5 Aralık 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete     Sayı : 27423

YÖNETMELİK

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

YAŞ SEBZE VE MEYVE ÜRETİCİ BİRLİKLERİNİN TABİ OLDUĞU ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –

15/1/1997 tarihli ve 22878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaş Sebze ve Meyve Üretici Birliklerinin Tabi Olduğu Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Üretici birliği: Bakanlıktan üretici birliği belgesi alanları,”

MADDE 2 –

Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretici birlikleri

MADDE 4 –

Üreticilerce ilgili kanunlara göre kurulan kooperatif ve kooperatif üst kuruluşlarından, üretici birliği belgesi alanlar 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında üretici birliği olarak kabul edilir.

29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulan birliklerden, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde öngörülen şartları taşıyanlara üretici birliği belgesi verilebilir. Belge alanlar, 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında üretici birliği olarak kabul edilir.”

MADDE 3 –

Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretici birliği belgesi

MADDE 5 –

Üretici birliği belgesi verilmesinde aşağıda belirtilen şartlar aranır:

a) İlgili kanunlara göre kooperatif, kooperatif üst kuruluşu ya da tarımsal üretici birliği olarak kurulmuş olması,

b) Ortak veya üye sayısının en az 50 olması,

c) Ortak veya üyelerinin ziraat odasına kayıtlı olması,

d) Sebze ve meyve üzerinde faaliyet göstermesi,

e) Anasözleşme veya tüzüklerindeki amaç bölümünde ortak veya üyelerinin ürettiği sebze ve meyveleri pazarlamak, ortaklık veya üyelik şartları bölümünde ise sebze ve meyve üreticisi olmak ibaresine yer verilmesi.

Üretici birliği belgesi almak isteyenler bir dilekçe ile Bakanlığa başvurur. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir.

a) En az 50 ortak veya üyeyi gösterir ilgili ziraat odasınca tasdikli liste,

b) Üretici birliği belgesi alınmasına ve ilgilendirilmek istenen toptancı haline ilişkin yönetim kurulu kararı,

c) Anasözleşme veya tüzüğünün aslı ya da kurumca onaylı örneği,

d) Sebze ve meyve üzerinde faaliyette bulunulduğuna ilişkin yetkililerce imzalı taahhütname.

Yapılan inceleme sonucunda, birinci fıkrada öngörülen şartları taşıdığı anlaşılanlara üretici birliği belgesi verilir.”

MADDE 4 –

Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – Üretici birlikleri ilke olarak birlik merkezine en yakın toptancı haliyle ilgilendirilir. Üretici birliklerinin toptancı hallerle ilgilendirilmelerinde, üretim bölgesinin konumu, ulaşım imkânları, ilgililerin talebi ve hal kapasiteleri gibi hususlar göz önünde tutulur.”

MADDE 5 –

Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Üretici birlikleri, ortağı veya üyesi olmayan üreticiler tarafından satılmak üzere kendilerine teslim edilen ya da gönderilen yaş sebze ve meyveleri komisyoncu sıfatıyla alıp onlar hesabına satamaz.”

MADDE 6 –

Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartları taşımadıkları veya sonradan kaybettikleri anlaşılanlar ile 7 nci madde hükümlerine bir takvim yılı içinde üç kez aykırı hareket eden üretici birliklerinin üretici birliği belgesi Bakanlıkça iptal edilir. Üretici birliği belgesi iptal edilenlere, belgenin iptaline ilişkin Bakanlık kararını takip eden bir yıl içinde yeniden üretici birliği belgesi verilmez.”

MADDE 7 –

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 –

Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s