İkinci Zeytinyağı3,5< Md ≤6,0* 

*Kusurların ortancası 3,5’ a eşit ya da 3,5’ dan küçük ve meyvemsi özellik ortancası 0’ a eşit olduğunda 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s