6 Haziran 2008 CUMA       Resmî Gazete     Sayı : 26898

TEBLİĞ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

YEMLERİN İTHALATINDA İSTENECEK BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/36)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, yemlerin ithalatı sırasında istenecek belgeleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 29/5/1973 tarihli ve 1734 Sayılı Yem Kanunu ve 5/8/1974 tarihli ve 14967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Yönetmeliği kapsamında bulunan yemlerin ithalatında istenecek belgeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, Yem Kanununun 8 inci ve Yem Yönetmeliğinin 23 üncü maddeleri ile Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğlerinde yer alan ve kontrol yetkisinin Bakanlığımıza verildiği ürünlere ilişkin hükümlere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer alan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığıdır.

b) Yem: 1734 Sayılı Yem Kanunu ve Yem Yönetmeliği kapsamında bulunan yemlerdir.

c) Kontrol Belgesi: Yürürlükteki ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ekinde örneği verilen belgedir.

ç) Fatura: Gümrük Müsteşarlığınca yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde tanımlanan belgedir.

d) Proforma Fatura: İhracatçı firma tarafından, ithalatçı firma için düzenlenen ihraç edilecek yemlerin cinsi, miktarı, tutarı gibi faturadaki asgari bilgileri içeren, üzerinde ihracatçı firmanın ve firma adına imza atan şahsın adı ile düzenleme tarih ve sayısı olan imzalı belgedir.

e) Sağlık Belgesi: İthal edilen yem veya yemlerin bulaşıcı ve salgın hastalıklardan ari olduğunu, hayvan beslenmesi bakımından güvenilir olduğunu gösteren, ihracatçı ülke ve/veya orijin ülke yetkili resmi makamları tarafından onaylanmış belgedir.

f) Proforma Sağlık Belgesi: İthali yapılan yemin, ilgilisine teslimi sırasında gümrüklere ibraz edilecek Sağlık Belgesinde bulunacak bilgileri aynen içeren ihracat öncesi alınacak örnek niteliğindeki, ihracatçı ülke ve/veya orijin ülke yetkili resmi makamları tarafından onaylanmış belgedir.

g) Orijin Belgesi: İhracatçı ülke yetkili kuruluşları tarafından, ihracı yapılacak yemin menşe ülkesini belirten imzalı, mühürlü belgedir.

ğ) Analiz Belgesi: İthalatı yapılacak yemin laboratuvar analiz sonuçlarını gösteren imzalı ve kaşeli belgedir.

h) Spesifikasyon Belgesi: İhracatçı firma veya üretici kuruluş tarafından İthal edilecek yemin özelliklerinin beyan edildiği, imzalı ve kaşeli belgedir.

ı) Serbest Satış Belgesi: İthal edilecek yemin ihracatı yapan ve/veya orijin ülkede hiçbir yasak ve kısıtlama olmadan serbestçe satışının yapıldığını belirten yetkili resmi kuruluş tarafından düzenlenmiş imzalı ve kaşeli belgedir. İthal edilecek yemin ticari adı ihracatçı ülke piyasasına farklı bir ticari isimle sürülüyor ise, söz konusu yemin ticari ismi dışında içeriğinin aynı olduğunun belgelenmesi durumunda bu ürüne verilecek Serbest Satış Belgesi kabul edilir.

Kontrol belgesi için yapılacak başvuruda bulunması gereken belgeler

MADDE 5 – (1)Yemlerin ithalatında, Kontrol Belgesi için yapılacak başvuruda bulunması gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Dilekçe

b) Kontrol Belgesi

c) Proforma Fatura veya Fatura

ç) Spesifikasyon Belgesi veya Analiz Belgesi

d) Orijin Belgesi; gerekli görüldüğünde istenir, sağlık belgesinde orijin ülke belirtilmiş ise ayrıca orijin belgesi istenmez

e) Proforma Sağlık Belgesi veya Sağlık Belgesi; gerekli görüldüğünde istenir

f) Serbest Satış Belgesi; gerekli görüldüğünde istenir

g) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler

Fiili ithalat sırasında istenecek belgeler

MADDE 6 – (1) Yemlerin fiili ithalatı için yapılacak başvuruda bulunması gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Dilekçe

b) Onaylanmış Kontrol Belgesi ve ekleri

c) Özet Beyan veya Serbest Bölge İşlem Formu veya Antrepo Beyannamesi

ç) Fatura

d) Analiz Belgesi

e) Sağlık Belgesi

f) Orijin Belgesi

g) Serbest Satış Belgesi; gerekli görüldüğünde istenir

ğ) Bakanlıkça istenecek diğer belgeler

MADDE 7 – (1) Bakanlığa verilen belgelerin birer suretleri, ilgili taşra kuruluşuna gönderilecek ve yemin ilgilisine teslimi sırasında asılları ile karşılaştırılacaktır.

MADDE 8 – (1) 10/2/2003 tarihli ve 25020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğ (2003/4) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s